De (toekomstige) vestigers worden verplicht lid van de parkmanagementorganisatie en kunnen via het lidmaatschap bijvoorbeeld meebepalen welk kwaliteitsniveau de buitenruimte krijgt. Ook de beveiliging van het terrein valt onder het parkmanagement. 

Daarnaast kan de parkmanagementorganisatie de inkoop van gemeenschappelijke goederen en diensten faciliteren. Te denken valt aan deelauto’s, schoonmaak en afval scheiden/ophalen.