De uitspraak van de Raad van State heeft geen betrekking op het bestemmingsplan voor Technology Base en Twente Airport. Dit bestemmingsplan is op 5 juni 2019 onherroepelijk geworden. Wat de consequenties van de vernietiging van het bestemmingsplan “Voormalige vliegbasis Twenthe – Zones” zijn voor Technology Base en Twente Airport, wordt de komende periode in samenwerking met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel onderzocht.

Voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State op de website van de gemeente Enschede.