Sterke verbindingen en intensieve samenwerking

Om deze doelen te bereiken zijn sterke verbindingen en een intensievere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en talent nodig. Het bouwen aan een sterke innovatie community is een belangrijke eerste stap. 

Gezamenlijk versterken we de samenwerking van de bedrijven, kennisinstellingen en studenten in Twente. Dit doen we door het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling, het gericht koppelen van ondernemers aan elkaar, aan studenten en aan onderzoeken en andere initiatieven vanuit de kennisinstellingen. 

Campus Twente Café

Belangrijk onderdeel van Campus Twente, is de vaste eventformule ‘Campus Twente Café’, die ondernemers, onderzoekers, startups en studenten op diverse thema’s iedere twee weken bij elkaar brengt, naar inspiratie van de Thursday Gatherings van Venture Café Rotterdam. Deze ontmoetingen, toevallig of geregisseerd, moeten gaan leiden tot meer samenwerking tussen de bestaande bedrijven, onderzoekers en studenten in Twente. 

In een informele setting verbinden we ondernemers, professionals, onderzoekers en talent om innovaties te versnellen. De basis is een borrel, gecombineerd met een aantal interessante breakoutsessies op de diverse thema’s, zoals nieuwe technologie, innovatieskills en internationalisering. Meer informatie over de try-out van het Campus Twente Café, vindt u hier.

Gezamenlijke acquisitie

Onder de noemer Campus Twente trekken we ook in de acquisitie samen op, om heel gericht bedrijven aan te trekken die het profiel van de verschillende locaties én het profiel van Twente als geheel verder kunnen versterken en werken we toe naar een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie.