Nieuwsbrief
20face, 12de plaats KVK Innovatie Top 100 2019
27 sep 2019
20face, 12de plaats KVK Innovatie Top 100 2019

20face, 12de plaats KVK Innovatie Top 100 2019

20face, spin-off van de Universiteit Twente is met hun 12de plek het hoogst genoteerde Overijsselse bedrijf in de KVK Innovatie Top 100.

20face voorziet onze nieuwe toegangscontrole van de mogelijkheid om door middel van gezichtsherkenning toegang te verkrijgen tot ons volledig afgeschermde terrein. 20Face is specialist in biometrie: het meten van menseigen kenmerken, zoals vingerafdrukken, raciale kenmerken, gezichtsafbeeldingen of gedragingen. 20face maakt met PPBM- Privacy Proof Biometrics eenduidige identificatie van personen mogelijk, mét de garantie voor ieders privacy. Oftewel: is de persoon aan de andere kant van onze toegangspoort ook echt degene als wie hij zich voordoet?

Toepassingsmogelijkheden

Het unieke aan deze herkenningstechnologie is de combinatie van algoritmen (kunstmatige intelligentie) en blockchain. Vanuit verschillende posities, resoluties en onder extreme licht condities, herkent het personen met behulp van een relatief klein deel van hun gezicht. Dit maakt de toepassingsmogelijkheden eindeloos. Zoals het tegengaan van onrechtmatig gebruik van gestolen bankpassen en onveiligheid in openbare gelegenheden met toegangscontrole. Maar ook controle bij de verkoop van tickets, gastbeleving op maat, domotica en ‘smart cities’ waarbij ICT en internet de stad ‘besturen.’


Meer informatie over deze meest innovatieve MKB'er uit Overijssel op de website van KVK.

27 sep 2019
We zijn op zoek naar een nieuwe directeur
20 sep 2019
We zijn op zoek naar een nieuwe directeur

We zijn op zoek naar een nieuwe directeur

Technology Base is de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente en is eigendom van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Beiden werken samen in een gemeenschappelijke regeling. Technology Base heeft de opgave het gebied van de voormalige militaire luchthaven Twente integraal te ontwikkelen tot een impuls en aanjager voor een economisch sterker en duurzamer Twente.

In het kader van de Regio Deal Twente wordt ingezet op het in samenhang versterken van de topwerklocaties Kennispark Twente, High Tech Systems Park en Technology Base, tezamen met de logistieke hotspot XL Businesspark Twente. Dit kan gaan om verbindingen, bereikbaarheid van en tussen de topwerklocaties, acquisitie, marketing etc.

Van het project is al een flink deel gerealiseerd. Een deel van het gebied is ingericht als natuurgebied, dat is overgedragen aan de provincie Overijssel. Van Eck heeft een deel van het terrein gekocht en exploiteert dit gebied als evenementenlocatie. Een belangrijk deel van de geplande woningbouw is gerealiseerd. In maart 2018 stelde de gemeenteraad van Enschede de bestemmingsplannen Noord en Midden vast. Het bestemmingsplan Noord is inmiddels onherroepelijk. De aandacht is nu gericht op concrete vormgeving van (het profiel van) Technology Base en het aantrekken van bedrijven door middel van gerichte marketing en acquisitie.

Er blijven nog voldoende uitdagingen over. De eerste huurders hebben zich op het bedrijvenpark gevestigd, maar er is nog een opgave om het resterende vastgoed te verhuren en grond in erfpacht uit te geven.

Twente Airport is open en er wordt gevlogen. Er is ruimte voor de ontwikkeling van vastgoed en het aantrekken van luchthaven gebonden bedrijvigheid.

De ontwikkeling van de woonparken is vergevorderd. Alleen voor woonpark ’t Vaneker (Schil en Zuidkamp) en in mindere mate voor het Prins Bernhardpark resteert nog een substantiële opgave.

Meer informatie op Indeed.

20 sep 2019
Training crashtenders brandweer Schiphol
05 sep 2019
Training crashtenders brandweer Schiphol

Training crashtenders brandweer Schiphol

De brandweer van Schiphol traint met haar nieuwe Crashtenders op Twente Airport. Op ons volledig afgeschermde terrein worden 150 mensen in 6 weken bijgeschoold in het rijden met de nieuwe Panther.

Het nieuwe model is 13,30 meter lang en 3,20 meter breed, weegt vol beladen 48 ton en trekt op acht enorme wielen in 23 seconden op van stilstand naar 80 kilometer per uur. De topsnelheid is 140 kilometer per uur. Er gaat 13.000 liter water in, plus 1.600 liter schuim en ruim 250 kilo poeder. Het waterkanon bovenop geeft 6.000 liter water per minuut af, het kanon op de bumper 4.000. Ze kunnen ongeveer 80 meter ver spuiten.

05 sep 2019
Overname Ortega Submersibles door wereldspeler
14 aug 2019
Overname Ortega Submersibles door wereldspeler

Overname Ortega Submersibles door wereldspeler

JFD, leverancier van onderwaterproducten voor de commerciële en defensie duikmarkten en onderdeel van James Fisher and Sons plc, neemt Ortega Submersibles BV over, de op Technology Base gevestigde onderwaterboot ontwerper en fabrikant.

De overname stelt JFD in staat haar aanbod van geavanceerde ‘Swimmer Delivery Vehicles’ (SDV's) verder uit te breiden en nieuwe voertuigen en capaciteiten te ontwikkelen om aan de toegenomen marktvraag naar gespecialiseerde kleine en middelgrote vaartuigen te voldoen.

JFD behoudt via zijn dochteronderneming JFD Ortega BV het kantoor en de productiefaciliteit van Ortega en het hele team van ontwerpers en ingenieurs op Technology Base in Twente.

 

Meer op de website van JFD

14 aug 2019
Perfecte testlocatie voor zonneauto
30 jul 2019
Perfecte testlocatie voor zonneauto

Perfecte testlocatie voor zonneauto

Solar Team Twente test de nieuwe zonneauto RED E het liefst zo vaak als mogelijk, om in oktober goed voorbereid aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge te staan. Technology Base stelt daarom een deel van haar terrein beschikbaar om de testen te kunnen uitvoeren.

Testen in Twente
Op een afgesloten taxibaan van de Technology Base voert Solar Team Twente de testen met zonneauto RED E uit. Een zeer geschikte locatie om verschillende redenen. De testlocatie ligt op een klein half uurtje rijden van de thuisbasis aan de Kanaalstraat. De baan is ongeveer een kilometer lang, waardoor de zonneauto ook op snelheid kan worden getest. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld de remmen en de wielophangingen te testen. Verder is de testlocatie afgesloten, waardoor de teamleden in alle rust hun werk kunnen uitvoeren.

Voormalig vliegbasis Twenthe
Het Twentse solarteam is bekend met vergelijkbare locaties. “We hebben deze editie al veel getest op de voormalige vliegbasis van Twente,” vertelt technisch manager Sybren Wubs. “Toen hebben we veel aan de andere kant van het vliegveld getest op de evenementenlocatie. Deze locatie beviel ons erg goed, maar was helaas veel bezet komende periode. Daarom zijn we opzoek gegaan naar een nieuwe testlocatie, die we hebben gevonden bij de Technology Base! We zijn enorm dankbaar dat we hier onze testen mogen uitvoeren in dit ecosysteem van technologische bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties.”

Technology Base
Technology Base is gevestigd op een groot gedeelte van de voormalige vliegbasis Twenthe. Op het terrein zijn verschillende innovatieve en duurzame bedrijven gevestigd, een omgeving die goed bij het solarteam past. Daarnaast wordt de locatie gebruikt door de politie en de brandweer om te oefenen met rampscenario’s. De Technology Base staat bekend als testlocatie voor bedrijven die willen testen, uitproberen en grenzen op willen zoeken. Een perfecte locatie dus voor het testen van een hightech zonneauto.

Meer op de website van Solar Team Twente.

30 jul 2019
Uitspraak Raad van State geen betrekking op bestemmingsplan Technology Base en Twente Airport
18 jul 2019
Uitspraak Raad van State geen betrekking op bestemmingsplan Technology Base en Twente Airport

Uitspraak Raad van State geen betrekking op bestemmingsplan Technology Base en Twente Airport

De Raad van State heeft op 17 juli jl. de bestemmingsplannen “Voormalige vliegbasis Twenthe – Midden” en “Voormalige vliegbasis Twenthe – Zones” vernietigd. Het gaat om het evenemententerrein Vliegveld Twenthe, de nieuwe natuur en de Deventerpoort. De uitspraak van de Raad van State heeft geen betrekking op het bestemmingsplan voor Technology Base en Twente Airport. Dit bestemmingsplan is op 5 juni 2019 onherroepelijk geworden. Wat de consequenties van de vernietiging van het bestemmingsplan “Voormalige vliegbasis Twenthe – Zones” zijn voor Technology Base en Twente Airport, wordt de komende periode in samenwerking met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel onderzocht.

Voor meer informatie over de uitspraak van de Raad van State https://www.enschede.nl/nieuws/uitspraak-raad-van-state-over-toepassing-pas

18 jul 2019
Gezocht: Innovaties die bijdragen aan aantrekkelijke infrastructuur en openbare ruimte
25 jun 2019
Gezocht: Innovaties die bijdragen aan aantrekkelijke infrastructuur en openbare ruimte

Gezocht: Innovaties die bijdragen aan aantrekkelijke infrastructuur en openbare ruimte

Technology Base is volop in ontwikkeling met de vestiging van diverse bedrijven.  De ambitie van projectbureau Technology Base is om op basis van innovatieve technologieën en concepten, een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. Innovaties die direct meerwaarde bieden voor de bedrijven op Technology Base, maar die de komende jaren ook kunnen worden doorontwikkeld op basis van de nieuwste ontwikkelingen. Dit past bij het karakter van Technology Base: een geconditioneerde omgeving voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en real life situaties willen simuleren. Daarnaast is het gebied nog volop in ontwikkeling en moeten innovaties ook kunnen meegroeien met de wensen van het gebied en haar gebruikers.

De komende periode gaat het projectbureau aan de slag om de infrastructuur verder te verbeteren. Zo moet er bijvoorbeeld een nieuwe entreeweg komen, die bezoekers en werknemers op het terrein brengt. Deze is gekoppeld aan het nieuwe toegangsmanagementsysteem dat in voorbereiding is.

Wij zoeken voor onze infrastructuur en openbare ruimte innovatieve concepten, die kunnen bijdragen aan een positief vestigingsklimaat. Technology Base kan daarbij fungeren als platform om producten en concepten aan te scherpen en in de praktijk te testen. Als launching customer of als showcase, of beide.

Gezocht:

 • Ideeën, concepten en producten, die bijdragen aan een innovatieve en toekomstbestendige infrastructuur.
 • Kernthema’s: verlichting, energiepositief, circulair, gastvrijheid, interactief, bodemsanering.

Aangeboden:

 • De kans om je innovatie te testen en toe te passen op Technology Base.
 • Het partner- en kennisnetwerk van Technology Base om je businessidee te versterken of te versnellen.

Planning:

 • Leer het gebied en de opgave kennen tijdens de inloop op 5 september a.s. van 11.00 – 13.00 uur. Aanmelden graag vóór 29 augustus via info@technologybase.nl, met als onderwerp: Aanmelden inloop 5 september.
 • Stuur je inschrijving in voor 20 september 2019.
 • Pitches worden gehouden op 3 oktober 2019.


De vraagstukken

De opgave is om innovatie zichtbaar te maken in de gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling wordt daarmee ingezet als katalysator voor innovatie en ondernemerschap dat leidt tot:

 • Versterken van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven op Technology Base.
 • Versterken van economische structuur van de regio door te investeren in de toepassing van innovatieve producten en diensten van bedrijfsleven.

Daarvoor zijn wij op zoek naar verschillende innovatieve oplossingen en producten die meerwaarde creëren voor het vestigingsklimaat. Voor onze infrastructuur en openbare ruimte zoeken we innovaties die bijdragen aan één of meer van de volgende thema’s:

Verlichting: Verlichting in de openbare ruimte moet zorgen voor veilige situaties (zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid), maar mag niet te dominant zijn en moet natuurvriendelijk zijn (o.a. voor vleermuizen). Daarnaast kan verlichting ook worden ingezet voor meer smart city georiënteerde oplossingen door verschillende sensoren toe te voegen. 

Gastvrijheid: mensen moeten het gevoel van welkom krijgen en worden geholpen op eenmaal op het terrein makkelijk hun bestemming te vinden.

Energiepositief: hoe kunnen we de infrastructuur en openbare ruimte benutten voor opwekking van duurzame energie om een energiepositief gebied te krijgen?

Circulair: hoe kunnen we materialen en grondstoffen zo optimaal mogelijk inzetten en gebruik van nieuwe grondstoffen en (waarde)verliezen in het gebruik van grondstoffen voorkomen?

Milieukwaliteit: hoe kunnen we de milieukwaliteit van grond verbeteren en/of de bestaande kwaliteit toepassen binnen werkzaamheden? Zodat we minder hoeven af te voeren en de kosten omlaag kunnen.

Interactief: hoe kan infrastructuur reageren op actuele situaties (denk aan oversteken van grote groepen, ongeval etc.) en communiceren met verschillende typen nieuwe generatie voertuigen.


Inschrijven

Inschrijven kan via het hier te downloaden inschrijfformulier. Het ingevulde formulier dient vóór vrijdag 20 september 2019 ingeleverd te zijn via info@technologybase.nl, met als onderwerp: Inschrijving Innovaties Technology Base.


Beoordeling

We beoordelen de innovaties op de volgende aspecten: 

Impact: bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en benoemde vraagstukken.

Mate van innovatie: mate van vernieuwing en mate waarin innovaties kunnen worden doorontwikkeld en ook over 5 jaar nog bijdragen aan het innovatieve karakter van Technology Base.

Economisch perspectief: ondernemerschap van de persoon(en) achter de innovatie en hoe dit leidt tot nieuwe bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid in de regio.
 

Overzicht gebied

25 jun 2019
Interactieve workshops nieuwe energieopslag
24 jun 2019
Interactieve workshops nieuwe energieopslag

Interactieve workshops nieuwe energieopslag

Op 20 en 21 juni stond de Twente Safety Campus in het teken van de 'Marktplaats New Energy'.

Tijdens deze marktplaats werden er diverse vormen van nieuwe energie(opslag) geshowd en werd er specifiek ingegaan op hoe de brandweer in geval van calamiteiten met de huidige kennis en inzichten kan optreden. Dat werd gedaan door middel van interactieve workshops over bestaande en nieuwe technische installaties in woningen, demonstraties van Virtual Reality Training, Smartview en rijsimulator, diverse informatieve stands en er kon een kijkje genomen worden in de nieuwste voertuigen.

24 jun 2019
Testen nieuwe, stillere propellers
12 jun 2019
Testen nieuwe, stillere propellers

Testen nieuwe, stillere propellers

Vorige week testte een studententeam van de TU Delft in de shelter van KVE Composites Group de nieuwe, stillere propellers van de Silverwing - een eenpersoonsvliegtuigje.

De tweedaagse test evalueerde de stuwkrachtoutput van de schroeven en andere prestatiekenmerken bij verschillende RPM- en pitchhoeken. Deze verificatie en validatie is een integraal onderdeel om zeker te weten dat de Silverwing S1 klaar is voor de vlucht. 

De wanden van de voormalige F16 shelter zijn van 70-120 cm dik beton. Door hun ontstaansfunctie in de koude oorlog, hebben onze shelters de eigenschappen van een bunker en bieden ze de veilige omstandigheden die het team van TU Delft nodig heeft voor het testen. Meer weten over onze test- en trainingsfaciliteiten? Neem contact op via info@technologybase.nl of +31 (0)53 480 00 90

12 jun 2019
Ideale omgeving om te testen en te ontwikkelen
04 jun 2019
Ideale omgeving om te testen en te ontwikkelen

Ideale omgeving om te testen en te ontwikkelen

Voormalig UT spin-off 4Silence verhuist eind dit jaar naar Technology Base. 

4Silence wil dit jaar van vijf naar tien medewerkers doorgroeien om de toenemende internationale interesse op te vangen. Een groter pand moet die groeiontwikkeling faciliteren. CEO Eric de Vries legt uit waarom hij kiest voor Technology Base: “We zitten nu in The Gallery op Kennispark en daar is te weinig ruimte om met tien medewerkers te werken. Technology Base biedt die ruimte wel én is daarnaast de ideale omgeving om onze producten te testen en te ontwikkelen."

Pand met een verhaal

De zoektocht naar een geschikt pand nam relatief weinig tijd in beslag. “We richten onze pijlen nu al een tijdje op een voormalige bunker op Technology Base. Deze willen we verbouwen tot een volwaardig, duurzaam kantoor waar we kunnen testen, onderzoeken en ontwikkelen. Testen is voor ons eindproduct ontzettend belangrijk. Een afgelegen plek met zo weinig mogelijk verkeersgeluid op de achtergrond zorgt er namelijk voor dat we makkelijker onderzoek kunnen doen. Bovendien hoeven we dan geen rekening te houden met randvoorwaarden zoals het regelen van vergunningen om überhaupt te mogen testen.

Blijven in Twente ‘strategisch juist’

De overweging om in Twente te blijven, was een bewuste volgens De Vries: “We hebben het eigenlijk niet eens over het scenario vertrekken uit Twente gehad. De ligging bij de Universiteit Twente, de bedrijven die ons al kennen en Duitsland als potentieel grote afzetmarkt in onze achtertuin zijn voor ons de belangrijkste argumenten om hier te blijven. Willen we daadwerkelijk groeien, dan is blijven in Twente eerder een logisch gevolg dan een overweging.”

Bron: Kennispark Twente

04 jun 2019
Routekaart Het Lonnekerland
23 apr 2019
Routekaart Het Lonnekerland

Routekaart Het Lonnekerland

De landgoederen en bossen rondom Technology Base hebben zich in de loop der jaren tot waardevolle natuur- en recreatiegebieden ontwikkeld. In 2015 is daar zo'n 130 hectare natuur- en recreatiegebied bij gekomen. Vele kilometers aan hekken van de voormalige Defensiebasis zijn wegghaald en geven fietsers, wandelaars en dieren ruim baan. Hof Espelo, de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene zijn weer met elkaar verbonden. Samen vormen ze het Lonnekerland. Hier kun je heerlijk wandelen, fietsen of paardrijden. De Routekaart Lonnekerland wijst je de weg!


Je kunt de routekaart hier downloaden of gratis ophalen bij een van de op de kaart aangegeven 'Eet & Drink' punten of bij de Tourist infopunten in Enschede. Veel fiets-, wandel- of paardrijplezier!

23 apr 2019
Meer mogelijkheden voor proeftuin onbemande systemen
11 apr 2019
Meer mogelijkheden voor proeftuin onbemande systemen

Meer mogelijkheden voor proeftuin onbemande systemen

Op donderdag 11 april vond de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat georganiseerde kennisbijeenkomst ‘Europa open voor drones - kansen voor Nederland’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn belangrijke uitspraken gedaan over de uitbreiding van de mogelijkheden voor testlocaties van onbemande systemen, zoals Space53 op Technology Base.

Binnenkort stemt de Europese Raad over Europese regelgeving voor drones. Daardoor zal onze nationale regelgeving vervangen worden door EU regelgeving voor civiele drones.

Deze Europese regelgeving biedt nieuwe kansen voor drones en maakt de weg vrij voor innovaties. Hiermee ontstaan er ook mogelijkheden voor de Nederlandse drone industrie en testlocaties, zoals Space53. 

Experimentele zones

Met de nieuwe Europese dronewetgeving kunnen zones worden aangewezen waarin meer of minder mag dan in de openbare ruimte. Petra Syaifoel van het Ministerie IenW deed een belangrijke toezegging: Nederland komt snel met goed passende regelgeving voor testlocaties als Space53. We hoeven hiervoor dus niet te wachten op Europa!

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat riep de aanwezigen op om naar Technology Base te komen: "Kom naar Twente voor testen en experimenteren. Hier vind je prachtige faciliteiten en heel veel ruimte”. 

Ben je op zoek naar een proeftuin met ideale omstandigheden voor het veilig ontwikkelen en testen van en het experimenteren met nieuwe materialen en systemen of om mensen op te leiden en te trainen? Bij ons op Technology Base heb je de beschikking over een 3 km lange start- en landingsbaan, diverse binnen- en buitenruimtes binnen een afgeschermde omgeving.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joep van Aaken via +31 (0)53 480 00 90.

11 apr 2019
Meer testruimte voor experimentele drones
07 mrt 2019
Meer testruimte voor experimentele drones

Meer testruimte voor experimentele drones

Een volwaardige testlocatie in Twente waar wordt geëxperimenteerd met innovatieve technologie is weer een stap dichterbij: de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) kent het bedrijf State of Motion, als onderdeel van Drone Flight Company en partner binnen Space53, de bevoegdheid toe om op Technology Base te testen met experimentele drones. Het bedrijf is nu de tweede partij in Nederland met deze bevoegdheid.  

Deelnemers en gebruikers van Space53 beschikken nu over de noodzakelijke testruimte voor diverse drone-projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe drone monitoring techniek, veiligheidsconcepten en nieuwe toepassingen met drones in Europese projecten.

Belangrijke tijdswinst in testen van experimentele drones

Roel van der Wal, directeur van Drone Flight Company licht toe wat de bevoegdheid oplevert. “De Europese dronemarkt ontwikkelt zich in 2035 naar een volwassen markt met een totale omvang van 100 miljard euro per jaar. Testen, opleiden en ontwikkelingen van dronetoepassingen zijn hierbij essentieel. Voorheen was het niet mogelijk om zonder technische keuring een testvlucht uit te voeren. Met de ontheffing kunnen we voor de Space53-partners, waaronder Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, belangrijke tijdswinst behalen. Zij maken gebruik van experimentele en dus nog niet gecertificeerde technologie waarvoor wij nu zelf mogen beoordelen of deze veilig genoeg is om mee te testen. Om de ontheffing te vieren, organiseren we in september dit jaar een Space53 testdag waar we met scholieren, studenten en bedrijven aan de slag gaan om hun drone-ideeën te testen.”

Meer informatie, lees je hier.

07 mrt 2019
The sky is the limit
12 feb 2019
The sky is the limit

The sky is the limit

Projectbureau Technology Base en Corvers Procurement Services hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inkoop van innovatieve oplossingen. Hierdoor zijn we nog beter in staat innovaties te stimuleren en een iconische proeftuin te creëren voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en real life situaties willen simuleren.
 

Ons motto is 'beyond the impossible'. Technology Base is de plek voor innovatieve bedrijven die hun grenzen willen verleggen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Door gebruik te maken van een organisatie die gespecialiseerd is in inkoop en aanbesteding van innovatieve oplossingen en producten, zijn we in staat een iconisch gebied te creëren, dat optimaal beantwoordt aan de behoeften en wensen van de huurders en gebruikers. Daarnaast kunnen we als launching customer van innovatieve oplossingen ertoe bijdragen dat het bedrijfsleven sneller risico’s kan nemen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en oplossingen en kunnen concurreren op de wereldmarkt.


Gebruikmaken van onze proeftuin? 

Wilt u ontwikkelen, testen of real life situaties simuleren in een veilige en afgeschermde omgeving? Neem dan contact op met Joep van Aaken via +31 (0)53 480 00 90.

12 feb 2019
Duurzame aanpak eikenprocessierups
21 jan 2019
Duurzame aanpak eikenprocessierups

Duurzame aanpak eikenprocessierups

Op Technology Base waren afgelopen zomer veel eikenprocessierupsen te vinden. Voor de bestrijding is gekozen voor een duurzame aanpak: het over het hele terrein verspreid ophangen van 35 nestkasten voor o.a. de pimpelmees, koolmees en bonte vliegenvanger. Het aandeel natuurlijke (boom)holtes in het nog vrij jonge bos van Technology Base is beperkt, waardoor de rupseneters minder snel uit zichzelf nestjes zullen bouwen.

De nestkasten zijn gemaakt door de vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwerkgroep ‘De Grutto’.

De resultaten van het project ‘Bevorderen van duurzame aanpak eikenprocessierups door biodiversiteit in Wapserveen’ (door o.a. LTO) zijn positief. In dat onderzoeksgebied zijn dezelfde nestkasten opgehangen en de rupseneters hebben ervoor gezorgd dat er in het jaar daarna veel minder eikenprocessierupsen aanwezig waren dan de voorgaande jaren. Met deze zelfde duurzame en milieuvriendelijke aanpak hopen we op een aanzienlijke afname van het aantal eikenprocessierupsen en een toename van de biodiversiteit. 

21 jan 2019
Koolen Industries: meer focus op smart energy in Europa
14 jan 2019
Koolen Industries: meer focus op smart energy in Europa

Koolen Industries: meer focus op smart energy in Europa

Lithium Werks gaat verder in China en de VS

Batterij- en energieopslagspecialist Lithium Werks kondigde vorige week aan meer focus aan te brengen in haar missie om de energie transitie te faciliteren. De onderneming gaat verder als twee bedrijven: Koolen Industries en Lithium Werks. Reden voor de splitsing is dat het bedrijf hierdoor meer gefocust kan inspelen op de enorme groei die het doormaakt. Koolen Industries, een Nederlandse onderneming met Kees Koolen aan het roer, richt zich op smart energy en helpt mensen een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Koolen Industries is 100% eigenaar van Super B in Hengelo, ontwikkelaar en producent van lithium accu’s. 

“Als je zo snel groeit als wij afgelopen jaar hebben gedaan, zijn er veel zaken die je aandacht nodig hebben”, zegt Kees Koolen, oprichter van Koolen Industries. “We werkten het afgelopen jaar aan zoveel zaken tegelijk, vanaf drie continenten, dat we gewoonweg niet snel genoeg konden schakelen. Door te splitsen, kunnen beide bedrijven focussen op hun eigen deel terwijl we beide nog steeds werken aan ons hogere doel: de energie transitie faciliteren. Voor ons betekent dat concentreren op smart energy.”

Kees Koolen is ervan overtuigd dat Koolen Industries een exponentiele groei zal doormaken. “Door de energietransitie zullen de bestaande systemen aanpast moeten worden, zodanig dat ze met de toename van schone energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, kunnen omgaan. Daarvoor zijn slimme batterijen noodzakelijk.”

Realisatie R&D Campus op Technology Base

Deze ontwikkelingen betekenen dat het ambitieniveau van de R&D Campus op Technology Base opnieuw moet worden bepaald. De provincie Overijssel, Universiteit Twente, Regio Twente, gemeente Enschede en Oost NL blijven zich gezamenlijk inzetten voor het thema energie transitie en in het bijzonder schone energie, opslag en slimme software.  

In reactie op de plannen voor de R&D Campus hebben meerdere bedrijven gevraagd of ze zich ook op de Technology Base konden vestigen. Dit is afgehouden, omdat de verwachting was dat Lithium Werks binnen zeven jaar de gehele beoogde campus nodig zouden hebben. Deze verzoeken zullen weer in kaart worden gebracht en er zal gekeken worden naar de mogelijkheden van vestiging van meerdere bedrijven op de R&D Campus.

De komende periode zal gekeken worden wat de consequenties zijn voor de realisatie en de planning van een R&D Campus op Technology Base. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we hierover communiceren.

14 jan 2019
Partner Space53 wint Rijkswaterstaat Drone Challenge
07 dec 2018
Partner Space53 wint Rijkswaterstaat Drone Challenge

Partner Space53 wint Rijkswaterstaat Drone Challenge

De eerste Rijkswaterstaat Drone Challenge is gewonnen door DRONExpert.nl een van de partners van Space53. Voor het testen van de prijswinnende drone is o.a. gebruik gemaakt van onze testfaciliteiten. DRONExpert was het beste in staat om effectief drones in te zetten tijdens het speciaal voor deze Challenge gesimuleerde incident en namen zelfs twee prijzen mee naar Twente: de prijs voor beste innovatie en techniek en de prijs voor de beste visie voor de dronetechniek naar de toekomst.

Om de Challenge zo representatief mogelijk te maken, werd door Rijkswaterstaat een incident in scene gezet: een aanvaring van een schip met een drenkeling, afgevallen lading en een olielek. 

Hightech toepassingen

Roger Borre van Robor Electronics/DRONExpert.nl licht aan Dronewatch.nl toe: “Wij hebben invulling gegeven aan deze uitdaging, door de drones uit te rusten met allerlei hightech snufjes, zoals automatische obstacle avoidance. Hiermee zien de drones andere drones en obstakels en reageren daar ook zelf op. Daarnaast kunnen de drones ook autonoom opstijgen en landen. Daarbij kunnen ze ook automatisch het “plaats incident” in beeld brengen en speciale tags (bakens die een signaal uitzenden met GPS-coordinaten) plaatsen. Dit hebben we gedaan op de container. Het gevaarlijke object half onder water is dan direct online zichtbaar voor andere scheepvaart.”

Meer over de Rijkswater Drone Challenge op Space53.eu

07 dec 2018
Shelter wordt ontwikkelcentrum voor VR trainingssystemen
05 dec 2018
Shelter wordt ontwikkelcentrum voor VR trainingssystemen

Shelter wordt ontwikkelcentrum voor VR trainingssystemen

Shelter B517 wordt het nieuwe onderkomen van RE-liON: leverancier van innovatieve technologie voor professionals op verschillende gebieden van crisismanagement. Ze ontwikkelen geavanceerde trainings- en missie voorbereidende systemen, die zorgvuldig zijn ontworpen voor professionals in crisisbeheersing die dagelijks hun leven riskeren. Door hun geavanceeerde, real life trainingssystemen helpen zij o.a. defensie en brandweer om veiliger te werken en daarmee te zorgen voor een grotere kans dat ze heelhuids thuiskomen.


Naast dat ze meer ruimte nodig hebben in verband met de groei van de organisatie, zijn er meerdere redenen waarom RE-liON zich wil vestigen op Technology Base. De historische achtergrond van het gebied als voormalige militaire vliegbasis en de vroegere functie van de shelter, spreekt hun gebruikers (militairen) aan. De nabijheid van de Twente Safety Campus met hun brandweeroefenterrein is ideaal voor het uitvoeren van testen en trainingen met de door RE-liON ontwikkelde REDSUIT: een virtual reality technologie, waarmee één of meerdere trainees tegelijkertijd in hetzelfde, levensechte scenario kunnen trainen. Daarnaast maakt de aanwezigheid van Twente Airport het mogelijk voor internationale gebruikers om in te vliegen en op dezelfde locatie te kunnen trainen met de verschillende crisismanagement oplossingen. Tot slot maakt het mooie natuurgebied en de werkomgeving het tot een unieke locatie.


De verwachting is dat RE-liON in het voorjaar van 2020 shelter B517 betrekt.

05 dec 2018
Weer twee passagiersvliegtuigen geland
01 dec 2018
Weer twee passagiersvliegtuigen geland

Weer twee passagiersvliegtuigen geland

Twaalf grote passagiersvliegtuigen per jaar ontmantelen op Twente Airport, dat is de ambitie van Aircraft End-of-Life Solutions (AELS), het bedrijf dat op Technology Base gebruikte vliegtuigen sloopt en de onderdelen hergebruikt. Afgelopen vrijdag en zaterdag landden er weer twee vliegtuigen op ‘Twente’.


Eerder dit jaar landden er al een Boeing 747 en een Airbus 340 op Twente Airport. Met de twee 737’s van afgelopen week, staat het totaal aantal passagiersvliegtuigen dat door AELS is ontmanteld daarmee op zeven. Voor AELS is dat nog niet genoeg: voor 2019 mikken ze op twaalf passagiersvliegtuigen per jaar.


Bijna volledig geschikt voor recycling en/of doorverkoop
De Boeing 737’s die zijn geland op Twente Airport zijn pas elf jaar oud, terwijl vliegtuigen gemiddeld zo’n 25 jaar meegaan. Van deze 737 is bijna elk onderdeel geschikt voor recycling en/of doorverkoop. Er komen ongeveer tweeduizend componenten van dit vliegtuig af, wat ruim twee keer zoveel is als bij andere vliegtuigen die hier zijn geland. AELS kocht de twee 737’s van TUI, die de vliegtuigen om financiële redenen van de hand deed, omdat ze qua brandstofgebruik relatief ongunstig zijn. 


De 737’s zullen niet lang zichtbaar zijn vanaf de Vliegveldstraat: de sloophamer gaat er de komende weken al in.

01 dec 2018
Gebruik drones in dagelijks leven weer stapje dichterbij
29 nov 2018
Gebruik drones in dagelijks leven weer stapje dichterbij

Gebruik drones in dagelijks leven weer stapje dichterbij

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte bij de opening van de Amsterdam Drone Week bekend dat ze innovatieve toepassingen van drones wil aanjagen door de regels op testlocaties te versoepelen. Space53 is een van de vijf test- en innovatiecentra in Nederland die zich hebben verenigd in het Dutch Drone Platform. Zij zijn erg blij met deze ontwikkeling, omdat hiermee de toepassing van drones in het dagelijks leven weer een stapje dichterbij komt.

Vrijheden voor innovatie noodzakelijk

“Hopelijk betekent dit dat er meer tempo komt in het vergeven van vrijheden voor drones”, reageert Marc Sandelowsky vanuit de RAI in Amsterdam waar de Drone Week wordt gehouden. Space53 is gevestigd op de Technology Base, met de testfaciliteiten van o.a Twente Airport. In principe zijn ook wij gebonden aan de regels die voor iedereen gelden bij gebruik van een drone, maar omdat wij in een afgeschermde en veilige omgeving zitten, krijgen we ontheffingen. Deze moeten we nu nog wel allemaal apart aanvragen.

Drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Space53 is begin dit jaar begonnen met het project ‘Next Level’. Samen met de Veiligheidsregio Twente en hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance wordt getest met een automatische drone. Die reageert op een melding van een incident via bijvoorbeeld een sensor of camera en vliegt er automatisch naartoe. De drone is snel ter plaatse en kan alvast informatie doorgeven aan hulpdiensten.  

Huidige regels laten testen in praktijk niet toe

Dat is uitvoerig getest op Technology Base en de resultaten zijn positief. De volgende stap is dat de automatische drone in de praktijk getest kan worden, maar dat laten de regels nu niet toe. “We willen zien hoe het werkt als we de automatische drone inzetten op bijvoorbeeld een industrieterrein”, legt Sandelowsky uit. “Maar het is verboden om boven een aaneengesloten bebouwd gebied te vliegen. Bovendien moet het ’s nachts, overdag heeft het weinig zin. En dan zit je er weer mee dat de drone grotendeels uit het zicht is.”

Meer op de website van Space53.

29 nov 2018
Defensie traint met onbemand vliegtuigje
21 nov 2018
Defensie traint met onbemand vliegtuigje

Defensie traint met onbemand vliegtuigje

Defensie was weer even terug op het oude nest: vandaag vond op Technology Base een training met de ScanEagle plaats. Dit onbemande vliegtuigje met verkenningssysteem kan (militaire) inlichtingen over een situatie en omgeving op verschillende hoogtes en nagenoeg onhoorbaar inwinnen. De ScanEagle heeft geen start- of landingsbaan nodig; het toestel wordt met een pneumatische katapult gelanceerd vanaf een trailer en gerecupereerd met een verticale kabel die via een haak aan de vleugel het toestel weer vangt.


In verband met de wet- en regelgeving rondom onbemande systemen, mag er niet overal met de ScanEagle getraind worden. Vandaar de keuze voor Technology Base en de samenwerking met Space53; de afgeschermde omgeving maakt het mogelijk om onder de voor Space53 geldende voorwaarden en condities veilig te kunnen vliegen met een onbemand systeem

21 nov 2018
Eerste avondvlucht drone door Brandweer Twente
08 nov 2018
Eerste avondvlucht drone door Brandweer Twente

Eerste avondvlucht drone door Brandweer Twente

Brandweer Twente is een van de eerste organisaties die wettelijke toestemming heeft om een drone ook bij avond- en nachturen in te zetten. Het droneteam van Brandweer Twente heeft onlangs de hiervoor benodigde trainingen afgerond. Gisteravond was de primeur voor het droneteam bij de natuurbrand in het Haaksbergerveen.

De natuurbrand vond plaats in het donker, in een groot natuurgebied dat slecht bereikbaar is ter voet en met voertuigen. Mogelijke brandhaarden zijn hierdoor moeilijk te vinden, al helemaal als er geen vlammen of rook meer te zien zijn. Door de inzet van Argus konden we in het zeer moeilijk bereikbare gebied snel de hotspots waarnemen. “Voor ons is dit cruciale extra informatie die we vanuit de lucht hebben gekregen. Zonder Argus hadden we dit beeld niet kunnen krijgen”, vertelt Martijn Zagwijn, dronepiloot bij Brandweer Twente.

Eerste brandweerdrone die 24 uur per dag mag vliegen

Brandweer Twente heeft al enige tijd en onder voorwaarden, wettelijk de ruimte om drones in te zetten. Zo werd bijvoorbeeld de drone ook ingezet bij de langdurige brand bij Twence afgelopen zomer. In eerste instantie had het droneteam alleen toestemming om bij daglicht te vliegen, maar nu dus ook tijdens de avond- en nachturen. Het droneteam van Brandweer Twente heeft hier in de afgelopen weken o.a. bij de Twente Safety Campus op Technology Base de benodigde trainingen voor afgerond.

Om te mogen vliegen in het donker worden strengere en aanvullende eisen gesteld. Je hebt bijvoorbeeld te maken met beperkter zicht. Daarom moeten er extra checks gedaan worden en zijn procedures aangepast. Ook heeft het droneteam een aantal nachtvluchten bij verschillende scenario’s moeten uitvoeren. Nu dit alles is afgerond is het team 24 uur per dag operationeel inzetbaar. “De inzet van gisteravond was onze primeur. We zijn blij dat we nu niet alleen overdag, maar 24 uur per dag onze collega’s kunnen ondersteunen”, vertelt piloot Martijn Zagwijn van Brandweer Twente.

Meer op de website van Brandweer Twente.

08 nov 2018
Cees Timmer nieuwe directeur
06 nov 2018
Cees Timmer nieuwe directeur

Cees Timmer nieuwe directeur

Per 31 oktober heeft Leo van der Ree afscheid genomen als directeur Technology Base. Zoals wellicht bekend is er gezocht naar een nieuwe directeur. Dit proces heeft tot dusverre geen vervanger opgeleverd. 

Ondertussen spelen er tal van ontwikkelingen rond Technology Base. Denk aan de vestiging van Lithium Werks en aan de heroriëntatie, die moet leiden tot een nieuwe bestuurs- en organisatiestructuur. Deze ontwikkelingen hebben ook weer nieuwe vragen opgeroepen over het gewenste profiel van de nieuwe directeur.

Het Dagelijks Bestuur heeft daarom besloten om de werving tijdelijk stop te zetten. Cees Timmer, werkzaam bij de provincie Overijssel, zal het komende half jaar deze functie invullen en is per 1 november begonnen. Samen met de organisatie zal hij de opgave voor de komende tijd verder vormgeven en wordt er voortvarend gewerkt aan alle opgaven die er voor de komende periode liggen.

06 nov 2018
Één gegadigde aanbestedingsprocedure Deventerpoort
01 nov 2018
Één gegadigde aanbestedingsprocedure Deventerpoort

Één gegadigde aanbestedingsprocedure Deventerpoort

Technology Base (voormalig Area Development Twente) is voornemens Deventerpoort te verkopen.

Het terrein in Enschede is gelegen op een prachtige locatie aan de Vliegveldweg en heeft een omvang van ruim 6 ha. Vanaf deze locatie vertrokken vroeger de passagiers voor hun vakantievluchten.

Het terrein grenst nu aan de nieuw aangelegde natuur. Op het terrein staan nu nog gebouwen die worden gesloopt. De voormalige passagiersterminal en het bedrijfsverzamelgebouw blijven gehandhaafd.

In juni zijn we gestart met de aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van Deventerpoort. Inmiddels is de eerste fase van deze procedure afgerond. De heer Van Eck heeft als enige partij de gevraagde documenten geleverd. Wij gaan met Van Eck in gesprek over het vervolg waarbij de inhoudelijke kaders en criteria gehandhaafd blijven.

01 nov 2018
Dynteq een van snelst groeiende bedrijven van Nederland
17 okt 2018
Dynteq een van snelst groeiende bedrijven van Nederland

Dynteq een van snelst groeiende bedrijven van Nederland

De FD Gazellen Awards worden elk jaar uitgereikt door het Financieel Dagblad aan de snelst groeiende ondernemingen van Nederland. Om in aanmerking te komen hanteerde het FD dit jaar extra zware criteria. Bedrijven moeten in ieder geval drie jaar ononderbroken een omzetgroei van tenminste 20% per jaar behalen, financieel gezond zijn, een positief netto resultaat hebben en aan nog vele andere criteria voldoen. Om daarnaast ook daadwerkelijk te worden genomineerd weegt het FD de cijfers van vele bedrijven af en worden alleen de allersnelst groeiende bedrijven genomineerd.

Compliment voor het gehele team

“Hoewel snelle groei geen doel op zich is, zijn wij erg trots dat we van 3 ondernemende studenten naar een solide en gewaardeerd ontwerpbureau zijn gegroeid. Door onszelf continu uit te dagen, ontwikkelen we in onze voormalige F16 shelter op Technology Base iedere dag vernieuwende producten, waarmee we onze opdrachtgevers verder helpen. Een FD Gazellen Award is dan ook een groot compliment voor ons gehele team!”

Op 13 november vindt de feestelijke uitreiking plaats van de FD Gazellen Award voor de regio Oost-Nederland en neemt Dynteq hun prijs in ontvangst.

17 okt 2018
Kunstwerk Meet the Future
11 okt 2018
Kunstwerk Meet the Future

Kunstwerk Meet the Future

Tijdens de Open Dag op 16 september hadden REEF Infra, v.d. Bosch Beton en Rouwmaat Groep als activiteit voor de kinderen een levensgrote kleurplaat, die ze zelf konden inkleuren en waar ze hun eigen innovaties aan toe konden voegen.

Dit heeft geresulteerd in een prachtig kunstwerk van 3x2 m2, dat vandaag door alle betrokken partijen is onthuld.

Innovatie staat centraal op Technology Base en begint mede dankzij Reef Infra, v.d. Bosch Beton en Rouwmaat Groep al bij de entree: de rotonde die voor een betere bereikbaarheid zorgt, is de eerste rotonde in Europa die geheel cementloos is gemaakt. Bij de productie is er daardoor tot 70% minder CO2-uitstoot. Hiermee is in totaal 67.500 kg CO2 bespaard. Dit komt overeen met de uitstoot van een personenauto die ruim 636.750 kilometer heeft afgelegd. 

11 okt 2018
Afscheid directeur Leo van der Ree
10 okt 2018
Afscheid directeur Leo van der Ree

Afscheid directeur Leo van der Ree

Onlangs heeft Leo van der Ree, de directeur van Technology Base afscheid genomen, omdat hij met pensioen gaat. Leo heeft in verschillende functies veel voor de stedelijke ontwikkeling van Enschede betekend. Wat bijna 25 jaar geleden, toen hij in Enschede begon, een (g)rauwe en troosteloze stad was, is nu onbetwist dé stad van Twente. Met het nieuwe Van Heekplein en het MST zijn stedelijke functies, die allesbepalend zijn voor de aantrekkingskracht van de stad, in het hart van Enschede gevestigd. Ook met het Muziekkwartier, Roombeek, Kennispark, ’t Vaneker en Technology Base is Enschede uitgegroeid tot een kleurrijke bloeiende stad. 

Technology Base
Na zijn betrokkenheid bij de stedelijke ontwikkelingen in de stad, was Leo de laatste jaren intensief bezig om de ontwikkelingen op en rondom de voormalige militaire Vliegbasis van de grond te krijgen. Daarbij heeft hij zich ingezet om de samenwerking met de andere toplocaties (Kennispark, High Tech Systems Park en Businesspark XL) te versterken. Een van de belangrijkste mijlpalen voor Enschede en de gehele regio, was de vaststelling van het bestemmingsplan begin 2018. Dit zorgt er voor dat er een mix van activiteiten en bedrijvigheid plaats kan vinden: een innovatieve business-airport met zakelijk vliegen met kleinere en grote toestellen, testen en trainen met drones, luchthavengebonden bedrijvigheid, proeffabrieken voor het testen en ontwikkelen van toepassingen van nieuwe materialen en de Safety Campus waar de veiligheidsdiensten actief zijn en een testcentrum is gevestigd. De definitieve status van het bestemmingsplan kan de dynamische ontwikkelingen op Technology Base flink versnellen en de komst van de Research en Development Campus van Lithium Werks naar Technology Base, heeft dit een paar maanden later bevestigd. Zoals Kees Koolen van Lithium Werks al aangaf: "Eigenlijk past een megaproject als dit niet in een land dat bol staat van de regelgeving en procedures. Maar het toeval wil dat voor Technology Base een bestemmingsplan geldt, dat ons past als een maatpak. Alles is al geregeld, we kunnen over een half jaar gaan bouwen, zonder ellenlange procedures!”

10 okt 2018
DJI start opleidingen voor professionals bij Space53
27 sep 2018
DJI start opleidingen voor professionals bij Space53

DJI start opleidingen voor professionals bij Space53

DJI, wereldwijde marktleider in drones start vanaf oktober opleidingen voor professionals bij Space53. Bij ons op Technology Base is een speciaal trainingscentrum ingericht voor de professionele dronegebruiker. Met het Unmanned Aerial Systems Training Center zet de wereldleider op het gebied van civiele drones en luchtfotografietechnologie voet op Europese bodem. Op dit moment zijn in Azië al zo’n 150 soortgelijke campussen actief, waarbij dronepiloten professionele training krijgen in de klas en in het veld. Denk daarbij aan het uitvoeren van inspecties aan windmolens, zonnepanelen en infrastructuur, zoals bruggen en waterwerken.

Impuls voor Space53
Marc Sandelowsky van Space53 is opgetogen: “Professionele toepassingen van drones hebben een grote maatschappelijke en economische waarde voor Nederland. Echter, de maatschappij vraagt ook om goede antwoorden op vragen over veiligheid en privacy. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa en daarbuiten. Met een professionele beroepsopleiding die voldoet aan de wereldstandaard, kunnen we in Nederland aantonen dat we de maatschappelijke en economische vragen serieus nemen en beantwoorden. Daarbij verwachten wij dat deze internationaal georiënteerde opleidingen het makkelijker maken voor Nederlandse spelers, om de markt uit te breiden naar het buitenland. Dat is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van deze veelbelovende industrie."

Meer op: www.space53.eu

27 sep 2018
Kees Koolen wil met Lithium Werks ‘iets groots neerzetten’ in Twente
22 sep 2018
Kees Koolen wil met Lithium Werks ‘iets groots neerzetten’ in Twente

Kees Koolen wil met Lithium Werks ‘iets groots neerzetten’ in Twente

Kees Koolen (53) wil op Technology Base een nieuw bedrijf stichten dat werk biedt aan 2.000 tot 3.000 werknemers: Lithium Werks, producent van ‘slimme’ batterijen. Een boerenzoon uit Brabant keert terug naar Twente.

Hij denkt nog wel eens terug aan de tijd, dat hij als student ‘in een soort bejaardenwoning’ aan de Grote Beerstraat in de Enschedese wijk Twekkelerveld woonde. „Mijn jaren aan de Universiteit Twente waren prachtig. We gingen zeker twee keer per week uit in de kroegen aan de Oude Markt. Alleen vindt mijn moeder het nog steeds jammer dat ik nooit ben afgestudeerd. Ik ben drie keer aan mijn afstudeerscriptie bedrijfskunde begonnen en ben er telkens weer mee gestopt. Dan kwam er een interessante adviesklus tussendoor waarmee ik geld kon verdienen, en dat gaf ik dan prioriteit.”

Het ontbreken van een bul heeft zijn carrière tot op heden niet geschaad. Kees Koolen geldt als zeer succesvol. Hij behoorde tot de eerste aandeelhouders van Booking.com, was er tien jaar directielid en maakte de hotelboekingswebsite tot een wereldspeler. Daarna hielp hij als directielid het concept van Uber – het internetbedrijf dat bemiddelt tussen privé-chauffeur en consument – uitrollen in Europa. Als een notering in de Quote 500 een graadmeter is voor succes: Kees Koolen staat op plek 290 met een geschat vermogen van 120 miljoen euro.


Twente
Dat het hoofdkwartier van Lithium Werks in Twente komt, is volgens Koolen toeval. „Eigenlijk past een megaproject als dit niet in een land dat bol staat van de regelgeving en procedures. Maar het toeval wil dat voor Technology Base een bestemmingsplan geldt, dat ons past als een maatpak. Alles is al geregeld, we kunnen over een half jaar gaan bouwen, zonder ellenlange procedures!”

Bron: Tubantia

22 sep 2018
1 november 2018: Dinner by Airportlight
19 sep 2018
1 november 2018: Dinner by Airportlight

1 november 2018: Dinner by Airportlight

‘#DinnerbyAirportlight’ is een event waarbij technische studenten en young professionals kennismaken met USE System Engineering, hun technologie en hun mensen.

Op deze bijzondere avond vertellen ze over wat ze ontwikkelen, laten ze je zien waar ze dagelijks mee bezig zijn en hoe hun markt in elkaar steekt. Er komt ook een aantal interessante sprekers, maar ze houden het kort, want uiteindelijk willen ze je gewoon een leuke avond bezorgen. Wil je erbij zijn op 1 november? Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar.
 

Vliegveldverlichting van de toekomst

USE System Engineering is een bedrijf dat een unieke technologie heeft ontwikkeld voor baanbrekende vliegveldverlichting van de toekomst. Inmiddels zijn hun oplossingen al geïmplementeerd op verschillende vliegvelden (o.a. Schiphol, Lelystad, Eelde, Geneve en Vancouver) en zijn vliegvelden over de hele wereld geïnteresseerd in hun oplossingen.

 
Pittige collega’s die met USE deze vlucht maken

Je snapt wel dat het hard werken is om ‘deze vlucht te maken’. Daarom is USE altijd op zoek naar pittige collega’s die van aanpakken weten. Heb jij een focus waar een arend jaloers op is maar vang je signalen op als een uil met een 360 graden blikveld? Dan nodigen we je van harte uit om met ons te dineren!

Dineren in een shelter en proeftuin

‘Dinner by Airportlight’ vindt plaats op het beveiligde terrein van Technology Base, waar je normaal nooit mag komen. Hier heeft USE een oude F16-shelter compleet verbouwd tot Airport World Experience Center (AWE). Dit is hun proeftuin voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vliegveldverlichting en de perfecte plek voor een diner by Airportlight.

Kans maken op 1 van de 30 kaarten?

Wil jij USE en hun innovatieve technologie tijdens dit unieke event leren kennen? Ben jij een technische student in het 3e of 4e jaar? Of ben je een young professional met een technische achtergrond? Schrijf je hier in en maak kans op één van de 30 exclusieve kaarten.

19 sep 2018
16 september: open dag Technology Base
16 sep 2018
16 september: open dag Technology Base

16 september: open dag Technology Base

Met veiligheidsdag Twente Safety Campus & vliegshow op Twente Airport

Op 16 september 2018 staan tussen 11.00 en 17.00 uur de hekken van de Technology Base wijd open. Hier mag je normaal niet komen. Maar: op 16 september wél! 

De Open Dag is voor jong en oud. Je bent vlakbij de start- en landingsbaan van Twente Airport. Daar stijgen de toestellen voor de vliegshow op. Je ziet drones en andere onbemande vliegtuigen. Je mag Twente Safety Campus op waar de brandweer rampscenario’s oefent. Je kunt van alles doen en beleven tijdens de Veiligheidsdag van Twente Safety Campus. Deze dag wil je niet missen!

Dwaal rond tussen shelters. Ontmoet grensverleggende bedrijven. Test en vind uit. Leer alles over veiligheid in de Risk Factory op Twente Safety Campus. Bezoek demonstraties van de brandweer. Vergaap je aan de vliegshow op Twente Airport!


Bestel je tickets vandaag nog op de website Meetthefuture.nu!


Download hier de Meet the Future krant voor de laatste versie van het programma en de deelnemers.

16 sep 2018
Drukbezochte en geslaagde 1ste Open Dag
16 sep 2018

Drukbezochte en geslaagde 1ste Open Dag

Tienduizend bezoekers waren op de Open Dag en konden zien en beleven wat hier allemaal gebeurt. We lieten ons, samen met onze partners, van de beste kant zien. Van Cyber Escaperoom tot membramen voor waterzuivering, motoren die het houden in extreme weersomstandigheden en natuurlijk onbemande luchtvaartuigen. De jonge Red Engineers trapten hun nieuwe ‘water-challenge’ af. Alle raceteams van Universiteit Twente waren er en Saxion en ROC toonden hun drones.

Duizenden paren ogen staarden naar de lucht waar piloten een sensationele show lieten zien. Op Twente Safety Campus liet de brandweer in blusdemonstraties en oefeningen in Technische Hulpverlening zien hoe zij Twente veilig houden.

Leo van der Ree, directeur Technology Base: “Jong en oud konden in een fantastische sfeer zien en beleven welke nieuwe producten er binnenkort en in de toekomst gemaakt worden. Het was een geweldige eerste Open Dag!”

Meer foto's op onze Facebookpagina en op Meet the Future.

16 sep 2018
1 /
R&D-campus op het gebied van schone energie
03 sep 2018

R&D-campus op het gebied van schone energie

Lithium Werks lanceert vandaag haar plannen voor een grootse R&D-campus op het gebied van schone energie. Om een werkelijke energietransitie tot stand te brengen moet energie op de juiste plaats en tijd beschikbaar zijn. Voor deze energietransitie, bouwt Lithium Werks een R&D-campus op Technology Base in Twente. Kees Koolen, de nieuwe bestuursvoorzitter, verwacht dat binnen vijf jaar 2000 mensen op de campus werken aan deze technologieën. Lithium Werks, dat 200 miljoen accucellen leverde aan meer dan 1000 klanten in 50 landen, produceert op dit moment lithium ijzer fosfaat accu’s. Om ook de volgende generaties accumaterialen te ontwikkelen, werkt Lithium Werks samen met de Universiteit Twente, die voorop loopt in onderzoek op het gebied van nieuwe materialen, artificial intelligence en besturingselektronica. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL investeert in Lithium Werks om het bedrijf samen met de gemeente Enschede en de provincie Overijssel te ondersteunen bij de realisatie van deze R&D-campus.

Duurzame energiebronnen zoals wind en zon, produceren vaak de meeste energie op momenten dat de vraag klein is. Deze mismatch tussen vraag en aanbod leidt dan alsnog tot bijschakelen van conventionele energiecentrales. Dankzij slimmere opslag én transport komt de energie beschikbaar op de juiste tijd en plaats. “Dit hangt af van de beschikbaarheid van voldoende accucapaciteit – we moeten nog veel meer accu’s produceren -, maar ook van intelligente regelsoftware”, aldus initiatiefnemer Kees Koolen, bestuursvoorzitter van Lithium Werks

R&D-campus op Technology Base
Op Technology Base gaat Lithium Werks een 17 hectare grote R&D-campus inrichten voor de ontwikkeling van een ‘mobile battery ecosystem’.  Op dit moment is al ruim 100 miljoen euro door verschillende partijen geïnvesteerd in de ontwikkeling van de R&D-campus. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL investeerde in opdracht van regionale overheden als eerste in de plannen, vanuit haar taak de economie van Oost-Nederland duurzaam te versterken. Met deze investering worden de plannen concreet. De campus zal in fases gebouwd worden. De ambitie is dat eind 2019 het eerste gebouw staat op Technology Base en dat er zo’n 300 mensen werkzaam zijn. Engineers onderzoeken er nieuwe technologieën op het gebied van clean energy. Binnen vijf jaar zullen, volgens de plannen van Lithium Werks, 2000 mensen werkzaam zijn op de R&D-campus.

Mobiele accu’s
De vraag naar accu’s stijgt ook met de toename van het aantal elektrische auto’s. Maar de benadering van elektrisch vervoer is nog klassiek: de eigenaar van de auto komt thuis, koppelt zijn of haar auto aan het elektriciteitsnet en de volgende ochtend is de auto weer klaar om te gaan. De autoaccu is een afnemer. Maar wat als die accu tegelijk ook een leverancier wordt, en dan niet op een vaste plaats bij één huis? Dan zorgt de auto voor vervoer van mensen, en is hij tegelijk ingepland voor opladen en het leveren van energie in een ‘smart city’. Dit komt ook overeen met toekomstbeelden van autonoom rijdende voertuigen, waarin persoonlijk autobezit tot het verleden behoort. Voor de zeer geavanceerde planning die hiervoor nodig is, wil Lithium Werks technieken uit de artificial intelligence inzetten.

Technische kennis
Lithium Werks, dat al 200 miljoen accucellen leverde aan meer dan 1000 klanten in 50 landen, is recent samengegaan met Super B Lithium Power B.V. uit Hengelo en nam eerder al de industriële tak van A123 Systems LLC en het complete bedrijf Valence Technology Inc. over. De onderneming produceert Lithium IJzer Fosfaat accu’s, ook wel afgekort tot LFP. Om ook de volgende generaties opslagtechnieken te ontwikkelen, gaat Lithium Werks samenwerken met de Universiteit Twente (UT). De UT heeft geavanceerde faciliteiten in huis voor materialenonderzoek, zoals het MESA+ NanoLab en ook kennis van onder meer besturingselektronica en artificial intelligence. “Deze kennis samenbrengen om een rol van betekenis te spelen in de energietransitie, betekent dat we samen een belangrijke bijdrage kunnen geven aan de ‘sustainable development goals’”, aldus bestuursvoorzitter Victor van der Chijs van de UT.

Kees Koolen
Kees Koolen werd geboren op 19 augustus in 1965 (53 jaar) in Bergeijk, Noord-Brabant. Koolen, alumnus van de UT, was van 2008 tot en met 2011 CEO van booking.com en daarna voorzitter van de Raad van Commissarissen tot 2014. Naast Booking.com was Kees Koolen betrokken bij Uber. Hij werd gevraagd door een toonaangevend venture fund uit San Francisco die hoorde dat hij van plan was te stoppen als CEO bij Booking.com in 2011. Op dat moment werkten er nog maar 10 mensen bij Uber. Koolen hielp Uber internationaal uit te breiden buiten de USA en vestigde het hoofdkantoor van Uber International in Amsterdam.

Over Lithium Werks
Lithium Werks is een snelgroeiende, wereldwijde speler op het gebied van lithium-ion accu’s met productielocaties in Nederland en China en kantoren in Amerika, Nederland, Noord-Ierland, Groot Brittannië, en Noorwegen. Lithium Werks biedt cellen, accu’s en energy management systeem aan in markten als industrie, transport, marine en duurzame energie.

03 sep 2018
Twentse droneprojecten ontvangen EU-subsidie
20 jul 2018
Twentse droneprojecten ontvangen EU-subsidie

Twentse droneprojecten ontvangen EU-subsidie

Het proeftuinproject Uiver en het op Technology Base gevestigde dronenetwerkproject Space53 ontvangen een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro). Via het fonds wil de Europese Unie (EU) niet alleen economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen, maar ook duurzame groei en werkgelegenheid bevorderen. 

Het cluster- en netwerkproject Space53 brengt mkb-bedrijven uit Oost-Nederland bij elkaar om kennis te delen en samen te werken op het gebied van drone-technologie. Het uiteindelijke doel is om aan de hand van praktijkvoorbeelden nieuwe drone-technologieën toe te passen in concrete marktgerichte plannen en projecten. Hiermee is een subsidiebedrag van bijna een half miljoen euro gemoeid, ongeveer de helft van de totale kosten.

Uiver staat voor Unmanned Intelligent Verification & Effective Response en bestaat eruit dat, met de inzet van drones, veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen zullen worden getest en ontwikkeld. Ook moet het project in de uitbouw van een drone-testfaciliteit op Technology Base bij Twente Safety Campus gaan voorzien. De faciliteit wordt in een volgende stadium commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en het verbeteren van veiligheid.

Het consortium Veiligheidsregio Twente (Enschede), RJ Safety & Security B.V. (Enschede), Robor Electronics B.V. (Enschede), State of Motion B.V. (Enschede), Stichting Saxion (Enschede), INCAA Computers B.V. (Ugchelen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van zes ton.


Bron: Computable

20 jul 2018
Nationaal trainingscentrum voor droneteams brandweer
17 jul 2018
Nationaal trainingscentrum voor droneteams brandweer

Nationaal trainingscentrum voor droneteams brandweer

Met het aanstellen van elf Twentse sensorbedieners is het eerste droneteam van de brandweer een feit. Twente is klaar voor de toekomst en de rest van Nederland wordt in Enschede, op Technology Base opgeleid.

Op de trainingslocatie van Twente Safety Campus zijn de eerste dronevliegers opgeleid en vanaf september krijgen toekomstige piloten van andere brandweerregio's hun opleiding op Technology Base. David Bornebroek, manager van de Twente Safety Campus: "De brandweer wil beschikken over zeven teams, die samen overal in het land binnen een uur bij calamiteiten kunnen zijn. En wij hebben de ruimte, de kennis en alle benodigde ontheffingen om de opleidingen te bieden. Samen met Brandweer Twente."

Martijn Zagwijn, coördinator van het droneteam en zelf dronepiloot : "Het is een geweldige aanvulling op het brandweerwerk. Je kunt vanuit de lucht bijvoorbeeld snel zien of het blussen effectief is of waar het epicentrum van een probleem zich bevindt."

Toekomst zonder piloot
Terwijl de drones nog maar kort door de brandweer worden gebruikt, wordt op de Twente Safety Campus samen met Space53 al gewerkt aan de volgende ontwikkeling: NextLevel, drones zonder piloot. "We noemen het autonome drones, die helemaal uit zichzelf kunnen vliegen", zegt David Bornebroek. "Je kunt er bijvoorbeeld een neerzetten bij een brandweerkazerne, zodat hij bij een incident direct kan opstijgen. Vervolgens kan hij al een beeld geven van de calamiteit, voordat de collega's er met de auto zijn." Eind dit jaar moet de autonome drone, die door Saxion en verschillende Twentse bedrijven wordt ontwikkeld, worden gepresenteerd. Daarna kan er worden begonnen met de praktijktesten.


Lees meer op Tubantia.nl en op de website Drones bij de Brandweer

17 jul 2018
C55: gezamenlijke PauzePlaats met tafeltennistafel
28 jun 2018
C55: gezamenlijke PauzePlaats met tafeltennistafel

C55: gezamenlijke PauzePlaats met tafeltennistafel

Een afgeschermd terrein, bedrijven in shelters met dikke betonnen muren, een 3km lange startbaan in de 'achtertuin' en sinds vandaag ook een gezamenlijke PauzePlaats met tafeltennistafel. Deze plek is voor alle huurders beschikbaar als lunchplek en voor het houden van bijeenkomsten/ontmoetingen en draagt bij aan de onderlinge contacten, kennismaking en samenwerking.


Met de productontwikkelaars van Dynteq als buren, is het niet zo gek dat ze hun eigen, perfecte batjes gewoon in huis hebben ontwikkeld en geproduceerd. We zijn benieuwd naar de geheime tafeltenniswapens van Space53, Ortega SubmersiblesTwente Airport, Twente Safety Campus, USE System EngineeringAELS en KVE Composites Group!

28 jun 2018
De schaar in nieuwe auto's
28 jun 2018
De schaar in nieuwe auto's

De schaar in nieuwe auto's

Bij ernstige ongevallen wordt het verschil tussen leven en dood, volledig herstel of een levenslange handicap vaak bepaald door seconden. Hulpverleners moeten razendsnel kunnen handelen. Binnen de mobiliteitsbranche volgen de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën elkaar in hoog tempo op. De toepassing van hoogwaardige materiaalsoorten, versterkte constructies en tal van veiligheidssystemen in moderne voertuigen, zorgen tijdens een ongeval voor een optimale bescherming van de inzittenden.

Dankzij al deze maatregelen zijn de overlevingskansen voor mensen die bij een ongeluk betrokken raken, aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd maakt de opmars van nieuwe voertuigtechnologieën het de hulpverlener steeds moeilijker om toegang te krijgen tot beknelde slachtoffers en hen te bevrijden. Zo veranderen talrijke veiligheidscomponenten na een ongeval in een potentieel gevaar, zowel voor hulpverlener als slachtoffer. Bekende voorbeelden hiervan zijn niet-geactiveerde airbags, airbag-gaspatronen en gordelspanners. Het lokaliseren en preventief uitschakelen van dit soort componenten is bij een knip- of spreidactie dan ook van levensbelang. Bepaald geen eenvoudige taak, want de exacte locaties en uitvoeringen van veiligheidssystemen verschillen per merk en type voertuig. Bovendien verschijnen er aan de lopende band nieuwe systemen en voertuigmodellen op de markt: voor de hulpverlener is dit allemaal niet meer bij te houden! 


Om die reden vond een gecombineerde training plaats met nieuwe auto's als trainingsobjecten. Met als doel hulpverleners vertrouwd te laten raken met enerzijds de vele variaties en unieke functionaliteiten van moderne voertuigen en anderzijds met de innovatieve hydraulische gereedschappen voor technische hulpverlening. Een mooie samenwerking tussen Twente Safety Campus (trainingslocatie), Holmatro (hydraulische gereedschappen) en Moditech (mobiele voertuig informatiesysteem voor hulpverleners) ter vergroting van de overlevingskansen van mensen die betrokken zijn bij een ongeluk.

Bron foto: Richard Hassink

28 jun 2018
Bezoek Commissie van Wijzen
15 jun 2018
Bezoek Commissie van Wijzen

Bezoek Commissie van Wijzen

Vrijdag 15 juni stond in het teken van de terugkomdag van de Cie van Wijzen. Het is 4 jaar geleden dat Bernard Wientjes was gevraagd om met Loek de Vries, Hilde Blank, Frans van Vught en Renee Wiggers met een advies te komen over de herontwikkeling van het plangebied nadat het plan voor de commerciële burgerluchthaven niet door ging. Dit advies is gevolgd bij de ontwikkeling van Technology Base.

15 jun 2018
Twente aan de top met innovatiecampussen
07 jun 2018
Twente aan de top met innovatiecampussen

Twente aan de top met innovatiecampussen

Twente komt uitstekend uit de bus in het recent verschenen onderzoek naar de meerwaarde en ontwikkeling van werkgelegenheid rondom innovatiecampussen en science parks in Nederland. Adviesbureau Buck Consultants International (BCI) publiceert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland een update van een eerder onderzoek, waaruit Twente ook heel goed tevoorschijn kwam. De Twentse innovatiecampussen - waaronder Technology Base - zijn een belangrijke motor voor de regionale economie. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers die verbonden zijn met een innovatiecluster gemiddeld 22% groeien, tegenover 6% als je daar niet mee verbonden bent.  

Hoge ogen
Twente is opvallend goed vertegenwoordigd in het onderzoek. Kennispark Twente staat als ‘volwassen campus’ aangemerkt en steekt er met kop en schouders bovenuit waar het gaat om het aantal gevestigde bedrijven. Kennispark Twente heeft zelfs het dubbele aantal bedrijven ten opzichte van de nummer twee op de lijst. Ook in omvang van het aantal arbeidsplaatsen, werkgelegenheid bij spin-offs en startups, doet Twente het goed.

Twente komt uitstekend uit de bus in het recent verschenen onderzoek naar de meerwaarde en ontwikkeling van werkgelegenheid rondom innovatiecampussen en science parks in Nederland. De Twentse innovatiecampussen -waaronder Technology Base - zijn een belangrijke motor voor de regionale economie. Uit het onderzoek blijkt ook dat ondernemers die verbonden zijn met een innovatiecluster gemiddeld 22% groeien, tegenover 6% als je daar niet mee verbonden bent.

Technology Base neemt als nieuwe binnenkomer in de lijst van campussen in de ‘opstartfase' een vierde plaats in. Technology Base is in de periode van het onderzoek opgestart. 

Talent aantrekken en behouden
Patrick Welman, wethouder economie & werk van de gemeente Enschede, is verheugd met de uitkomsten van het rapport. “Samen met alle betrokken partijen op Kennispark Twente, Technology Base en High Tech Systems Park en in de regio streven wij naar een duurzame economische ontwikkeling. Om nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid te creëren en het benodigde talent te kunnen aantrekken en behouden, leggen wij de lat hoog. Dat dit nu wederom erkend wordt, is erg mooi. Verder dragen we graag bij aan de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport worden beschreven ten behoeve van verdere ontwikkeling van de scienceparks.”

Het volledige rapport is hier te downloaden.

07 jun 2018
Twente Airport perfecte testlocatie
07 jun 2018
Twente Airport perfecte testlocatie

Twente Airport perfecte testlocatie

Gerard van Es, projectleider van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, is erg te spreken over Twente Airport als testlocatie. Hij bivakkeert met een aantal collega’s een paar dagen in Twente om met de Cessna 550 Citation II van het NLR watertests uit te voeren in opdracht van de Europese Commissie. Gerard: ‘Twente Airport heeft een lange en brede startbaan en het is er qua luchtverkeer nog rustig. Prima omstandigheden voor testvluchten met onze PH-LAB’. De projectleider is zo enthousiast dat hij Twente Airport als testlocatie zeker zal promoten bij vliegtuigfabrikanten.

Europees programma
De remproeven worden uitgevoerd in het kader van het Europese programma Future Sky Safety. Doel van het programma is het verminderen van een bepaald soort ongevallen, veroorzaakt door het van de baan raken van een vliegtuig. Wereldwijd gebeurt dat wekelijks en een van de oorzaken is  water dat zich op de starbaan bevindt. Gerard legt uit: ‘Met onze proeven doen we kennis op van het remmen op een natte startbaan. We gebruiken daarvoor ons testvliegtuig met een modern remsysteem en moderne banden, vergelijkbaar met die van een Boeing of Airbus. De PH-LAB zit vol met gevoelige sensoren. Uiteindelijk moet op basis van de onderzoeksresultaten de regelgeving verbeterd worden’. Het Europese programma loopt ook volgend jaar nog door, maar het is nog niet bekend of er dan weer waterproeven worden uitgevoerd.

Meer over de testen van NLR, lees je hier
Foto: NLR

07 jun 2018
Sleuteloverdracht USE System Engineering
30 mei 2018
Sleuteloverdracht USE System Engineering

Sleuteloverdracht USE System Engineering

Op 30 mei j.l. heeft de sleuteloverdracht plaatsgevonden van shelter B520 op Twente Airport. De heer Hans van der Kuil, directeur USE System Engineering, onderdeel van de TKH GROUP,  ontving uit handen van de heer Leo van der Ree, directeur Technology Base, de sleutel van shelter B520.

USE System Engineering laat in de getransformeerde shelter AWE (Airport World Experience) hun nieuwe en disruptieve technologie CEDD(R)  voor baanverlichting zien en beleven. 

De locatie biedt de mogelijkheid om hun producten 'voor de deur' te testen in een live airfield omgeving. Tevens is er een demo- en experiencecenter gerealiseerd, waar afnemers van hun bedrijf kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen op het gebied van vliegveld baanverlichting.

Een trainingsfaciliteit is ingericht met als doel het opleiden van engineers, planners, monteurs en anderen, die zich op gaan bezighouden met de CEDD Technologie. USE System Engineering is momenteel nog op zoek naar 60-80 nieuwe medewerkers.

Vestigen, vliegen, ontwikkelen, innoveren, testen en trainen in optima forma!

30 mei 2018
Maakindustrie Oost is Europese top
10 mei 2018
Maakindustrie Oost is Europese top

Maakindustrie Oost is Europese top

Drones, die autonoom het land met de juiste dosering besproeien. Met sensoren uitgeruste koeien, die ‘zelf’ de conditie van de koe aangeven en waarmee de hoeveelheid en samenstelling van het voedsel automatisch bepaald wordt. Slimme zoutstrooiers, die zelf de beste route kiezen en hun eigenaar voortdurend in realtime op de hoogte houden van de toestand op de weg.

Geen science fiction, maar keiharde realiteit, gerealiseerd door de maakindustrie in Oost-Nederland. Met het internet of things, waarbij apparaten in verbinding staan met het internet en met elkaar, realiseren de maakbedrijven steeds slimmere producten. De vierde industriële revolutie is een feit. Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren verandert de maakindustrie radicaal. Mede door de sterke positie van Nederland in design, systeemontwerp en logistiek biedt deze ontwikkeling veel kansen voor de maakindustrie.


Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)

De Verenigde Maakindustrie Oost heeft als ambitie dat Oost-Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa heeft. De net benoemde directeur Petra Deterink: ‘We werken aan een slagvaardige en daadkrachtige maakindustrie. Er is geen tijd te verliezen. Middels verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) zullen de bedrijven van de Verenigde Maakindustrie Oost zich ontwikkelen naar flexibele productiecapaciteit in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie’. 


Lees meer op Kijk op Oost Nederland.

10 mei 2018
KVE Composites Group kiest voor testfaciliteit op Technology Base
09 mei 2018
KVE Composites Group kiest voor testfaciliteit op Technology Base

KVE Composites Group kiest voor testfaciliteit op Technology Base

Ontwikkeling rotorbladen voor onbemande helikopters 

Per 1 juni start KVE Composites Group met het testen van rotorbladen in shelter B516 op Technology Base. KVE ontwikkelt rotorbladen voor onbemande helikopters. De afmetingen van dit typerotorbladen nemen in hoog tempo toe, waardoor het bedrijf op zoek moest naar een passende testomgeving. Van alle opties wereldwijd kiest KVE voor Technology Base in Twente. De locatie maakt onderdeel uit van de Twentse high-tech kennis infrastructuur en is daardoor ideaal voor innovatieve bedrijven die hun producten en systemen willen ontwikkelen, testen en simuleren. 

Tijdens het testen van de 6 meter lange rotoren ontstaan veel trillingen, waardoor er in toenemende mate kans op schade aan gebouwen is. De wanden van de voormalige F16 shelters op Technology Base zijn van 70 - 120 cmdik beton. Door hun ontstaansfunctie in de koude oorlog, hebben ze de eigenschappen van een bunker. De shelter biedt KVE de veilige omstandigheden die nodig zijn voor het testen van (grote) rotorbladen. Harm van Engelen, managing director KVE Composites Group: “Technology Base biedt ons de mogelijkheid om onze rotorbladen optimaal te testen in een voormalige F16 shelter. Daarnaast worden op het terrein innovatieve bedrijven op het gebied van materialen, pre-productie en prototyping bij elkaar gebracht. En voor ons type bedrijven is Technology Base een unieke locatie vanwege het karakter, een plek die zeer tot de verbeelding spreekt.”

Samenwerking met Universiteit Twente, Fraunhofer en TPRC

Naast de fysieke voordelen van de Technology Base, ziet KVE ook kansen in samenwerking met de Universiteit Twente en het Fraunhofer projectcenter. KVE is sinds 2016 lid van het in Twente gevestigde ThermoPlastic composites Research Center (TPRC), het open innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelingscentrum dat zich richt op thermoplastische composieten voor o.a. de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Ook is KVE één van de strategische toeleveranciers van Thales Nederland. In de toekomst wil KVE de levenscycli en de conditie van de rotorbladen ook kunnen monitoren met behulp van sensoren; smart rotor blades. Voor het testen van deze mogelijkheden wil het bedrijf aansluiten bij Space53, het cluster voor onbemande systemen dat ook gevestigd is op Technology Base. Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel: “KVE Composites Group is een bedrijf dat precies past in het profiel van Technology Base, de ketensamenwerking waar KVE behoefte aan heeft staat centraal op de locatie. Het terrein voor deze bedrijven diverse soorten test- en trainingsfaciliteiten in een afgeschermde omgeving.”

09 mei 2018
Bijzondere uitkijktoren in gebruik genomen
25 apr 2018

Bijzondere uitkijktoren in gebruik genomen

Op woensdag 25 april 2018 is de nieuwe uitkijktoren in het natuurgebied op de voormalige vliegbasis Twenthe geopend. De toren staat op de plek van de verkeerstoren van het vooroorlogse vliegveld uit 1931. De beplanting eromheen geeft de fundamenten aan van de gebouwen die hier tot 1940 stonden.

Plaatsing uitkijktoren
De uitkijktoren is eind maart in vier dagen tijd geplaatst. Er is een toegangspad naar de ingang van de toren aangelegd. Onder aan de trap is een informatiepaneel onthuld met foto’s en achtergrondinformatie over de geschiedenis van Vliegbasis Twenthe. Ook is op dit paneel te lezen wat er te zien is vanaf verschillende hoogtes in de toren, zoals vleermuizen en oude shelters. Het hoogste punt waar je komt is 12 meter, dit het uitzichtplateau. De toren zelf is 13 meter hoog: net zo hoog als de oude verkeerstoren. 

Bijzonder ontwerp en uitdagende constructie
NOHNIK, ontwerpbureau voor architectuur en landschapsarchitectuur, ontwierp de toren als een wenteltrap met een opengewerkte schil er omheen. Engineers van ABT en Scheepsbouwer Royal IHC gingen al in oktober 2016 met dit bijzondere werk aan de slag. Begin dit jaar startten robots met lassen op een constante afstand van het plaatwerk en met een constante temperatuur. Zij voerden het werk op de werf van Royal IHC in Kinderdijk uit. NOHNIK, ABT en Royal IHC betrokken zorgorganisatie Zekere Basis om delen van het werk als werkervaringsproject uit te voeren. Jongeren van Zekere Basis hielpen mee met het grondwerk, de fundering en het verven van de toren.

Meer informatie op vliegbasistwenthe.info

25 apr 2018
1 /
Een nieuwe basis
03 apr 2018
Een nieuwe basis

Een nieuwe basis

Sinds 3 april is de naam Area Development Twente (ADT) komen te vervallen en heeft de gemeenschappelijke regeling (GR) een nieuwe naam: Technology Base. De GR Technology Base bestaat nu uit: Projectbureau Technology Base en Kaveluitgifte ’t Vaneker en Prins Bernhardpark.

Een nieuwe basis op Technology Base
Projectbureau Technology is verhuisd naar Vliegveldstraat 100 -C50a, Enschede.
Kaveluitgifte ’t Vaneker en Prins Bernhardpark blijft tot 2 mei aan de Zuidkampweg 31.
Vanaf 2 mei is het nieuwe adres van Kaveluitgifte: Zuidkampweg 1, 7524 NB Enschede.

Bestemmingsplannen voormalige Vliegbasis Twenthe
In het bestemmingsplan staat ook het gebruik van het gebied op en rondom Technology Base omschreven en zijn economische en ecologische belangen tot in detail vastgelegd, zoals strenge bouwvoorschriften en milieu- en geluidsbeperkingen en maatregelen om eekhoorns, steenmarters en hagedissen te beschermen. Het vastgestelde bestemmingsplan, de naamswijziging en de verhuizing van Projectbureau Technology Base, dragen bij aan een flinke versnelling van de dynamische ontwikkelingen op Technology Base.

Het meer dan 6.000 pagina's tellende bestemmingsplan is hier in z'n geheel te downloaden. 

De samenvatting van inhoud en proces, als infographic vormgegeven is hier te downloaden.

03 apr 2018
Revolutionaire verlichting voor start- en landingsbanen uit Twente
29 mrt 2018
Revolutionaire verlichting voor start- en landingsbanen uit Twente

Revolutionaire verlichting voor start- en landingsbanen uit Twente

Met hun testlocatie en Experience Center op Technology Base rekent het Haaksbergse technologiebedrijf op wereldwijde doorbraak van slimme vliegveldverlichting. 

Hans van der Kuil van USE System Engineering ziet het helemaal voor zich. Over een paar weken komen klanten uit de hele wereld, vanaf de luchthavens Düsseldorf en Schiphol, met de helikopter naar Twente Airport, om te zien hoe de vliegveldverlichting van zijn bedrijf in de praktijk werkt.

Heliplatform
Daarvoor wordt het nieuwe heliplatform en ook een deel van de startbaan voorzien van deze ‘slimme lampen uit Twente’. Bovendien wordt momenteel direct naast de baan een hangar omgebouwd tot een Experience Center voor USE.

De testlocatie op Technology Base moet zorgen voor de definitieve doorbraak van het verlichtingssysteem. "We gaan nu helemaal los”, zegt Van der Kuil (54), oprichter en directeur van USE. Het technologiebedrijf uit Haaksbergen heeft vier jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de revolutionaire verlichting voor start- en landingsbanen.

Energiebesparing
Niet alleen zorgt het systeem volgens Van der Kuil voor een flinke energiebesparing, ook kunnen er door sensoren allerlei functies aan worden toegevoegd. "Daardoor krijg je bijvoorbeeld op afstand veel informatie over de onderhoudstoestand van de verlichting en de baan, maar ook of en waar er precies ijsvorming op een vliegtuig is. Zo kan een vliegtuig gerichter ijsvrij worden gemaakt. Dat levert tijdwinst op. Dat gebeurt ook doordat de lampen individueel aangestuurd kunnen worden, waardoor ze één voor één oplichten en zo als gids dienen om vliegtuigen sneller op de juiste plek te krijgen. Zeker in de luchtvaart is tijd geld. Passagiers er uit, passagiers er in én gaan met die banaan; dat willen luchtvaartmaatschappijen. Elke vertraging kost heel veel geld.”

Bron: 1Twente Enschede

29 mrt 2018
Directeuren Van Wijnen Groep doen inspiratie op
28 mrt 2018
Directeuren Van Wijnen Groep doen inspiratie op

Directeuren Van Wijnen Groep doen inspiratie op

Op woensdag 28 maart mochten we zo'n 60 directeuren van de Van Wijnen Groep ontvangen. Van Wijnen koos voor Technology Base, omdat er letterlijk en figuurlijk alle ruimte is om te innoveren, kennis te delen en zonder grenzen te ondernemen. De locatie heeft er aan bijgedragen de aanwezigen te inspireren en uit te dagen om binnen hun eigen divisie grenzen te verleggen.

28 mrt 2018
Mooie samenwerkingen tussen gevestigde bedrijven
14 mrt 2018
Mooie samenwerkingen tussen gevestigde bedrijven

Mooie samenwerkingen tussen gevestigde bedrijven

De ontwikkelingen bij Technology Base gaan volop door en het aantal gevestigde bedrijven en daarbij horende bedrijfsactiviteiten neemt toe. Daarom organiseren we regelmatig een bijeenkomst met de huurders. Een mooie gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. 

Bereikbaarheid
Go About inventariseerde de wensen van de huurders, om te kijken hoe de bereikbaarheid van Technology Base verbeterd kan worden, met name voor mensen die niet met een eigen auto komen. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat een betere aansluiting met station Enschede, station Hengelo en Universiteit Twente wenselijk is. Go About gaat hiermee aan de slag.

Mooie samenwerkingen
Oude auto's, vrachtwagens en bussen en sinds kort een treinstel: test- en trainingsmogelijkheden genoeg op Twente Safety Campus. Toch blijken de oude vliegtuigen bij buurman AELS ook zeer aantrekkelijke en vooral unieke trainingsobjecten te zijn. Op dit moment worden de mogelijkheden verkend om te kijken of Twente Safety Campus incidenteel een van de vliegtuigen in kan zetten voor het zo realistisch mogelijk opleiden en trainen van hulpverleners.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door de Risk Factory van Twente Safety Campus. 

14 mrt 2018
Bestemmingsplan Technology Base, natuur en evenementenlocatie vastgesteld
13 mrt 2018
Bestemmingsplan Technology Base, natuur en evenementenlocatie vastgesteld

Bestemmingsplan Technology Base, natuur en evenementenlocatie vastgesteld

Na twee lange debatten heeft de gemeenteraad van Enschede op 12 maart de steun uitgesproken voor het nieuwe bestemmingsplan voor het terrein van de voormalige vliegbasis. In het bestemmingsplan staat het gebruik van het gebied op en rondom Technology Base omschreven en zijn economische en ecologische belangen tot in detail vastgelegd, zoals strenge bouwvoorschriften en milieu- en geluidsbeperkingen en maatregelen om eekhoorns, steenmarters en hagedissen te beschermen.

Het meer dan 6.000 pagina's tellende bestemmingsplan vormt de grootste ruimtelijke ontwikkeling in Nederland op dit moment. Het plan, dat bijna 500 hectare omvat, is het resultaat van de keuze bijna vier jaar geleden voor een kleine luchthaven, economische bedrijvigheid in de vorm van innovatieve industrie en evenementen en ontwikkeling van nieuw aangelegde natuur.

Topwerklocatie in Twente

In het plan krijgen hightech bedrijven alle ruimte om te experimenteren. Technology Base is daarmee een van de toplocaties in Twente met faciliteiten voor prototyping, testmogelijkheden en proefproductie voor innovatieve bedrijven op het gebied van advanced materials & manufacturing en safety & security.

Mix van activiteiten en bedrijvigheid

Het nieuwe bestemmingsplan zorgt ervoor dat er een mix van activiteiten en bedrijvigheid plaats kan vinden: vliegen van kleinere (zaken)toestellen, testen en trainen met drones, luchthavengebonden bedrijvigheid, proeffabrieken voor het testen en ontwikkelen van lichtgewicht materialen, de Safety Campus waar de brandweer actief is en het evenemententerrein.

De definitieve status van het bestemmingsplan kunnen de dynamische ontwikkelingen op Technology Base flink versnellen. Belangstellende ondernemers kan nu zekerheid worden geboden en dat heeft ook positieve gevolgen voor o.a. de bedrijvigheid op Twente Airport. Op dit moment worden hier al regelmatig via Space53 en NLR test- en trainingsvluchten met onbemande systemen uitgevoerd, maar er is letterlijk en figuurlijk nog voldoende ruimte voor andere innovatieve bedrijven en activiteiten.

Ook op zoek naar unieke bedrijfsruimte waar je op het gebied van HTSM/AMM letterlijk en figuurlijk alle ruimte hebt om te testen, uit te proberen en grenzen op te zoeken? Neem geheel vrijblijvend contact op met Joep van Aaken: +31 (0)53 480 00 90.

13 mrt 2018
TPRC bekijkt mogelijkheden preproductiefaciliteit thermoplastische composieten
13 mrt 2018
TPRC bekijkt mogelijkheden preproductiefaciliteit thermoplastische composieten

TPRC bekijkt mogelijkheden preproductiefaciliteit thermoplastische composieten

Op dinsdag 13 maart 2018 hebben TPRC en partners als onderdeel van de 18e Technical Advisory Board meeting (TAB) een bezoek gebracht aan Technology Base. Tweemaal per jaar komen meer dan vijftig experts van over de hele wereld samen. Op Technology Base werden de faciliteiten en mogelijkheden voor een preproductiefaciliteit voor o.a. thermoplastische composieten bekeken. 

Met het organiseren van deze bijeenkomsten levert TPRC een bijdrage aan het optimaliseren van de toepassing van thermoplastische composieten.

Over TPRC
Het ThermoPlastic composites Research Centre (TPRC) is een consortium van industriële en academische partners die actief zijn in de thermoplastische composietenindustrie. Zij geloven in thermoplastische composieten als het meest geschikte materiaal voor lichtgewichtproductie in grote volumes. Het primaire doel is om een ​meer algemeen gebruik van thermoplastische composieten mogelijk te maken door technologische barrières te elimineren.

13 mrt 2018
Windscherm voor snelheidsrecord Kjeld Nuis getest op Twente Airport
11 mrt 2018
Windscherm voor snelheidsrecord Kjeld Nuis getest op Twente Airport

Windscherm voor snelheidsrecord Kjeld Nuis getest op Twente Airport

Het windscherm waarachter schaatser Kjeld Nuis eind maart een uniek snelheidsrecord op ijs wil vestigen heeft een Twents tintje. Afgelopen donderdag werden er door Erben Wennemars testritten verreden op de landingsbaan van Twente Airport.

Het scherm wordt tijdens de recordpoging achter een auto gekoppeld, die vervolgens voor Nuis uit rijdt. De slipstream moet zorgen voor een minimale luchtweerstand. Om zeker te weten dat ook het hulpmiddel minimaal 100 kilometer per uur aankan, werden begin maart testritten verreden op de landingsbaan van Twente Airport. Voormalig topschaatser Erben Wennemars uit Dalfsen, die ook betrokken was bij het ontwerp, deed dienst als proefkonijn op skeelers. ,,Het windscherm kon snelheden van 125 kilometer per uur aan, dus dat zit goed’’, stelt ontwerper Niels Naber van Burnside Constructions. ,,Erben heeft de 50 per uur aangetikt, maar op het asfalt konden we natuurlijk niet al te veel risico nemen.’’

Lees meer op Tubantia.nl

11 mrt 2018
Twente Airport: 'we willen vooral innovatief zijn'
28 feb 2018
Twente Airport: 'we willen vooral innovatief zijn'

Twente Airport: 'we willen vooral innovatief zijn'

Meiltje de Groot van Twente Airport in Twentevisie: "Dit wordt de luchthaven van de toekomst, met allerlei innovatieve ontwikkelingen. Innovatie is dus het sleutelwoord voor de luchthaven, waar door het NLR remtests in een speciale waterbak met vliegtuigen worden uitgevoerd en waar direct bij de luchthaven Space53, het testcentrum voor drones gevestigd is. Ook zijn er concrete plannen voor een 'remote tower', waarmee het vliegverkeer van en naar Enschede op afstand geleid kan worden. Er is geregeld overleg met Hans Heerkens die met zijn Platform Unmanned Cargo Aircraft (PUCA) serieus werk maakt om met onbemande vrachttoestellen te gaan vliegen. De Groot: "Dat zou toch geweldig zijn als we dat hier voor elkaar kunnen krijgen om samen met PUCA een eerste onbemande vlucht naar bijvoorbeeld Weeze te laten vertrekken. Dat heeft ook een maatschappelijke rol, want we zetten er Twente enorm mee op de kaart. Onbemand vliegen levert misschien nog niet direct werkgelegenheid op, maar het zorgt er wel voor dat zich hier bedrijven gaan vestigen die dingen anders willen gaan doen dat levert uiteindelijk toch weer nieuwe bedrijvigheid op."

Lees het hele artikel op Twentevisie.nl (vanaf pagina 18)

28 feb 2018
Dit gebouw ademt lef, avontuur en ontwikkeling
19 feb 2018
Dit gebouw ademt lef, avontuur en ontwikkeling

Dit gebouw ademt lef, avontuur en ontwikkeling

In de rubriek The Office belicht Sprout de mooiste, hipste, gaafste kantoorruimtes van Nederland. In deze aflevering: industrieel ontwerpen in een voormalige F16-bunker bij Dynteq. 'Dit gebouw ademt lef, avontuur en ontwikkeling.'

Rob Lenferink: "De historische gelaagdheid maakt onze bedrijfsruimte uniek. Je stapt binnen op de enorme stalen deur die verzonken in de betonnen vloer ligt. Deze werd vroeger gebruikt om de F16’s veilig te stellen tegen bombardementen. De oude shelter-elementen vormen een gaaf contrast tegenover de moderne installatietechniek. Als je naar buiten kijkt zie je de ongerepte natuur. Die natuur hebben we naar binnen gebracht door bijvoorbeeld veel hout terug te laten komen in ons meubilair."

"In ons vakgebied heb je ruimte nodig om na te denken, te ontwikkelen, proberen en te realiseren. Die inspiratie vind je moeilijker op een grijs bedrijventerrein. Technology Base is een proeftuin voor bedrijven met vernieuwingsdrang. Testen, uitproberen en grenzen opzoeken. Dat vinden wij belangrijk, maar onze opdrachtgevers nog veel meer!"

Ook op zoek naar unieke bedrijfsruimte waar je op het gebied van HTSM/AMM letterlijk en figuurlijk alle ruimte hebt om te testen, uit te proberen en grenzen op te zoeken? Neem geheel vrijblijvend contact op met Joep van Aaken: +31 (0)53 480 00 90

Meer op Sprout.nl

19 feb 2018
Explosieven op Technology Base
14 feb 2018
Explosieven op Technology Base

Explosieven op Technology Base

Het lokaliseren en gecontroleerd tot ontploffing brengen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is al een aantal jaren aan de gang en zal ook in 2018 doorgaan. Regelmatig wordt een aantal reeds gedetecteerde explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Daarnaast worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor het detecteren van de laatste gebieden op Technology Base. Voor het broedseizoen begint, wordt de beplanting gedund, zodat de detectie plaats kan vinden. Explosieven van 100 pond of meer zullen op een later tijdstip tot ontploffing worden gebracht. Afhankelijk van de te verwachten overlast worden huurders/omwonenden hiervan van tevoren op de hoogte gebracht.

14 feb 2018
Herstelwerkzaamheden stormschade
14 feb 2018
Herstelwerkzaamheden stormschade

Herstelwerkzaamheden stormschade

Ook op Technology Base heeft de storm van 18 januari j.l. zijn sporen achtergelaten. Bomen en grote takken die op de weg lagen en tot gevaarlijke situaties konden leiden, zijn direct hersteld. In overleg met de provincie Overijssel, gemeente Enschede en Natuur- en landschapsbeheer is een herstelplan opgesteld. Hierin is o.a. per deelgebied vastgelegd waar herbeplanting mogelijk is en waar de ecologische waarde hersteld kan worden door de bomen wel plat te zagen, maar niet weg te halen. Voor het deelgebied waar nog gedetecteerd moet worden, wordt het herstellen gecombineerd met het dunnen.

14 feb 2018
Bijstandsgerechtigden opgeleid tot dronepiloot
07 feb 2018
Bijstandsgerechtigden opgeleid tot dronepiloot

Bijstandsgerechtigden opgeleid tot dronepiloot

Tijdens de lancering van Space53 in september 2016, voorspelde burgemeester Onno van Veldhuizen het al: "het vliegveld is de landingsbaan van dromen". Vandaag, tijdens de officiële opening van de nieuwe shelter van Space53 op Technology Base, werd dit bevestigd door alle ambitieuze 'dronedromen' die gedurende pitches van de betrokken ondernemers, kennisinstellingen en overheden ter sprake kwamen.

Space53gemeente EnschedeWerkplein TwenteConsolid en MSG Post en Koeriers hebben ook een gezamenlijke droom: 'het opleiden van bijstandsgerechtigden tot dronepiloot'. Pakketjes worden nu nog bezorgd via de weg, maar het duurt niet lang meer voordat dit met drones gebeurt. Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst is een belangrijke eerste stap gezet tot het verwezenlijken van deze droom: vanaf vandaag starten deze partijen met het opleiden van dronepiloten, zodat ze op tijd klaar zijn wanneer de vraag naar dronepiloten ontstaat. De dronepiloten worden bij Space53 opgeleid door de Drone Flight Academy uit Hoofddorp.

De dronepiloten in opleiding komen uit de gemeente Enschede en ontvangen een bijstandsuitkering. Zij gaan nu via Consolid aan de slag bij MSG Koeriers. "Drones en dus ook dronepiloten worden nu ingezet bij dijkinspecties, bij de beveiliging van bedrijventerreinen, vermissingen en bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied van Groningen", zegt Dennis Mortier, DGA van Consolid. "Wanneer er geen dronewerk is voor onze piloten, werken zij als koerier. Het is de verwachting dat zij binnen anderhalf jaar fulltime als dronepiloten aan de slag zijn."

Lees hier meer.

07 feb 2018
AELS: hét voorbeeld van circulaire economie in Twente
03 feb 2018
AELS: hét voorbeeld van circulaire economie in Twente

AELS: hét voorbeeld van circulaire economie in Twente

Op Twente Airport ontmantelt AELS grote vliegtuigen. Onderdelen worden gerepareerd en verkocht, de rest wordt gerecycled. Een Boeing 747-400 is een van de vier vliegtuigen die het bedrijf AELS, Aircraft End-of-Life Solutions, in Enschede demonteert. Zeg vooral niet slopen, want dat suggereert dat iets kapot wordt gemaakt, vindt oprichter en directeur Derk-Jan van Heerden (38). “En wij maken niks kapot, wij halen het toestel uit elkaar.” Met deze duurzame oplossing levert AELS een bijdrage aan de circulaire economie. Als wordt gesproken over duurzaamheid in de luchtvaart gaat het vaak over emissie en geluid, zelden over recycling. Veel mensen staan er niet bij stil dat er iets moet gebeuren met vliegtuigen aan het einde van hun levensduur.

Recycling

Van Heerden heeft zijn onderneming met twaalf vaste medewerkers en op dit moment 20 tijdelijke krachten, grotendeels naar Twente verplaatst, daarbij financieel gesteund door Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland die de opdracht heeft de regionale economie te versterken.

Op Twente Airport heeft Van Heerden de mogelijkheid om de ‘allergrootste’ vliegtuigen met twee gangpaden, widebody’s genoemd, te laten landen.

Het aantal te ontmantelen vliegtuigen moet in tien jaar stijgen van vijf naar twaalf per jaar. AELS, opgericht in 2005, heeft tot nu toe twaalf vliegtuigen in eigen beheer ontmanteld en tientallen in opdracht. Daar zijn er dus afgelopen 2 maanden weer 4 in eigen beheer bijgekomen.

Lees meer op NRC

03 feb 2018
Start aanleg helikopterplatform
24 jan 2018
Start aanleg helikopterplatform

Start aanleg helikopterplatform

Op Twente Airport is begonnen met de aanleg van een helikopterplatform. Met deze uitbreiding van de faciliteiten zijn de bedrijven op en rondom de Technology Base straks in staat om hun (internationale) klanten snel en comfortabel van en naar hun bedrijf te vervoeren. Ook biedt het heliplatform extra mogelijkheden voor Space53 bij het testen van grote, onbemande systemen, die voor het landen en opstijgen meer nodig hebben dan een stukje weiland. De verwachting is dat helikopters in het tweede kwartaal van dit jaar gebruik kunnen maken van het platform dat zal worden voorzien van geavanceerde en innovatieve technologieën, die aansluiten bij de huidige ontwikkel- en testmogelijkheden op Technology Base.

24 jan 2018
Dynteq: "op Technology Base alle ruimte om te ontwikkelen én testen"
18 jan 2018
Dynteq: "op Technology Base alle ruimte om te ontwikkelen én testen"

Dynteq: "op Technology Base alle ruimte om te ontwikkelen én testen"

Donderdag 18 januari verzorgde Dynteq de nieuwjaarsborrel van het Industrial Design Center (IDC) in hun shelter op de Technology Base. 

Voor een groep van 30 ondernemers vertelde Joep van Aaken van ADT over de ontwikkelingen en het doel van Technology Base. Vervolgens liet Rob Lenferink van Dynteq zien hoe hun unieke werkplek in de voormalig F16 shelter tot stand is gekomen. Aan de hand van een aantal cases liet hij zien waar Dynteq toe in staat is en hoe hun nieuwe kantoor hier een bijdrage aan levert: op Technology Base krijgen ze volledig de ruimte om te ontwikkelen én testen. Bij buurman Marc Sandelowsky van Space53 kregen de ondernemers inzicht in de toekomst en uitdagingen van drone technologie.

Tijdens de borrel werden ideeën en kansen uitgewisseld en waren er vele positieve reacties te horen over de reeds gerealiseerde projecten op Technology Base.

Over IDC
Het IDC stimuleert initiatieven op het vakgebied van Industrial Design, ten behoeve van onderlinge samenwerking, onderzoek, kennisoverdracht en begeleiding van productontwikkeling gerelateerde trajecten.

18 jan 2018
Kijk, daar vliegt een kratje Grolsch!
18 jan 2018
Kijk, daar vliegt een kratje Grolsch!

Kijk, daar vliegt een kratje Grolsch!

Een kratje Grolsch dat door een drone wordt thuisbezorgd. Het lijkt toekomstmuziek, maar Grolsch is er serieus mee bezig. De eerste biertjes zijn al door de lucht gevlogen.

Juan Pérez Nijhuis van Grolsch geeft onmiddellijk toe dat het nog wel een paar jaar kan duren voor het voor klanten echt zover is. “Maar we zijn al wel aan het testen, zodat we er klaar voor zijn als de wetgeving het toestaat.” Grolsch is niet de enige die vooraan wil staan bij deze nieuwe ontwikkeling. Domino’s Pizza maakte afgelopen week op horecabeurs Horecava bekend dat ze ook willen gaan testen op Technology Base, met pizzabezorging door drones.

Ideale testlocatie

Tot nu toe is Technology Base, met dronecentrum Space53 en Twente Airport, de ideale testlocatie. Testen in bewoond gebied mag vanwege veiligheid en privacy nog niet: dat kan volgens Pérez Nijhuis pas over twee of drie jaar, als de wetgeving dergelijke pilots toestaat. Zowel Domino’s als Grolsch kijken dan direct naar de campus van de Universiteit Twente: een mooi compact gebied met bewoners die waarschijnlijk heel enthousiast worden van rondvliegende drones met bier en pizza. Maar daarna kan het nog wel een paar jaar duren voor de daadwerkelijke commerciële bezorging aan gewone consumenten kan starten. Lees meer >

Foto: Wouter Borre, DronExpert

18 jan 2018
Verbouwing shelter USE System Engineering gestart
15 jan 2018
Verbouwing shelter USE System Engineering gestart

Verbouwing shelter USE System Engineering gestart

Op de Technology Base is gestart met de verbouwing van shelter B520. USE System Engineering (onderdeel van TKH Group N.V.  en beide uit Haaksbergen) realiseert hier een 'experience centre'. Ook wordt de taxibaan van Twente Airport een testlocatie voor de Contactless Energy & Data Distribution (CEDD®) AGL technologie: een innovatief baanverlichtingssyteem van USE voor vliegvelden met LED lampen. Het systeem levert een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid, een efficiënter energieverbruik en minder en eenvoudiger onderhoud.

Net als de shelter van DynteqOrtega en Space53 wordt ook deze shelter duurzaam ontwikkeld op het gebied van klimaat en afvalwater.

Meer over de keuze van USE System Engineering voor Technology Base, lees je hier

15 jan 2018
Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken
12 jan 2018
Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Automatische drone als oplossing voor veiligheidsvraagstukken

Vrijdag 12 januari vond bij Space53 de aftrap van het project ‘Next Level’ plaats: de ontwikkeling van een automatische drone als goedkope, stille, snelle en veilige oplossing voor veiligheidsvraagstukken en fysieke veiligheidsrisico’s. De eerste momenten na dreiging of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders. Bij de beantwoording van dit vraagstuk, kiest een aantal publieke en private partijen in Twente voor een innovatieve invalshoek. De kansen die techniek en technologie nu al bieden en die zich bovendien in een snel tempo verder ontwikkelen, willen zij slim samenbrengen en daarmee maximaal benutten en inzetten ten behoeve van de veiligheid. Hiermee wordt de benodigde stap gezet naar de wereld van morgen.

Next Level

Een aantal publiek-private partijen in Twente heeft de handen ineengeslagen en de kansen gegrepen die zich in de steeds sneller ontwikkelende technologische wereld voordoen. Binnen het project ‘Next Level’ wordt een nieuw safety- en securityconcept ontwikkeld, waarbij het combineren van de technologie achter sensoren en drones het mogelijk maakt om drones in bepaalde (risico)gebieden continu paraat te hebben staan en in te kunnen zetten als de situatie daarom vraagt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een automatische drone met docking station die zelfstandig - zonder piloot - taken uitvoert met behulp van sensoren en de meldkamer al in een vroeg stadium – tijdens het “aanvliegen” – essentiële informatie kan verstrekken.

Veiligheidsregio Twente en Space53 - aanjagers van het project ‘Next Level’ - en de betrokken partners, waaronder Politie, Brandweer Twente, Twente Safety Campus, Ambulance Oost, RJ Safety en Security en Hogeschool Saxion, verwachten deze en andere veiligheidsvraagstukken nog beter aan te kunnen pakken door automatische drones in te zetten. Ook het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft deze verwachting en heeft om die reden een subsidie toegekend.

Space53 is gevestigd op de Technology Base en de hier aanwezige grote in- en outdoor testfaciliteiten, bieden unieke kansen voor het ontwikkelen, testen, trainen, demonstreren en produceren van onbemande systemen en producten. De faciliteiten van Technology Base zullen ook worden ingezet bij de testfase van ‘Next Level’.

In combinatie met de in te richten experimentele zones in Enschede en de ervaringen van de regio in het Safety & Security domein, is Twente de meest geschikte regio voor het ontwikkelen en testen van automatische drones.

 Meer informatie over het project 'Next Level' vind je hier

12 jan 2018
Ontmoeting high tech bedrijven
21 dec 2017
Ontmoeting high tech bedrijven

Ontmoeting high tech bedrijven

Op woensdag 13 december is de eerste bijeenkomst georganiseerd voor bedrijven en initiatieven die gevestigd zijn op Technology Base. Elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen stond centraal. Gezamenlijk is gesproken over onderwerpen als bewegwijzering, parkmanagement, communicatie en beveiliging van het terrein.

De bijeenkomst is de aftrap voor de ontwikkeling van een netwerk van innovatieve bedrijven op Technology Base. De kennismaking maakte duidelijk hoe bedrijven onderling elkaar kunnen versterken, kunnen aanvullen en inspireren. Technologie en innovatie zijn gemene delers en de ambitie om voorop te lopen, te vernieuwen zit in de genen van deze eerste pioniers op Technology Base. 

21 dec 2017
Rotonde geopend
21 dec 2017
Rotonde geopend

Rotonde geopend

Op de kortste dag van het jaar, tijdens de zonnewende, is de nieuwe rotonde op de N737 passend geopend. Gedeputeerde Bert Boerman ontstak samen met directeur ADT Leo van der Ree de lichtjes in de kerstboom in het midden van de innovatieve rotonde. Ruim 50 genodigden waren aanwezig. De rotonde biedt toegang biedt tot Technology Base en Twente Airport: de plek waar innovatie en duurzaamheid begint met pionierende ondernemers.

21 dec 2017
N737 Slimste straat van Nederland
15 dec 2017
N737 Slimste straat van Nederland

N737 Slimste straat van Nederland

Tijdens de 2de innovatiesessie voor innovatieve plannen voor de N737 komen bijzondere initiatieven voorbij. Een groep uitvinders, innovatieve ondernemers en onderzoekers zaten met provincie Overijssel om tafel om samen ideeën op te doen. Volgend jaar april moeten deze ideeën uitgewerkt zijn in een concreet plan. Want het geplande onderhoud van de N737 wordt aangegrepen om er meteen de meest innovatieve weg van Nederland van te maken. In de omgeving past dit; het is de toegangsweg naar Technology Base, de plek waar innovatie begint en pionieren inmiddels normaal is.

Stroomopwekkende planten

Ideeën als planten die langs de weg stroom opwekken, of die ziekmakend fijnstof opvangen en neutraliseren, zelfdenkende straatverlichting komen bijvoorbeeld aan de orde. Of lichtgevende belijning en wifi in de weg. Het is in principe allemaal mogelijk. (Regionale) Partijen als de UT, Innovadis, Plan-E en Greenstar werken nu al aan innovatieve projecten als deze.

Projectleider bij de provincie Wilbert de Hoog spreekt van een ‘ambitieuze droom’, die werkelijkheid kan worden. De N737 kan een showcase zijn, waar de rest van Nederland de vingers bij aflikt. „Een weg die niet in beton is gegoten, maar gericht is op de toekomst. Technologie gaat ons steeds meer helpen en onze rol in het verkeer vervangen.”

Innovatie aan de voet van Technology Base

De N737 wordt als ideale weg gezien omdat de weg op een plek ligt die al bruist van innovatie en techniek en omdat er aan de weg veel te verspijkeren en te verbeteren valt tijdens het groot onderhoud. Er wordt bijvoorbeeld als gebruik gemaakt van cementloos beton op de nieuw aangelegde rotonde. Hierdoor is er minder Co-2 uitstoot.

15 dec 2017
T-Valley verbindt hoger onderwijs en industrie in Oost-Nederland
08 dec 2017
T-Valley verbindt hoger onderwijs en industrie in Oost-Nederland

T-Valley verbindt hoger onderwijs en industrie in Oost-Nederland

Onder de naam T-Valley krijgt Mechatronica Valley Twente nieuw leven ingeblazen met een bredere en ambitieuzere doelstelling. Naast mechatronisch onderwijs en profilering van de high-tech industrie in Oost-Nederland vermeldt de agenda ook kennisuitwisseling en concrete projecten rond robotica en smart industry. Initiatiefnemer Dirk Bekke, lector Mechatronica aan hogeschool Saxion in Enschede, wordt al gesteund door een groot aantal bedrijven, Novel-T en Oost NL. Afgelopen week tekenden zij de intentieovereenkomst voor de officiële oprichting van de stichting T-Valley.

Bron: Linkmagazine

08 dec 2017
N737, de innovatieroute, klaar voor de toekomst
07 dec 2017
N737, de innovatieroute, klaar voor de toekomst

N737, de innovatieroute, klaar voor de toekomst

De infra-innovatiemiddag op 21 november jl. krijgt een vervolg. Op 13 december organiseert de provincie Overijssel een 2de Infra-innovatiemiddag voor slimme MKB'ers, en aannemers die met de provincie Overijssel de volgende stap willen zetten.

De Infra-innovatiemiddag brengt Overijsselse aannemers en slimme MKB’ers in contact met elkaar. Dit versnelt de mogelijke samenwerking, de toepassing van innovaties en daarmee de economische groei en leefbaarheid in Overijssel. Zo komen duurzame, slimme en sociale doorbraken tot stand voor de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor komen te staan.

Duurzame en veilige mobiliteit vraagt om slimme wegen. Maar hoe gaan we dat met z’n allen doen? Het platform is op zoek naar ondernemers, onderzoekers en andere uitvinders die met hun innovatie de volgende stap willen zetten. Geef je op voor de 2de Infra-Innovatiemiddag! Meer informatie over de infra-innovatiemiddag vind je hier>

Innovatie staat centraal op Technology Base. Bijzonder is dat de N737 de entree is naar Technology Base.

07 dec 2017
Enschede in de race als proeftuin voor 5G
29 nov 2017
Enschede in de race als proeftuin voor 5G

Enschede in de race als proeftuin voor 5G

Afgelopen vrijdag heeft Tweede kamerlid Jan Paternotte zich laten informeren over de mogelijkheden die Twente biedt voor het ontwikkelen, testen en trainen van producten en systemen.  Dit bezoek van D66 aan Technology Base werpt nu al de eerste vruchten af. Samen met VVD, CDA en Christen Unie heeft D66 vandaag een motie in de Tweede Kamer ingediend om de stad Enschede vanaf 2018 aan te wijzen als testomgeving voor 5G frequentie.

Enschede is een toekomstgerichte stad, de stad wil voorop lopen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, infrastructuur, energie en gezondheid. Dit zijn belangrijke thema’s die juist in grote steden zeer complex zijn geworden. Ze vragen om integrale, data-gedreven oplossingen. Snelle mobiele netwerken zijn randvoorwaarde voor een ‘smart city’.  Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede: “De mogelijkheid om Enschede als proeftuin voor 5G te laten fungeren is een mooie kans om tempo te blijven maken, zodat Enschede voorop blijft lopen als smart city. Enschede staat bekend als stad van innovatie. De aanwezige ruimte, kennis en faciliteiten bieden ideale omstandigheden om tot baanbrekende innovaties te komen. Daarin staan ontwikkelen, testen en toepassen centraal en het is mooi dat dit op deze manier landelijk wordt erkend.

Impuls voor de onbemande ambitie van Twente

Het vrijgeven van de 5G frequentie biedt ook kansen voor onbemande systemen en drones in de luchtvaart. Marc Sandelowsky, programmadirecteur SPACE53: “In ons domein van onbemande systemen vormt snelle en betrouwbare communicatie tussen systemen en de omgeving en tussen de systemen onderling een belangrijke sleutel voor de uitdagingen op het gebied van complexe vluchtoperaties en de integratie met de omgeving.  De snelle invoering van 5G is een goede stap richting acceptatie van drones in het luchtruim. Met 5G kunnen bijvoorbeeld vluchtplannen verder geoptimaliseerd worden, vliegroutes kunnen vrijwel real-time worden aangepast, de exacte locatie kan gevolgd worden en de systemen kunnen onderling met elkaar communiceren om samen te werken in hun vluchtuitvoering. Ook de interactie tussen de drones en hun operator is met 5G veiliger en stabieler.” SPACE53 biedt een programma voor de ontwikkeling van onbemande systemen. Door Enschede als testomgeving aan te wijzen, kunnen de kansen van 5G al in 2018 worden getest en uitgeprobeerd door de partners van SPACE53, waarmee de professionele inzet van drones een extra boost krijgt.

29 nov 2017
D66 delegatie gefascineerd door innovatieve bedrijvigheid op Technology Base
24 nov 2017
D66 delegatie gefascineerd door innovatieve bedrijvigheid op Technology Base

D66 delegatie gefascineerd door innovatieve bedrijvigheid op Technology Base

Op vrijdag 24 november laten een groep D66 kamer- en raadsleden zich inspireren door de innovatiekracht, veerkracht en ondernemerschap van het bedrijfsleven in Twente. Op het programma staat een bezoek aan de proeftuin van Nederland; Technology Base. 

De D66 leden, waaronder Jan Paternotte (Tweede kamerlid) en Janartanan Sundaram (raadslid Enschede) maken kennis met de ambities van het cluster ‘onbemande systemen’ wat haar krachten bundelt in Space53. Marc Sandelowsky neemt de deelnemers mee op reis naar de wereld van morgen. Hij schetst de gasten een samenleving waar drones een vanzelfsprekend onderdeel zijn in ons dagelijks leven. Ook vertelt Marc over het economische potentieel van deze markt, een markt waar je als Nederland onderdeel van uit wilt maken. En daarmee samenhangend vertelt Marc over het belang van versoepeling van de wet- en regelgeving in Nederland, zodat de bedrijven op het gebied van onbemande systemen hun innovaties en producten in Nederland ontwikkelen en niet elders op de wereld. 

Harry Roerink, de assistent havenmeester neemt de gasten mee over de runway en vertelt over het onderzoek dat Twente Airport doet naar een nieuwe vorm van verkeersleiding voor luchthavens; de remote tower luchtverkeersleiding. Twente Airport heeft de ambitie om als experimenteer zone voor nieuwe ontwikkelingen in de bemande en onbemande luchtvaart te fungeren. 

En Daan Pol van Ortega Submersibles presenteert trots de eerste nieuwe duikboot. Hij legt uit hoe Ortega het reizen onder water opnieuw gedefinieerd heeft met behulp van zeer geavanceerde scheepstechnologie. Ook vertelt Daan dat alle technologie in de duikboot uit Twente komt. Dat ze samenwerken met andere bedrijven op Technology Base. Wat dus ook de reden is dat het bedrijf zich in Twente op Technology Base gevestigd heeft. Het is dé locatie voor pionierende ondernemers die ruimte nodig hebben om te testen, te trainen en uit te proberen. 

Beyond the impossible!

24 nov 2017
Bijeenkomst en workshops over wet- en regelgeving rondom drones
23 nov 2017
Bijeenkomst en workshops over wet- en regelgeving rondom drones

Bijeenkomst en workshops over wet- en regelgeving rondom drones

Donderdag 23 november organiseerde Space53 een bijeenkomst met workshops over wet- en regelgeving rondom drones. Het event is in samenwerking met Drone Flight Academy georganiseerd.

Unmanned systems worden in snel tempo in steeds meer sectoren ingezet. Het is cruciaal dat we deze zonder gevaar voor de veiligheid kunnen laten opereren in een complexe, dicht bewoonde omgeving. Op de Technology Base krijgen Unmanned Systems (UVA's) de ruimte en de mogelijkheden oplossingen te testen of samenwerkingen te zoeken. Space53 is een publiek/private samenwerking op Technology Base; één gezamenlijk portaal voor nationale en internationale partijen.

23 nov 2017
Boeing 747-400 maakt laatste vlucht naar Twente Airport
22 nov 2017
Boeing 747-400 maakt laatste vlucht naar Twente Airport

Boeing 747-400 maakt laatste vlucht naar Twente Airport

Update: vlucht voorlopig uitgesteld!
Kijk voor meer info op http://www.aels.nl/news/747-400-ph-bfr

Op 27 november maakt het voormalige KLM vliegtuig PH-BFR haar laatste vlucht naar Twente Airport. De vlucht van de Boeing 747-400 wordt uitgevoerd door KLM in opdracht van de nieuwe eigenaar, APOC Aviation. Dit vliegtuig zal na aankomst duurzaam worden geassembleerd door AELS. Bij slecht weer zal deze vlucht later of op een andere dag plaatsvinden.

De aankomst is goed te zien vanaf de spottersheuvel naast de landingsbaan. Respecteer dat er delen rond de luchthaven beschermd natuurgebied is, dit is verboden terrein. Het is niet mogelijk, ook niet voor media, de aankomst van het vliegtuig bij te wonen op de luchthaven zelf. Het bezoeken van het vliegtuig is zowel na landing als ook gedurende het deassembleren van het vliegtuig niet mogelijk.

Foto: Joost de Wit

22 nov 2017
Jaarbijeenkomst SPECTORS bij Space53
22 nov 2017
Jaarbijeenkomst SPECTORS bij Space53

Jaarbijeenkomst SPECTORS bij Space53

Op 17 november was de net opgeleverde shelter van Space53 direct het toneel van de jaarvergadering van het internationale consortium SPECTORS. Dit consortium richt zich op ontwikkelingen rondom drones en sensoren. Space53 is deelnemer via partner Clear Flight Solutions. Meer dan 50 medewerkers van de bij SPECTORS aangesloten organisaties waren bijeen om verslag te doen van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar af te stemmen. De nieuwe huisvesting van Space53 kon op veel bijval rekenen en heeft enkele van de aanwezige ondernemers aan het denken gezet om zich ook te vestigen in zo’n bijzonder getransformeerde shelter.

Op de Technology Base staan in totaal dertien van dergelijke F16-shelters die worden getransformeerd tot vaste, inspirerende onderkomens voor innovatieve bedrijven.

Bedrijven als Dynteq en Ortega Submersibles gingen Space53 voor om zich te vestigen op deze bijzondere plek.

22 nov 2017
Innovatie in duurzaamheid op rotonde: minder CO2-uitstoot
20 nov 2017
Innovatie in duurzaamheid op rotonde: minder CO2-uitstoot

Innovatie in duurzaamheid op rotonde: minder CO2-uitstoot

Innovatie staat centraal op Technology Base. Bijzonder is dat bij de entree naar Technology Base, de innovatie al begint: de nieuwe rotonde die voor een betere bereikbaarheid zorgt, is de eerste rotonde in Europa die geheel cementloos is gemaakt. Bij de productie is er daardoor tot 70% minder CO2-uitstoot. Hiermee is in totaal 67.500 kg CO2 bespaard. Dit komt overeen met de uitstoot van een personenauto die ruim 636.750 kilometer heeft afgelegd (zo’n 15 rondjes om de aarde). Reef Infra uit Oldenzaal heeft de rotonde gebouwd. 

Technology Base is een geconditioneerde omgeving voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en real life situaties willen simuleren. Innovatie speelt daarbij een sleutelrol. De locatie presenteert zich nu direct bij binnenkomst al op innovatieve wijze aan de buitenwereld!

20 nov 2017
Luchthavenbesluit Twente Airport onherroepelijk
15 nov 2017
Luchthavenbesluit Twente Airport onherroepelijk

Luchthavenbesluit Twente Airport onherroepelijk

Het Luchthavenbesluit van Twente Airport is onherroepelijk. Het besluit werd door twee partijen aangevochten bij de Raad van State, maar hun beroep is ongegrond verklaard. Technology Base Twente kan nu officieel gebruik maken van zijn lange start- en landingsbaan, voor zakelijk en recreatief vliegverkeer, voor testen en voor luchtvaartgebonden bedrijvigheid.

Twente Airport is onderdeel van Technology Base. Technology Base is een unieke locatie: ruig en authentiek, veel ruimte, karakteristieke gebouwen, een lange start- en landingsbaan, afgeschermd. Dat maakt de locatie zeer geschikt voor ondernemers die producten ontwikkelen en willen testen, die willen trainen en oefenen. Technology Base biedt talloze mogelijkheden. Twente Airport heeft daarvoor met de lange start- en landingsbaan een bijzondere faciliteit.

Met het besluit van de Raad van State kan Twente Airport zich nu ontwikkelen tot de beoogde luchthaven voor zakelijk en recreatief vliegverkeer, voor het uitvoeren van testen met nieuw systemen en producten en voor het vestigen van luchtvaartgebonden bedrijvigheid.

15 nov 2017
Vacature bij Twente Airport
06 nov 2017
Vacature bij Twente Airport

Vacature bij Twente Airport

Twente Airport zoekt een collega: ben jij de Aeronautical Station Officer die graag bij ons wil komen werken? Lees dan de vacaturetekst op de site van Twente Airport.

06 nov 2017
Verbetering bereikbaarheid Technology Base
06 nov 2017
Verbetering bereikbaarheid Technology Base

Verbetering bereikbaarheid Technology Base

Op dit moment wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe rotonde op de Weerselosestrat (N737). Door de rotonde zijn de bedrijven op Technology Base beter bereikbaar en de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming wordt verbetert. Zeker aangezien het verkeer toeneemt door de economische ontwikkelingen op Technology Base. De inpassing van de rotonde in het landschap zorgt ervoor dat het gebied zichtbaar wordt voor de omgeving. De locatie presenteert zich nu aan de buitenwereld. Door de aanleg van de rotonde ontstaat een natuurlijke nieuwe entree van van Technology Base.

Voor meer informatie over de uitvoeringswerkzaamheden en de daarbij behorende wegafsluitingen kunt u terecht op de site van Provincie Overijssel.

06 nov 2017
Vacatures op Technology Base: AELS zoekt personeel
03 nov 2017
Vacatures op Technology Base: AELS zoekt personeel

Vacatures op Technology Base: AELS zoekt personeel

AELS is gevestigd op Technology Base en groeit! Er zijn drie vacatures op dit moment. Het bedrijf zoekt voor haar vestiging in Twente een Mechanic (Twente) , een Medior Sales Representative (Twente) en een Junior Sales Representative (Twente). Lees meer over deze functies op de site van AELS.

03 nov 2017
Oefening Landmacht en Luchtmacht in de omgeving van Twente Airport
21 okt 2017
Oefening Landmacht en Luchtmacht in de omgeving van Twente Airport

Oefening Landmacht en Luchtmacht in de omgeving van Twente Airport

Tussen 24 oktober en 26 oktober organiseert de Landmacht een oefening in de omgeving van Twente Airport. Gedurende deze periode zullen verschillende luchtmiddelen worden ingezet. Tijdens deze oefening zal de landmacht worden ondersteund door de luchtmacht. Meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op de site van Defensie.

De landmacht en de luchtmacht strijden voor vrede en vrijheid in de wereld. Dit doen wij om de Nederlandse samenleving en haar belangen te dienen en te beschermen. Je hebt mensen nodig om conflicten tussen mensen op te lossen. Dit doen we als het kan geweldloos, maar als het nodig is grijpen we in met alle kracht die nodig is. Om dit voor elkaar te krijgen moeten wij ons voorbereiden. Dit doen wij door te trainen en oefenen op verschillende locaties binnen Nederland.

Heb je een klacht m.b.t. geluidshinder? Je kunt deze melden op de site van Defensie, of telefonische doorgeven via het gratis nummer 0800 – 0226033.

Bron: Defensie

21 okt 2017
Onderzoek UT naar onbemande vrachtvliegtuigen vordert
01 okt 2017
Onderzoek UT naar onbemande vrachtvliegtuigen vordert

Onderzoek UT naar onbemande vrachtvliegtuigen vordert

Op de Universiteit Twente wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor onbemande vrachtvliegtuigen. En het vordert, aldus voorzitter Heerkens. Hans Heerkens is één van de kartrekkers als het gaat om onbemande vrachtvliegtuigen. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de vliegtuigen, die een stuk groter zijn dan de gemiddelde drone. "Voor deze vrachtvliegtuigen is er ook een landingsbaan nodig," aldus Heerkens.

Heerkens is voorzitter van het Platform Unmanned Cargo Aircraft, opgericht vanuit de Universiteit Twente. Het platform wil de ontwikkeling van onbemande vrachtvliegtuigen stimuleren en heeft nu plannen voor de oprichting van een kenniscentrum in Twente. 

Unmanned systems worden in snel tempo in steeds meer sectoren ingezet. Het is cruciaal dat we deze zonder gevaar voor de veiligheid kunnen laten opereren in een complexe, dicht bewoonde omgeving. Op de Technology Base krijgen Unmanned Systems (UVA's) de ruimte en de mogelijkheden oplossingen te testen of samenwerkingen te zoeken. Space53 is een publiek/private samenwerking op de Technology Base; één gezamenlijk portaal voor nationale en internationale partijen.

01 okt 2017
Bezoek uit VS op Technology Base
27 sep 2017
Bezoek uit VS op Technology Base

Bezoek uit VS op Technology Base

Dinsdag 26 september jl. brachten collega’s van Enschede's Amerikaanse zusterstad Palo Alto een bezoek aan Technology Base. Ze zijn in het bijzonder geïnteresseerd in hoe Enschede innovatie en mobiliteit aanpakt. Ook het Medisch Spectrum Twente en de Universiteit Twente werden bezocht in het kader van het bezoek aan Enschede.

Het bezoek is enerzijds een vervolg op de Smart City Conferentie van afgelopen juli, waarbij gekeken werd naar slimme oplossingen voor de uitdagingen van beide steden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Tegelijkertijd is het bezoek ook een mooie gelegenheid voor het bestendigen van de relatie tussen Universiteit Twente en Stanford University, één van de topuniversiteiten in de wereld en gevestigd in de stad Palo Alto.

27 sep 2017
Tweede leven voor koolstrofvezelcomposiet
18 sep 2017
Tweede leven voor koolstrofvezelcomposiet

Tweede leven voor koolstrofvezelcomposiet

Nederlandse onderzoekers maken nieuwe vliegtuigonderdelen van afgedankt koolstofvezelcomposiet die waarschijnlijk als eerste ter wereld ook echt gebruikt gaan worden.

Thomas de Bruijn, onderzoeker Lichtgewicht Construeren bij Hogeschool Saxion in Enschede werkt samen met een aantal partners in het project TPC-Cycle aan een manier om resten thermoplastisch koolstofvezelcomposiet te recyclen. De heilige graal is om van kostbaar koolstofvezelcomposiet waaruit vliegtuigen zijn opgetrokken, na recycling weer onderdelen voor een vliegtuig van te maken. Restanten thermoplast kun je verwarmen en vervormen tot een nieuw product. Zo is het mogelijk om tegelijk de vezels én het kunststof te recyclen.

Het project TPC-Cycle loopt van 1 september 2015 tot 30 augustus 2019. Budget: 1,2 miljoen euro, onder meer afkomstig uit het RAAK-programma van Regieorgaan SIA, onderdeel van het NWO.
Projectpartners: Saxion, ThermoPlastic composites Research Center, GKN Aerospace’s Fokker business, TenCate Advanced Composites, Dutch Thermoplastic Components, Cato Composite Innovations en Nido Recycling Techniek.

Snelle groei
Thermoplastische composieten zijn lichtgewicht materialen die, in tegenstelling tot de traditionele thermoharder composieten, uitermate geschikt zijn voor geautomatiseerde productie in grote series. De laatste jaren vindt er een duidelijke en snelle groei plaats in de toepassing van deze materialen door bijvoorbeeld de luchtvaart- en auto-industrie.

Proeffabriek Technology Base
De regio Twente speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol door haar sterke kennisbasis. Op de Technology Base wordt een pre-productiefaciliteit ontwikkeld waar bedrijven terecht kunnen voor het optimaliseren en valideren van de productie op werkelijke schaal, ondersteund door de nodige automatisering. Naast TPRC en de Universiteit Twente, die zich met name richten op materiaal- en procesonderzoek, is er ook een, door Saxion Hogescholen geïnitieerd, applicatiecentrum voor midden- en kleinbedrijf. Deze ontwikkelingen zullen de wereldwijd leidende positie van Twente op het gebied van thermoplastische composieten verder versterken.

18 sep 2017
Extra investering voor innovaties op Twente Airport
14 sep 2017
Extra investering voor innovaties op Twente Airport

Extra investering voor innovaties op Twente Airport

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) investeert €900.000 in Twente Airport. Het geld is een bijdrage aan de ombouw van militaire luchthaven naar civiele luchthaven. Tevens is het bedoeld  om innovaties in de luchtvaart te onderzoeken, zoals remote tower luchtverkeersleiding. Met remote tower kan luchtverkeersleiding vanaf een locatie buiten de luchthaven worden verleend. De bediening van meerdere luchthavens vanaf die locatie is dan mogelijk.

Remote tower luchtverkeersleiding
Van de €900.000,- is €150.000,- bedoeld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van remote tower luchtverkeersleiding op (kleinere) regionale luchthavens. Dergelijke concepten kunnen leiden tot een efficiëntere inzet van luchtverkeersleiders en een kostenbesparing, wat de positie van de luchtvaart in Nederland kan versterken.
De overige €750.000,- is beschikbaar gesteld voor het doen van investeringen in de luchtzijdige infrastructuur op de luchthaven, bijvoorbeeld de verbreding van taxibanen en toegangen. Voorwaarde is dat deze investeringen in lijn zijn met de regels voor staatssteun. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu treedt op korte termijn met de regio in overleg over de concrete invulling.  

Nieuw plan
In 2014 is besloten om de inspanningen te staken om van de luchthaven een commerciële burgerluchthaven te maken. Voor dit doel was eerder door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage toegezegd van maximaal 3 miljoen euro.  Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: “Provincie Overijssel en de gemeente Enschede kwamen vervolgens met een nieuw plan om tot een bredere invulling van luchtvaartfuncties te komen op de Technology Base Twente. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft toen aangegeven later een besluit te nemen of dit bedrag, of een deel daarvan, voor dit plan beschikbaar gesteld zou worden. De nu toegezegde €900.000,- vloeit voort uit deze afspraak.  Deze investering is het resultaat van een  intensieve lobby vanuit Technology Base Twente, provincie Overijssel en Enschede. Een mooi resultaat van onze inspanningen. En een uitstekende impuls voor de verdere ontwikkeling van Technology Base Twente.”

Technology Base Twente
Eind maart 2017 is Twente Airport officieel geopend als luchthaven voor zakelijk en recreatief vliegverkeer. Twente Airport is onderdeel van de Technology Base. Het is een internationale ontwikkel-, test-, demonstratie en productiezone voor advanced materials & manufacturing (AMM), Safety & Security, Unmanned Systems en luchthaven gebonden bedrijvigheid. Het onderzoeken van de mogelijkheden van remote tower luchtverkeersleiding, sluit hier bij aan.

14 sep 2017
Keep Them Rolling
08 sep 2017
Keep Them Rolling

Keep Them Rolling

Jaarlijks organiseert Keep Them Rolling (KTR) een Twente-Achterhoekweekend. Dit jaar, van 8 t/m 10 september is er naast een bivak ook weer een regiotoerrit over de weg met zo’n 400 voertuigen uit de tijd van WOII. Op zaterdag 9 september a.s. organiseert KTR een besloten bijeenkomst op Twente Airport in samenwerking met de Vliegclub Twenthe. Zaterdag en zondag zal een Dakota DC3 rondvluchten boven Twente organiseren. 

Vrijdagmiddag zullen verschillende historische vliegtuigen arriveren op Twente Airport. Zaterdag einde dag vliegen ze weer weg.

Keep Them Rolling (KTR) is een organisatie die voertuigen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt of gefabriceerd zijn, in stand houdt en het historische aspect ervan voor volgende generaties wil bewaren.

08 sep 2017
Ortega verhuist naar nieuwe, moderne locatie
08 sep 2017
Ortega verhuist naar nieuwe, moderne locatie

Ortega verhuist naar nieuwe, moderne locatie

Het bedrijf Ortega Submersibles, ontwikkelaar van een elektrisch aangedreven duikboot voor twee personen, verhuisd binnen Technology Base naar een nieuwe, moderne locatie. Vanuit een getransformeerde shelter worden nu de innovatieve duikboten gefabriceerd. De locatie voorziet in de enorme groei die het bedrijf doormaakt en is uitermate geschikt voor nog meer (internationale) samenwerking en innovatie.

Ortega Submersibles heeft gekozen voor ondernemerschap in een gebouw met karakter, een gebouw dat met respect voor het verleden een duurzame toekomst krijgt. Zo is de shelter selfsupporting qua klimaat en afvalwater. De verwarming wordt geregeld met een lucht-water warmtepomp-  in combinatie met solarpanelen - die gebruik maakt van de aanwezige warmte in de buitenlucht. De riolering wordt niet aangesloten op het openbare riool, maar op een Individuele Behandeling Afvalwater (een IBA). De IBA zuivert het afvalwater en laat het gezuiverde water infiltreren in de bodem. Aannemer Haafkes heeft de verbouwing gerealiseerd. 

08 sep 2017
Onderzoek naar 3D metaalgeprinte vliegtuigonderdelen
07 sep 2017
Onderzoek naar 3D metaalgeprinte vliegtuigonderdelen

Onderzoek naar 3D metaalgeprinte vliegtuigonderdelen

Provincie Overijssel ondersteunt een groot onderzoek naar de proefproductie van 3D metaalgeprinte onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Dit is vandaag bekendgemaakt tijdens een werkbezoek van gedeputeerde Eddy van Hijum aan het Almelose bedrijf Aeronamic. Aeronamic werkt hierbij nauw samen met het Fraunhofer Project Center op de Universiteit Twente. In een latere fase van het project wordt een proefopstelling op Technology Base ondergebracht.

Van Hijum, gedeputeerde Economie: “Overijssel draagt maximaal 1 miljoen euro bij aan dit ambitieuze R&D-project van bijna 3 miljoen euro met een looptijd van 4 jaar. De bijdrage past in het programma Technology Base dat zich ondermeer richt op de versterking van de internationale concurrentiepositie van de hightech maakindustrie en kennisinstellingen in Twente. En biedt ook kansen voor het toeleverende MKB en het techniekonderwijs”.

Proefopstelling op Technology Base
De luchtvaartindustrie staat bekend om zijn strenge kwaliteitsnormen. “Wij zijn ervan overtuigd dat de ervaringen met het 3D metaalprinten die wij in dit project op gaan doen, ook in andere eindmarkten voor complexe metalen onderdelen van pas komen. Veel bedrijven in Twente leveren dergelijke producten. Daarom werken we samen met de onderzoeksgroep van het Fraunhofer Project Center, zodat de opgedane kennis breed verspreid wordt naar andere bedrijven met hun eigen eindmarkten. In de loop van het project brengen we de proefopstelling onder op de Technology Base”, aldus De Vries.

Advanced Materials
Nieuwe producten, zoals sensoren, membranen en composieten, worden met behulp van nieuwe productietechnieken en geavanceerde productieprocessen op de Technology Base verwerkt tot geheel nieuwe oplossingen met intelligente eigenschappen en functies voor wereldmarkten.

07 sep 2017
Tranformatie F16-shelter 3de prijs UNETO-VNI-award
01 sep 2017
Tranformatie F16-shelter 3de prijs UNETO-VNI-award

Tranformatie F16-shelter 3de prijs UNETO-VNI-award

De voormalige F16 shelter waar Dynteq in is gehuisvest, heeft de 3de plaats gehaald voor de UNETO-VNI Innovatie Award 2017. Om bedrijven te inspireren en innovatie in de branche te waarderen, reikte UNETO-VNI tijdens het lustrum op 27 september jl. voor de eerste keer deze prijs uit.  

De shelter waar industrieel ontwerpbureau Dynteq sinds kort in gevestigd zit, heeft een bijzondere duurzame transformatie ondergaan. Shelter B514 is een bijzonder gebouw, met gewapend betonnen muren van 70 cm tot 1,20 m dik. Dynteq wilde het verduurzamen; er zijn pv-panelen op het dak geplaatst en de verwarming van het pand wordt geregeld met een lucht-waterwarmtepomp die warmte uit de buitenlucht haalt. Ook de riolering wordt duurzaam: het gebouw wordt niet aangesloten op het rioleringsnet, maar krijg een eigen IBA (individuele behandeling afvalwater). Deze IBA zuivert het afvalwater en laat het gezuiverde water in de bodem infiltreren.

We feliciteren Dynteq,  Klein Poelhuis installatietechniek en Haafkes bouwbedrijf met deze prijs.

01 sep 2017
Werkzaamheden Vliegveldstraat
01 sep 2017
Werkzaamheden Vliegveldstraat

Werkzaamheden Vliegveldstraat

In opdracht van ProRail werkt aannemer Van Spijker Infrabouw aan de aanleg van het viaduct Vliegveldstraat in Deurningen. De werkzaamheden zijn bijna gereed. Binnenkort wordt de bestaande weg aangepast en verlegd naar de nieuwe situatie. Vanaf maandag 25 september kan het verkeer over het nieuwe viaduct rijden.

Negendaagse afsluiting
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zal de Vliegveldstraat ter plaatse van het viaduct worden afgesloten in de periode vrijdag 15 september, 19:00 uur tot maandag 25 september, 05:00 uur.

Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden. Meer informatie over de omleiding vindt u op de website van de wegbeheerders

Tijdens de Negendaagse afsluiting is het niet mogelijk om vanaf Frans op den Bult de N737 (Vliegveldstraat ) op te rijden en bedrijven te bereiken. De Vliegveldstraat (N737) wordt dichtgezet direct na de T-splitsing met de Oude Vliegveldstraat tot aan de kruising bij Frans op den Bult.

Na deze afsluiting wordt het project verder afgerond.

Bereikbaarheid Technology Base
Technology Base en de bedrijven die hier gevestigd zitten, zijn via een andere route bereikbaar; de gewijzigde routebeschrijving vind u hier.

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ProRail op. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

01 sep 2017
USE System Engineering komt met innovatieve baanverlichting naar Twente Airport
19 jul 2017
USE System Engineering komt met innovatieve baanverlichting naar Twente Airport

USE System Engineering komt met innovatieve baanverlichting naar Twente Airport

USE System Engineering (onderdeel van TKH Group N.V.  en beide uit Haaksbergen) heeft op 19 juli jl. een intentieovereenkomst getekend met Twente Airport. USE gaat in het voorjaar van 2018 een “experience centre” vestigen op Technology Base. Naast shelter B520 wordt de taxitrack ook de testlocatie voor de Contactless Energy & Data Distribution (CEDD®) AGL technologie: een innovatief baanverlichtingssyteem van USE voor vliegvelden (Airfield Ground Lighting, AGL) met LED lampen.

Duurzame transformatie
Eind van dit jaar wordt gestart met de transformatie van shelter B520 (Airside) op de Technology Base. Net als de shelter van Dynteq, Ortega en Space53 wordt deze duurzaam ontwikkeld op het gebied van klimaat en afvalwater.

Technology Base: live testomgeving
USE System Engineering is aanbieder van technologieoplossingen voor harsh en safety critical environments. Het bedrijf wil in de getransformeerde shelter deze technologie laten zien en beleven. Op de Technology Base kan dit samen komen: de presentaties en bijeenkomsten kunnen in de shelter worden gefaciliteerd en de locatie biedt de mogelijkheid om producten 'voor de deur' te testen in een bestaande airfield omgeving. Tevens zal er een demo- en experience-center worden gerealiseerd, waar afnemers van het bedrijf kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen op het gebied van CEDD® AGL. Een trainingsfaciliteit wordt ingericht met als doel het opleiden van o.a. engineers, planners en monteurs, die zich gaan richten op de verdere ontwikkeling en uitrol van de CEDD®AGL Technologie.

Hightech technologie
Hans van der Kuil (directeur USE) zegt zeer bewust voor Twente Airport gekozen te hebben: “Op Twente Airport weten we dat we in een omgeving werken waar innovatie en hightech technologie hoog in het vaandel staan en waar uitstekende mogelijkheden zijn om te testen. Belangrijke faciliteiten als een operationeel vliegveld en een operationele heliport zijn voor ons essentieel. En natuurlijk zijn zowel wij als USE als de TKH Group blij dat we als regionale bedrijven, Twente nog meer kunnen stimuleren als kennisregio”. USE System Engineering gaat buiten de nieuwe shelter en op een deel van de airside de komende jaren een aantal CEDD® AGL trace’s aanleggen om 24/7 vanuit de shelter de resultaten te monitoren, te meten en te voeden. USE System Engineering heeft reeds nationale en internationale projecten gerealiseerd.

CEDD® voor Airfield Ground Lighting
CEDD ® AGL technologie en -applicaties zijn speciaal ontwikkeld en gedefinieerd voor betrouwbare energie- en data-analyse, controle en monitoring van vliegveld baanverlichtingssystemen. AGL is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt bij alle weersomstandigheden en operaties door piloten van vliegtuigen voor efficiënte en veilige landingen. Daarnaast biedt de CEDD®-technologie voor luchthavens een ingebouwd ‘asset managementsystem’ voor efficiënte en kosteneffectieve onderhoudsfuncties, planning en werking van het AGL-systeem.

Trots op aanwinst
"Vliegen, vestigen en testen, dat zijn de pijlers onder Twente Airport.  Met de komst van USE voegen wij een nieuw succes toe"; aldus Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, provincie Overijssel.  "Mooi om te constateren dat ook dit innovatieve bedrijf de ontwikkelmogelijkheden ziet die het terrein biedt. Daarbij gaat het zowel om de beschikbare ruimte als om de aanwezigheid van specialistische kennis in de directe omgeving. Uiterst belangrijk voor bedrijven om zich te ontwikkelen en daarmee de regionale economie te versterken."

19 jul 2017
Dynteq succes op Technology Base
16 jul 2017
Dynteq succes op Technology Base

Dynteq succes op Technology Base

Sinds Dynteq zich op Technology Base heeft gevestigd, hebben ze een fenomenale groei doorgemaakt. In 2016 waren nog 8 personeelsleden in dienst, op dit moment al 14. Die groei is gerealiseerd door de aantrekkende markt, maar ook omdat Dynteq het schaarse (technisch) personeel aan hen weet te binden door de inspirerende locatie. Verder is er ook groei gerealiseerd doordat we ze fysieke ruimte hebben om de prototyping-mogelijkheden verder uit te breiden. Dit resulteert in dat Dynteq nu ook 0-series en kleine productieaantallen kan verzorgen.

Vrijdag 7 juli vond de feestelijke opening van shelter B514 plaats voor onder meer relaties van Dynteq. Het is een prachtig voorbeeld hoe een F16-shelter getransformeerd kan worden naar een unieke, duurzame werkplek voor innovatieve bedrijven. Binnenkort zullen meerdere bedrijven hun intrek nemen in een oude shelter op Technology Base.

16 jul 2017
Forse impuls bedrijvigheid Twente Airport
07 jul 2017
Forse impuls bedrijvigheid Twente Airport

Forse impuls bedrijvigheid Twente Airport

Innovatiefonds Overijssel en Aalberts Investments investeren miljoenen in AELS dat grote vliegtuigen gaat ontmantelen wat zorgt voor extra werkgelegenheid.

De bedrijvigheid op Twente Airport krijgt een forse impuls. Dankzij een financiering vanuit het Innovatiefonds Overijssel, waarvan Oost NL fondsmanager is, en Aalberts Investments, kan het bedrijf Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) de komende vier jaar meer en hoogwaardigere vliegtuigen ontmantelen op het regionale vliegveld. De investering zorgt direct voor meer regionale werkgelegenheid bij zowel het luchtvaartrecyclingbedrijf als bij leveranciers. De verwachting is dat hierdoor meer bedrijven zich op Twente Airport gaan vestigen.

Demontage
Het Nederlandse bedrijf AELS demonteert vliegtuigen afkomstig uit de hele wereld. Dit gebeurt onder meer op Twente Airport. De vliegtuigen landen op de luchthaven, waarna ze uit elkaar worden gehaald. De vliegtuigonderdelen worden door AELS verkocht aan afnemers, waar ze een tweede leven krijgen in de luchtvaartindustrie (of daarbuiten). AELS is eind april op Twente Airport gestart met de ontmanteling van een Airbus A340 van Swiss International Airlines.

Wereldspeler
Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel, is trots op de investering in AELS. “AELS is een prachtig bedrijf dat de potentie heeft om uit te groeien tot een wereldspeler. Het zorgt voor werkgelegenheid in de regio en draagt bij aan de verduurzaming van de luchtvaartindustrie. Voor investeringen als in AELS hebben we het Innovatiefonds Overijssel opgericht. We geven hiermee een boost aan de economie en bedrijvigheid in de regio.”

Trekker voor Twente Airport
Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL, verwacht dat AELS een trekker voor Twente Airport is. “Mede door de nieuwe investering heeft AELS voor de komende jaren zekerheid en kan het extra mensen aannemen. Dat gaat enerzijds om een verdubbeling van de directe werkgelegenheid bij het bedrijf zelf, maar daarnaast ook om banen bij toeleveranciers en dienstverleners. Tevens biedt AELS (stage)mogelijkheden en kansen voor (technische) studenten van de kennisinstellingen in de regio. We verwachten dat door de aanwezigheid van AELS ook andere, luchtvaart gerelateerde bedrijven, zich op Twente Airport gaan vestigen. We zijn al in gesprek met diverse serieuze partijen die interesse hebben.”

Lokale werkgelegenheid
Derk-Jan van Heerden, CEO van AELS, is zeer content met de investering van Innovatiefonds Overijssel en Aalberts Investments. “We kunnen hiermee een forse stap voorwaarts zetten. Dit biedt ons de mogelijkheid grotere aantallen en meer hoogwaardige vliegtuigen, zoals de Airbus A320 CEO en de Boeing 737NG, aan te schaffen en te demonteren. We kunnen hierdoor ons bedrijf verder uitbouwen. Twente Airport biedt ons daarvoor alle benodigde faciliteiten. Daarnaast is voldoende ruimte voor de demontage en opslag van vliegtuigonderdelen. Ik heb zin om lokaal het team te laten groeien. We zoeken talent en zetten op korte termjin een aantal vacatures uit.”

Twente Airport
Twente Airport is een unieke vestigingsplek voor luchtvaartgeoriënteerde bedrijvigheid. Het is een belangrijk onderdeel van Technology Base, het noordelijke deel van de voormalige vliegbasis Twente. Technology Base is een proeftuin voor pionierende bedrijven op het terrein van moderne materialen, drones en safety&security.

07 jul 2017
Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente
05 jul 2017
Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

Grootste civiele dronesproducent ter wereld kiest voor Twente

DJI en Space53 werken samen om meer levens te redden met drones

Het Chinese bedrijf DJI heeft ervoor gekozen om met Space53 projecten te ontwikkelen om de publieke veiligheid te vergroten door de inzet van drones. Een concreet voorbeeld van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma op Technology Base voor reddingswerkers en het ontwikkelen van standaard procedures voor het inzetten van drones bij hun reddingsacties. DJI, wereldwijd marktleider in ontwikkeling en productie van civiele drones, tekent op woensdag 5 juli een Memorandum of Understanding met Space53, de publiek-private samenwerking voor ontwikkeling van onbemande systemen.

In maart dit jaar publiceerde DJI een rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar de inzet van drones wereldwijd ten minste 59 mensen het leven heeft gered. Overal ter wereld worden drones steeds vaker ingezet door brandweer en reddingswerkers tijdens operaties.

Twente biedt uniek ecosysteem
DJI kiest voor Space53 vanwege het ecosysteem dat Twente biedt: een combinatie van innovatieve ondernemers op het gebied van onbemande systemen, specifieke technologische kennis en ervaring, veel ruimte om te experimenteren, unieke faciliteiten en samenwerking met kennisinstellingen en veiligheidsdiensten, zoals Brandweer Twente.

DJI is niet de eerste internationale partner van Space53.  Zo verbond telecombedrijf Nokia zich vorig najaar aan Space53, voor de ontwikkeling van een nieuw luchtverkeerssysteem voor de integratie van bemande en onbemande luchtvaart.

DJI
DJI is marktleider in de ontwikkeling en productie van civiele drones en luchtfototechniek voor zowel zakelijk als privaat gebruik. DJI drones worden veel gebruikt voor luchtfotografie en filmproducties, maar in toenemende mate richt het bedrijf zich op veiligheids- en inspectietoepassingen. Om de inzet van drones in deze sectoren te optimaliseren zet DJI zich nu in om samen met eindgebruikers te werken aan trainingsprogramma’s en procedures.

Space53

Space53 faciliteert het complete innovatieproces van onbemande systemen door toegang te geven tot een uniek ecosysteem. Binnen Space53 wordt nauw samengewerkt met bedrijfsleven, veiligheidsdiensten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en het ROC van Twente. Novel-T bouwt aan het dynamische ecosysteem dat hightech innovatie versnelt en de economie van de regio Twente aandrijft. Er is een luchthaven en er zijn veel onderzoeks- en testfaciliteiten. Smart City Enschede biedt de ruimte en omstandigheden voor het ontwikkelen en testen van systemen en zet zich in voor beter passende droneregelgeving in Nederland.

05 jul 2017
Weer nieuwe transformaties F16-shelters
29 jun 2017
Weer nieuwe transformaties F16-shelters

Weer nieuwe transformaties F16-shelters

De verbouwingswerkzaamheden van de F16 shelter voor Ortega Submersibles nadert zijn voltooiing. De voorbereidingen voor de verbouwing van de shelter voor Space53 zijn in volle gang: het ontwerp voor de verbouwing van de shelter is klaar, de omgevingsvergunning is afgegeven en de aanbesteding is afgerond. De daadwerkelijke start van de verbouwing is na de zomer gepland.

De shelters worden net als de shelter van Dynteq duurzaam ontwikkeld qua klimaat en afvalwater. De verwarming wordt geregeld met een lucht-water warmtepomp - in combinatie met solarpanelen - die gebruik maakt van de aanwezige warmte in de buitenlucht. De riolering wordt niet aangesloten op het openbare riool, maar op een Individuele Behandeling Afvalwater (een IBA). De IBA zuivert het afvalwater en laat het gezuiverde water infiltreren in de bodem.

Op de Technology Base staan in totaal dertien van dergelijke F16-shelters die worden getransformeerd tot vaste, inspirerende onderkomens voor innovatieve bedrijven.

29 jun 2017
High Tech Materialen call 2017: impuls voor wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland
28 jun 2017
High Tech Materialen call 2017: impuls voor wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland

High Tech Materialen call 2017: impuls voor wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland

Op initiatief van de Topteams van de Topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Chemie en Energie organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met het Materials innovation institute (M2i) een zogenaamde materialen-call. Hiermee willen ze een impuls geven aan het wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. De NWO zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap en bevordert de impact ervan op de maatschappij. De hoofdtaak is het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder de universiteiten. De Technology Base is de plek waar binnenkort geavanceerde materialen gecreëerd worden door moderne productietechnieken in ‘slimme’ productieprocessen (‘smart factories’) voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’ componenten en systemen.
 
Voorstellen indienen voor 3 kerngebieden
De scope van de HTM-calls is uitgebreid en afgestemd op initiatieven uit onder andere de chemie- energietopsector. Voorstellen kunnen worden ingediend wanneer zij aansluiten op één van in de topsectoren omschreven gebieden:

 • roadmap Hightech Materials (topsector HTSM);
 • roadmap Chemistry of Advanced Materials (topsector Chemie); en
 • thema Materials for Sustainable Energy (topsector Energie).

Vanuit de NWO is er maximaal € 1.5 miljoen beschikbaar. Indienen is mogelijk tot 1 augustus a.s. Meer informatie over de procedure vind je op de site Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Advanced Materials op Technology Base
Nieuwe producten, zoals sensoren, membranen en composieten, worden met behulp van nieuwe productietechnieken en geavanceerde productieprocessen op de Technology Base verwerkt tot geheel nieuwe oplossingen met intelligente eigenschappen en functies voor wereldmarkten.

28 jun 2017
25 Juni: trainingsweek brandonderzoek door brandweeracademie Twente Safety Campus
15 jun 2017
25 Juni: trainingsweek brandonderzoek door brandweeracademie Twente Safety Campus

25 Juni: trainingsweek brandonderzoek door brandweeracademie Twente Safety Campus

Van 25 juni tot en met 30 juni wordt voor het eerst een trainingsweek brandonderzoek gehouden door de brandweeracademie op de Twente Safety Campus. Het nieuwe brandonderzoeksgebouw op de Twente Safety Campus speelt een belangrijke rol. Zo zijn er verschillende brandscenario’s gerealiseerd in het gebouw. Ongeveer twintig studenten gaan brandonderzoek doen in een realistische omgeving. De trainingsweek wordt afgesloten met een praktijkexamen brandonderzoek.

“Brandonderzoek wordt steeds belangrijker”, vertelt Stephan Wevers. “Met het onderzoeksgebouw hebben we unieke locatie beschikbaar die een belangrijke bijdrage levert aan het vakgebied brandonderzoek. Het is een mooie stap dat vanaf nu ook de brandweeracademie hiervan gebruik gaat maken”.

Twente Safety Campus op de Technology Base is de plek voor waar nationale en internationale organisaties kunnen testen, trainen, scholen en hun kennis kunnen ontwikkelen op het gebied van veiligheid. De campus bestaat uit het Safety FieldLab, Trainingscentrum Oost Nederland TRONED en de Risk Factory.

15 jun 2017
Ammon-partners werken samen voor innovatieve zuiveringsinstallatie
15 jun 2017
Ammon-partners werken samen voor innovatieve zuiveringsinstallatie

Ammon-partners werken samen voor innovatieve zuiveringsinstallatie

Pentair, Jotem, Aan de Stegge en NX Filtration gaan in de innovatiestichting AMMON samenwerken aan een nieuw type waterzuiveringsinstallatie in Maleisië. Ze hebben uit de regio Twente samen de opdracht gekregen voor de bouw van een nieuw type installatie.

Het bijzondere van het innovatieve ontwerp is, dat het water niet met chemicaliën maar door de wortels van planten worden gezuiverd. Het gebruik van chemicaliën in het reinigingsproces van drinkwater is volgens directielid Jorieke Adolfsen van de innovatiestichting Ammon, waar de bedrijven bij zijn aangesloten in strijd met de regels van de islam. Dat is ook de reden waarom samengewerkt wordt met NX Filtration, een start-up van de Universiteit Twente op gebied van membraantechnologie.

De vier Twentse partners hebben samen voor een totaaloplossing gezorgd, die voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, het Maleisische waterbedrijf Kelantan Air. De kosten van het ontwikkelde innovatieve zuiveringssysteem bedragen 4,3 miljoen euro voor een installatie met een capaciteit van 5.000 kuub per dag.

Ammon-Innovation is een samenwerkingsverband van 35 regionale technologiebedrijven, die in wisselende samenstelling deelnemen aan aanbestedingen. Op de Technology Base willen ze, zoals onlangs aangekondigd, ook een productiefaciliteit van composietmateriaal realiseren.

15 jun 2017
Dynteq en SafanDarley ontwikkelen nieuw ontwerp E-Brake Ultra
07 jun 2017
Dynteq en SafanDarley ontwikkelen nieuw ontwerp E-Brake Ultra

Dynteq en SafanDarley ontwikkelen nieuw ontwerp E-Brake Ultra

Samen met SafanDarley heeft industrieel ontwerpbureaus Dynteq de nieuwste generatie E-Brakes voorzien van een nieuw design. SafanDarley ontwikkelt en produceert kantbanken en scharen. De producten van SafanDarley behoren tot het topsegment van de markt. 

Bij de nieuwe vormgeving is er ook onderscheid aangebracht in verschillende functionele uitvoeringsvormen waarin de machines geleverd kunnen worden. Het minimalistische design is daarbij ook beter en eenvoudiger te produceren en te assembleren.

Dynteq ontwikkeld op de Technology Base nieuwe producten en verbetert bestaande. Integrale productontwikkeling is hun specialiteit, al sinds ze in 2005 zijn gestart als spin-off van de Universiteit Twente.

07 jun 2017
Dynteq werkt aan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer
07 jun 2017
Dynteq werkt aan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer

Dynteq werkt aan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer

Dynteq werkt samen met het Rijk, provincies, 20 bedrijven uit Nederland en Duitsland, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Duitse IKEM aan de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer in Gelderland én in Duitsland. De Stuurgroep Interreg VA Euregio Rijn-Waal is positief over de subsidieaanvraag voor het Interreg project International Automated Transport (IAT).  

WEpods rijden straks in Gelderland én gaan de Duitse grens over
De testritten en doorontwikkeling van de software van de WEpods in FoodValley gaan door. De voertuigen blijven tussen Ede en Wageningen rijden. Daarnaast komen er grensoverschrijdende testritten. Op vliegveld Weeze gaat getest worden met mensen en pakketten én er komt een proef met autonoom rijdende trucks in konvooi. Belangrijke onderwerpen blijven de doorontwikkeling van de techniek en software, wet- en regelgeving en veiligheid. Kenmerkend voor het project blijft het delen van zowel de technische kennis als de kennis rond maatschappelijke vraagstukken die met zelfrijdend vervoer samenhangen.

Dynteq, gevestigd op de Technology Base, is als industrieel ontwerpbureau en van de partners die aan dit project werken. 

07 jun 2017
Experimenteren op Living Smart Campus
07 jun 2017
Experimenteren op Living Smart Campus

Experimenteren op Living Smart Campus

Ruimte scheppen in regelgeving

Kan de 'Living Smart Campus' van de UT een experimentele zonde worden met meer vrijheden? Experimenteren met nieuwe technologie én met nieuwe regelgeving gaan volgens bestuurkundig-jurist Michiel Heldeweg hand in hand.

Regels remmen nogal eens de voortvarendheid om snel met nieuwe technologie aan de slag te gaan. “Wij hebben dit recent gezien toen we het over autonome drones hadden. Dat zijn drones die je wel een opdracht meegeeft, maar die niet voortdurend door een mens worden bestuurd. Ze zoeken zelf hun weg. Op dit moment nog echt onbespreekbaar,” aldus prof. Michiel Heldeweg. Het samenwerkingsverband Space53, waarin de UT ook participeert, zou willen experimenteren met dit type drones op Twente Airport. Maar ook voor ‘gewone’ drones is hier nog heel weinig mogelijk, ondanks veel fysieke ruimte en weinig regulier vliegverkeer. “Het vliegveld is een grote open plek, waar je de basale experimenten kunt uitvoeren. Het idee is om die experimenten vervolgens op te schalen naar de UT-campus, voordat we gaan experimenteren in de stedelijke omgeving van Enschede. De vraag is dan of je experimentele zones kunt inrichten waarin ruimere regels gelden. Regels zijn er niet voor niets, maar ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat het tijd wordt om wat minder ‘defensief’ te reguleren.”

Lees meer over experimentele zones >>

07 jun 2017
Succesvol Dutch Coalition for Humanitarian Innovation summer event
06 jun 2017
Succesvol Dutch Coalition for Humanitarian Innovation summer event

Succesvol Dutch Coalition for Humanitarian Innovation summer event

Op 1 juni 2017 kwamen de partners van de 'Dutch Coalition for Humanitarian Innovation' (DCHI) bijeen voor het DCHI Summer Event. De sprekers en deelnemers met een grote diversiteit aan achtergronden, weerspiegelden het uiteenlopende karakter van de Coalitie. Het event heeft de partners gestimuleerd de volgende stappen te nemen in humanitaire innovatie. Een grote stap in de goede richting, maar wereldwijd ontbreekt het aan een totaalconcept voor humanitaire innovatie.

Om die reden is eind mei onder de naam ‘Reliefbase’ een start gemaakt met het Joint Innovation Center voor humanitaire innovatie. Reliefbase bestaat uit (technologie) gedreven innovatieve bedrijven, ontwikkelaars en first-responders, die kennis en netwerken delen. Met als doel: bijdragen aan een veerkrachtige infrastructuur en veerkrachtige gemeenschappen in ontwikkelingslanden, opkomende economieën en getroffen gebieden, als onderdeel van rampenbestrijding en het bieden van noodhulp.

Meer over Reliefbase >>

06 jun 2017
Permanente onderzoeksfaciliteit voor Unmanned Cargo Aircraft
31 mei 2017
Permanente onderzoeksfaciliteit voor Unmanned Cargo Aircraft

Permanente onderzoeksfaciliteit voor Unmanned Cargo Aircraft

De gezamenlijke ‘unmanned ambition’ van Space53 krijgt steeds meer vorm: Het Platform Unmanned Cargo Aircraft (PUCA) van University of Twente streeft ernaar om de ontwikkeling van Unmanned Cargo Aircraft (UCA) te stimuleren, door o.a. onderzoek te doen naar business cases voor UCA-toepassingen. De ambitie is om in samenwerking met Space53 een permanente UCA-onderzoeksfaciliteit op te zetten en zo bedrijven in de regio te stimuleren om zich aan te sluiten bij de ontwikkeling, productie en exploitatie van Unmanned Cargo Aircraft.
 
Meer informatie op de website van Space53.

31 mei 2017
Corporate film Space53
24 mei 2017

Corporate film Space53

24 mei 2017
Eerste editie van High Tech Connect een groot succes!
17 mei 2017
Eerste editie van High Tech Connect een groot succes!

Eerste editie van High Tech Connect een groot succes!

Woensdag 10 mei vond de eerste editie van High Tech Connect plaats. Bij Fokker Aerostructures in Hoogeveen arriveerden rond 14:00 uur ruim 60 Twentse en Drentse ondernemers. Naast het inspirerende verhaal van Mischa Baert (Site director Fokker Aerostructures) en Ellen Kuipers (Brandmanager Hightech Twente) kregen de genodigden een uniek kijkje op het terrein van Fokker. ’s Avonds werden ze ontvangen bij restaurant Stones in Emmen. Tijdens het Walking Dinner werd er in informele setting uitgebreid genetwerkt.

High Tech Connect

De hightech industrie blijft groeien. Innovaties en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat geldt niet alleen voor Twente, maar voor heel Oost-Nederland. Waar Twente uitblinkt in het ontdekken van nieuwe manieren en mogelijkheden, is Drenthe hoofdzakelijk vooruitstrevend in productie. High Tech Connect bracht beide regio’s samen tijdens een inspirerende bijeenkomst. Centraal stond het creëren van waardevolle ontmoetingen tussen de ondernemers. De ondernemers werden op basis van hun vooraf ontwikkelde profielen aan elkaar gekoppeld. Onderwerp van gesprek was eenzelfde uitdaging, het delen van relevante kennis of het creëren van mogelijke partnerschappen.

Fokker Hoogeveen opende haar deuren

De ondernemers werden ontvangen door directeur Mischa Baert ontvangen bij Fokker Aerostructures in Hoogeveen. Na een korte lunch gaf dagvoorzitter Ilja Klees van Buro Blink het woord aan Mischa Baert, site director van Fokker Hoogeveen.

In een open en inspirerend verhaal vertelde hij over de toekomst van Fokker, zijn visie op de hightech industrie en het nut van clustering. Ondernemers kampen volgens Mischa allemaal met dezelfde ontwikkelingen. Klanten willen zo snel mogelijk meer en beter én het liefst zo duurzaam mogelijk. Volgens Mischa is samenwerken de beste manier om bij te blijven in een bewegende markt. “Door krachten en kennis te bundelen leer je anders naar de dingen te kijken”, aldus Baert. Industry 4.0 vraagt om verbinding, om de juiste mentaliteit bij ondernemers.

Diezelfde verbinding stond ook centraal in verhaal van Ellen Kuipers, brandmanager van Hightech Twente. Veel Drentse ondernemers en bestuurders zien Twente als een voorbeeldregio. Een krachtig merk waarbij samenwerken een doel is. Hoewel Twente haar imago sterk op de kaart zet, is er volgens Ellen ook hier nog veel winst te behalen. Net als Drenthe kampt de regio met een tekort aan jong en nieuw talent en is er veel ruimte voor nieuwe ondernemingen. Ellen pleit dan ook om te stoppen met het ‘regio-denken’. Twente is namelijk groter dan haar 14 gemeentes en 650.000 inwoners. Het is een onbegrensd label dat ook status biedt voor andere regio’s. Afsluitend riep Ellen de Drentse ondernemers op zich aan te sluiten bij het merk Twente. Een statement dat een flinke discussie opwierp.

Netwerken tijdens Walking Diner

Na een indrukwekkende rondleiding over het terrein van Fokker werden de ondernemers met een bus naar Emmen gebracht. Richard Delger, Academic dean techniek bij Stenden Hogeschool, heette de ondernemers welkom. Gevolgd door de voorzitter van programmabureau Vierkant voor Werk en André Jansen, initiatiefnemer van Added Technologies. De drie heren hadden allen dezelfde boodschap; werk samen met ons en met elkaar.

De avond werd afgesloten met een Walking Dinner bij restaurant Stones. De Twentse en Drentse ondernemers kregen de gelegenheid om tijdens het eten met elkaar kennis te maken. Door de vooraf bepaalde tafelindeling ontstonden er nieuwe ontmoetingen. Rond 20:30 uur vertrokken de Twentse en Drentse ondernemers vol inspiratie huiswaarts.

Opdrachtgever: Programmabureau Vierkant voor Werk

Organisatie: Buro Blink

17 mei 2017
Nederlandse robotvogel gaat vogels verjagen op Canadees vliegveld
09 mei 2017
Nederlandse robotvogel gaat vogels verjagen op Canadees vliegveld

Nederlandse robotvogel gaat vogels verjagen op Canadees vliegveld

Robotvogel Robird van het Twentse bedrijf Clear Flight Solutions gaat vogels verjagen van de luchthaven van het Canadese Edmonton.

Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend. Robird ontstond in 2012 als resultaat van een onderzoek van de Universiteit Twente, als moderne vogelverschrikker voor boven gewassen.

Schade voorkomen

Vanaf deze maand wordt de robotvogel ook ingezet op de luchthaven van het Canadese Edmonton, de op drie na grootste luchthaven van het land. Robird verjaagt daar echte vogels, die bij aanvaring met een vliegtuig voor ongelukken en vooral schade en vertraging zorgen.

Veel vliegvelden verjagen vogels rond hun start- en landingsbanen met echte roofvogels, of door ze af te schieten. Robird bootst de bewegingen van een valk na, waardoor vogels in de buurt denken dat er een echte roofvogel in de buurt is.

Luchthavens waren tot nu toe terughoudend richting Robird, en wachtten af op de eerste praktijktoepassing op een vliegveld. Nu die er is, klinkt er interesse van drie grote Amerikaanse en enkele Europese luchthavens, waaronder Schiphol, zegt Clear Flight Solutions tegen RTL Z.

Door: NU.nl

09 mei 2017
Techconn: Matchmaking voor de maakindustrie
09 mei 2017
Techconn: Matchmaking voor de maakindustrie

Techconn: Matchmaking voor de maakindustrie

Op 15 juni 2017 is de tweede Techconn een feit. Na het succes van 2016 wordt deze beurs van slechts 1 dag opnieuw in Hengelo (Twente) gehouden. Thema dit jaar is ‘Ketenrendement’; Hoe zorg je door middel van samenwerking voor meer toegevoegde waarde voor je klanten?  Parallel aan de beurs worden workshops gegeven met diverse onderwerpen, waarbij vanzelfsprekend ook de invloed van ketenrendement wordt belicht. Tijdens de beurs ontmoeten beslissers uit de maakindustrie elkaar. ‘We richten ons vooral op kwaliteit. Dit geldt voor bezoekers en exposanten’, vertelt Petra Deterink, beursmanager Techconn over deze unieke dagbeurs.

Nieuwe (internationale) partners ontmoeten
In samenwerking met Enterprise Europe Network maken we internationale matchmaking mogelijk tijdens Techconn. Door middel van matchmaking worden bedrijven met elkaar in contact gebracht. De bedrijven geven dit vooraf aan en is er wederzijdse interesse, dan vindt er een gesprek plaats van 30 minuten.  ‘Redenen voor bedrijven om mee te doen aan matchmaking zijn; nieuwe leveranciers ontmoeten, zaken willen doen in het buitenland, zoeken naar specifieke kennis en natuurlijk potentiële klanten ontmoeten’, aldus Petra Deterink. Beslissers uit de maakindustrie die zich via de website aanmelden als bezoeker kunnen hun interesse voor matchmaking kenbaar maken.

Uniek concept
Matchmaking maakt het concept al zeer interessant, maar daarnaast is het plug and play concept ook één van de succesfactoren van het evenement.  Voor standhouders wordt alles verzorgd en de prijs is all-in. Van de in huisstijl geleverde stand tot de catering en het dinerbuffet aan het eind van de dag . ‘Geen stress en drukte vooraf voor de standhouders. We ontzorgen ze compleet, zodat zij vooral kunnen doen waarvoor zij gekomen zijn”, geeft Petra Deterink aan. Lees verder>>

09 mei 2017
Hybride vliegtuigen komen eraan
01 mei 2017
Hybride vliegtuigen komen eraan

Hybride vliegtuigen komen eraan

Na hybride auto's zijn hybride vliegtuigen the next big thing, tenminste als het aan startup Zunum Aero ligt. Het plan is om in 2020 elektrische vliegtuigen in de lucht te hebben - of in ieder geval in de Verenigde Staten. Het bedrijf uit Washington DC bestaat al even - een team van technici en piloten werkt al drie jaar aan deze plannen - maar komt nu pas met hun concrete plannen naar buiten door verschillende patenten aan te vragen. In het team zitten Blijkbaar hebben ze ook al flinke steun gekregen van twee van de kartrekkers van de vliegtuigsector: vliegtuigbouwer Boeing in luchtvaartmaatschappij JetBlue.

Kleine vliegtuigen

Zunum is van plan om kleine hybride-elektrische vliegtuigen te bouwen die plaats hebben voor maximaal 50 personen. Deze vliegtuigen kunnen naar verwachting in 2020 nog niet verder dan een dikke duizend kilometer vliegen, maar de bedoeling is dat ze in 2030 de 1.600 kilometer aantikken.

Nu is het bouwen van een hybride vliegtuig niet zozeer hét breaking news, maar Zunum heeft ook een hele andere kijk op de luchtvaart. In het huidige systeem ben je vaak een hoop tijd kwijt met het reizen van en naar vliegvelden, en ook op het vliegveld zelf moet je aardig wat tijd uittrekken om op tijd aan boord te gaan. De bedoeling is dat in de hybride vliegtuigen van Zunum gaan vliegen vanaf kleine vliegvelden die momenteel niet of nauwelijks gebruikt worden. Lees verder>>

01 mei 2017
Succesvolle landing grootste vliegtuig ooit op Twente Airport
27 apr 2017
Succesvolle landing grootste vliegtuig ooit op Twente Airport

Succesvolle landing grootste vliegtuig ooit op Twente Airport

Start ontmanteling eerste wide-body vliegtuig door AELS

De Airbus A340-300 is onder toeziend oog van duizenden belangstellenden op de spottershill om 10.36 geland op Twente Airport. Het is de laatste vlucht voor het 20 jaar oude vliegtuig. De Airbus A340-300 wordt de komende drie maanden ontmanteld door een speciaal daarvoor samengesteld team van technische specialisten. Komende week wordt gestart met het verwijderen van de motoren, vervolgens worden alle herbruikbare onderdelen verwijderd. Dat wat overblijft zal worden gerecycled.

AELS heeft sinds 2006 al meer dan 50 toestellen uit elkaar gehaald. De Airbus A340-300 is het eerste wide-body vliegtuig. Het is een groot vliegtuig; ruim 64 meter, een spanwijdte van 60 meter en 16 meter hoog. Twente Airport is door de lange startbaan van 2.400 meter en de aanwezige faciliteiten geschikt voor de demontage van een wide-body vliegtuig. Van Heerden: “Hangar 8 op Twente Airport is een goeie werkplek voor de ontmanteling van vliegtuigen. We overwegen permanente vestiging op de luchthaven.”

27 apr 2017
F16 shelter wordt werkplaats voor ontwerp en techniek
25 apr 2017
F16 shelter wordt werkplaats voor ontwerp en techniek

F16 shelter wordt werkplaats voor ontwerp en techniek

Start verbouwing tweede shelter op Technology Base

Voor Ortega Submersibles wordt een shelter op de Technology Base verbouwd tot bedrijfsruimte. Aannemer Haafkes is na een selectieprocedure gecontracteerd voor de verbouwing. De planning is dat de werkzaamheden medio mei starten. Naar verwachting wordt de shelter in augustus opgeleverd.

Ook Ortega kiest, net als Dynteq, voor ondernemerschap in een gebouw met karakter, een gebouw dat met respect voor het verleden een duurzame toekomst krijgt. Zo is de shelter selfsupporting qua klimaat en afvalwater. De verwarming wordt geregeld met een lucht-water warmtepomp-  in combinatie met solarpanelen - die gebruik maakt van de aanwezige warmte in de buitenlucht. De riolering wordt niet aangesloten op het openbare riool, maar op een Individuele Behandeling Afvalwater (een IBA). De IBA zuivert het afvalwater en laat het gezuiverde water infiltreren in de bodem.

De komende maanden wordt de shelter verbouwd tot bedrijfsruimte.

25 apr 2017
Ontmanteling eerste vliegtuig door AELS in Twente
24 apr 2017
Ontmanteling eerste vliegtuig door AELS in Twente

Ontmanteling eerste vliegtuig door AELS in Twente

AELS verwelkomt het eerste vliegtuig voor de deassemblage, een Airbus A340-300. Het widebody vliegtuig wordt op 27 april a.s. verwacht op Twente Airport. Na aankomst wordt gestart met deassemblage; eerst worden de motoren verwijderd, vervolgens andere herbruikbare onderdelen. Als alle herbruikbare onderdelen zijn verwijderd zal dat wat overblijft worden gerecylced. Het project neemt in totaal zo’n drie maanden in beslag. Nooit eerder is er zo’n groot vliegtuig geland op Twente Airport.

De Airbus A340-300 vertrekt naar verwachting rond 9 uur uit Zürich. De vlucht wordt uitgevoerd onder vluchtnummer LX5180. De verwachte aankomsttijd is 10:30, maar dit kan worden vertraagd of uitgesteld, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het vliegtuig, met registratie HB-JMK en serienummer 169, is 20 jaar oud. Vanochtend (24 April 2017) is ze geland in Zürich (ZRH) na haar laatste commerciële vlucht vanuit Johannesburg (JNB). In haar vlieghistorie heeft ze eerst voor Austrian Airlines gevlogen en de laatste jaren voor Swiss International Airlines, die ook de laatste vlucht zal uitvoeren.

Voor AELS is dit het eerste deassemblageproject op Twente Airport. Voor de ontmanteling heeft AELS een technisch team met zoveel mogelijk mensen uit de regio samengesteld, dat de uitvoerende werkzaamheden gaat doen. Derk-Jan van Heerden (directeur AELS): “De afgelopen periode is plezierig en constructief samengewerkt met diverse lokale partijen, waaronder de luchthaven. Dit is essentieel geweest in de aanloop en voor de uitvoering van onze werkzaamheden.”

Twente Airport heeft in velerlei opzichten goede eigenschappen voor de ontmanteling van een widebody vliegtuig. De aanwezige faciliteiten hier zijn zeer geschikt voor activiteiten zoals die van AELS. “Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Het overleg over verdere stappen voor langdurige samenwerking met partijen zoals PPM Oost en de luchthaven zijn in volle gang.”, aldus Derk-Jan van Heerden.

24 apr 2017
Space53 faciliteert ontwikkeling semi-autonome beveiligingsdrone
18 apr 2017
Space53 faciliteert ontwikkeling semi-autonome beveiligingsdrone

Space53 faciliteert ontwikkeling semi-autonome beveiligingsdrone

Een van de Safety & Security projecten van Space53 is de doorontwikkeling van een semi-autonome beveiligingsdrone, die is gepositioneerd op een laad- en landingsplatform in het te beveiligen gebied. Zonder tussenkomst van menselijk handelen en geactiveerd door een (inbraak)sensor, vliegt de drone naar het aangegeven coördinaat en geeft beelden en andere informatie door aan de meldkamer. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Enschede, de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer, de Universiteit Twente, bedrijventerrein de Marssteden en een beveiligingsbedrijf, om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor het in real life uitvoeren van de pilot met drones die ingezet worden voor safety en security.

Ontwikkeling beveiligingsdrone

Met de inzet van een semi-autonome drone binnen het toepassingsgebied Safety & security, wordt een oplossing geboden voor diverse veiligheidsvraagstukken:

 • Alarmopvolging met sterk verkorte verificatietijd. Er is direct informatie over een melding.
 • Voorgeprogrammeerd zelfstandig surveilleren. Ook in moeilijk bereikbare gebieden.
 • Snel detecteren van gevaarlijke stoffen.
 • Snel detecteren drenkelingen of personen.
 • Snel beelden verstrekken voor het coördineren van de inzet van politie en hulpdiensten.
 • Snel hulpmiddelen aanreiken, zoals een AED of reddingsvest.

Twente als living lab

(Semi-)autonoom vliegen is een gewenste ontwikkeling op de Europese agenda (Sesar). Het is echter op dit moment wettelijk niet toegestaan, waardoor vrijstelling nodig is op basis van een uniek veiligheidsplan. De gemeente Enschede is als een van de launching customers van Space53 bezig met het ontwikkelen van ‘experimentele zones’, waar flexibeler omgegaan kan worden met de huidige wet- en regelgeving. Een van deze zones is bedrijventerrein De Marssteden. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd tussen de gemeente Enschede, de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer, de Universiteit Twente, bedrijventerrein de Marssteden, een beveiligingsbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, om verschillende mogelijkheden te onderzoeken voor het in real life uitvoeren van de pilot met semi-autonome drones.

Bekijk hier de video

Meer lezen? Check de site van Space53

18 apr 2017
NLR leidt europees defensieproject voor integratie drones in civiele luchtruim
11 apr 2017
NLR leidt europees defensieproject voor integratie drones in civiele luchtruim

NLR leidt europees defensieproject voor integratie drones in civiele luchtruim

NLR is onlangs gestart met het Europese TRAWA-project dat als doel heeft standaarden vast te stellen voor zogenaamde ‘detect and avoid’ (DAA) systemen aan boord van drones. Deze systemen zorgen ervoor dat een drone-piloot tijdig een ander vliegtuig kan detecteren, waardoor hij of zij indien nodig een ontwijkende manoeuvre kan inzetten en een mogelijke botsing kan voorkomen. Het TRAWA-project wordt uitgevoerd in opdracht van de European Defence Agency (EDA) en gefinancierd door de Europese Commissie. Het pilot-project moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het beheer van een grootschalig Europees defensie onderzoekprogramma vanaf 2021. 

Een drone piloot moet altijd een separatie-afstand in achtnemen ten opzichte van ander vliegverkeer. Nu is deze zogenaamde ‘well clear distance’ subjectief. In het TRAWA-project zullen exacte separatie afstanden worden vastgelegd. Aansluitend zullen ook reactietijden worden vastgesteld, dat wil zeggen de tijd die een drone-piloot nodig heeft om te reageren op een detectie en een afwijkmanoeuvre in te zetten. De vereiste well clear afstanden en de reactietijden zullen zich vertalen in eisen met betrekking tot de afstand waarop DAA-systemen aan boord van drones een ander vliegtuig moeten kunnen waarnemen. Die eisen bepalen uiteindelijk ook welk type drone toegelaten kan worden in het civiele luchtruim en welke niet. De vaststelling van de standaarden is in lijn met het EUROCAE ED78a standaardisatieproces en met de in ontwikkeling zijnde regelgeving van EASA.

De verwachting is dat militaire drones na het gereed komen van standaarden als eerste gebruik zullen maken van het civiele luchtruim, waarna civiele drones zullen volgen. Lees meer

11 apr 2017
Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland
06 apr 2017
Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland

Techniek als innovatieve kracht van Twente en Nederland

De Twente Board roept het nieuwe kabinet op de ambities voor technologisch onderwijs, onderzoek en vakmanschap in het regeerakkoord een prominente plek te geven. In Twente is de keuze voor techniek al gemaakt. De Twente Board daagt het kabinet uit mee te doen en fors te investeren in techniek. Om zo bij te dragen aan de verdienkracht van Twente en van Nederland. Een oproep die Solar Team Twente vandaag op het Binnenhof in Den Haag als Twentse ambassadeur zichtbaar onder de aandacht heeft gebracht. Ze hebben de Twentse Kamerleden gevraagd dit mee te geven aan de kabinetsinformateur.

Knappe koppen én gouden handen zijn cruciaal voor de groei van de innovatieve maakindustrie. Met Twents vernuft wordt gewerkt aan de voorsprong in kennis en technologie met unieke toepassingen en aansprekende producten. De mix van hightech en human touch maakt Twente de place to be voor het bedenken van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en de circulaire economie. Als we dit zo willen houden, is het belangrijker dan ooit dat voldoende vakbekwame techniekdocenten en technische talenten beschikbaar zijn en blijven. Voor de innovativiteit en concurrentiekracht van Twente en Nederland. Lees verder

Op de Technology Base worden geavanceerde materialen gecreëerd door moderne productietechnieken in ‘slimme’ productieprocessen (‘smart factories’) voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’ componenten en systemen, kortom: Advanced Materials & Manufacturing. Nieuwe producten, zoals sensoren, membranen en composieten, worden met behulp van nieuwe productietechnieken en geavanceerde productieprocessen verwerkt tot geheel nieuwe oplossingen met intelligente eigenschappen en functies voor wereldmarkten.

Proeffabriek

Op de Technology Base wordt een proeffabriek ontwikkeld. De fabriek is één van de ankerpunten in het nieuwe materialen-programma; Dutch Composites Platform 2.0.

06 apr 2017
Twente Airport is geopend!
30 mrt 2017
Twente Airport is geopend!

Twente Airport is geopend!

Donderdagmiddag 30 maart werd Twente Airport officieel geopend voor zakelijk en klein recreatief vliegverkeer. Naast vliegverkeer en luchtvaart georiënteerde bedrijven, richt Twente Airport zich op het faciliteren van testen. “Van waterbaktesten met een Airbus tot het testen en doorontwikkelen van drones, we dagen ondernemers uit”, aldus Meiltje de Groot, directeur Twente Airport. De opening is het begin van een nieuw hoofdstuk in de rijke historie van de Twentse luchthaven. En een belangrijke stap voor de economie van Twente. 

Gesloten testomgeving en heel veel ruimte
Twente Airport is meer dan vliegen alleen. Het is een unieke vestigingsplek voor luchtvaartgeoriënteerde bedrijvigheid. Zoals AELS die op Twente Airport end-of-life grote vliegtuigen gaat ontmantelen. In de combinatie vliegen, vestigen en testen is Twente Airport een belangrijk onderdeel van Technology Base, de proeftuin voor pionierende bedrijven. Partijen als Twente Safety & Security, Space53, Dynteq en NLR maken of gaan binnenkort gebruik maken van de gesloten testomgeving die Technology Base biedt. 

Die faciliteiten en de nabije aanwezigheid van Twentse onderzoeks- en kennisinstellingen als de Universiteit Twente, Mesa+ en Fraunhofer maken deze regio interessant voor innoverende bedrijven.

Leer hier het persbericht van Twente Airport

30 mrt 2017
Solar Team Twente onthult nieuwe zonnewagen
29 mrt 2017
Solar Team Twente onthult nieuwe zonnewagen

Solar Team Twente onthult nieuwe zonnewagen

Solar Team Twente heeft het design van de nieuwe zonneauto onthuld. De gewijzigde reglementen van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië zorgden het afgelopen half jaar voor een mooie uitdaging voor het team. Ook de naam van de zonneauto werd bekendgemaakt: Red Shift.

De winst in details
Het team verwacht dat de winst zit in kleine veranderingen. Veel details in het ontwerp dragen stuk voor stuk bij aan een lagere luchtweerstand. “Door het continue proces van berekenen, analyseren en weer verbeteren hebben wij een aerodynamisch zeer sterk ontwerp neergezet“, vertelt designer Jeroen Minnema, verantwoordelijk voor de aerodynamische vorm van de auto.  De hoofdvleugel is ten opzichte van de wielen van de auto naar voren geplaatst. Ook is het aantal wielkappen gereduceerd van drie naar twee.

Technische verassingen
Met enkele technische verassingen verwacht het team de concurrentie voor te blijven. De exacte invulling hiervan wordt later bekendgemaakt. “Het is gek om te bedenken dat dit alleen nog maar het vormontwerp van de auto is. In de auto verschuilen zich net zoals vorig jaar mooie elektronische, mechanische en structurele systemen, die het verschil kunnen maken tijdens de race”, zei teamleider Olivier Berghuis tijdens de ontwerppresentatie.

Lees meer over het nieuwe ontwerp van de Red Shift.

29 mrt 2017
Winnaar rondvlucht
27 mrt 2017
Winnaar rondvlucht

Winnaar rondvlucht

Marike Lammers wint de rondvlucht over de Technology Base!

Om alle informatie over bedrijven en ontwikkelingen op de Technology Base te bundelen, heeft u zich kunnen abonneren op Inside, een digitale nieuwsbrief. Tot half februari gold ook nog eens dat men na inschrijving kans kon maken op een rondvlucht boven de Technology Base. Onlangs is de winnares bekend geworden: Marike Lammers uit Enschede mag met twee personen in een vliegtuigje boven het gebied een rondvlucht maken.

'Ik was totaal verrast, had helemaal niet verwacht dat ik zou winnen. Ik ken het gebied; ik werk met innovatie van talentvolle studenten en faciliteer bij de uitwerking van de strategie ‘Living Technology’. Daarom wil ik ook graag deze prijs delen mijn mijn studenten zodat ook zij kunnen zien hoe uniek Technology Base is'.

Inside komt periodiek uit en wordt via email verspreid. U kunt zich hier abonneren op deze nieuwsbrief.

27 mrt 2017
Airbus en NLR doen waterbaktesten met A400M op Twente Airport
21 mrt 2017
Airbus en NLR doen waterbaktesten met A400M op Twente Airport

Airbus en NLR doen waterbaktesten met A400M op Twente Airport

Airbus voert in samenwerking met het Nationaal Lucht- en Ruimtevaarcentrum NLR op Twente Airport een aantal proeven uit met een Airbus A400M. Maandag 20 maart, einde van de dag of dinsdag 21 maart komt het vliegtuig aan vanuit Sevilla, Spanje, waar de vliegtestorganisatie en de final assembly line gevestigd zijn. Gedurende twee of drie dagen worden remproeven uitgevoerd, waarbij de landingsbaan kunstmatig nat wordt gemaakt en waarbij een waterbak aangelegd wordt op een deel van de landingsbaan. Check hier wat er precies op Twente Airport gebeurt.

21 mrt 2017
Nieuw onderzoek UT: vliegtuigen van thermoplastische composieten
13 mrt 2017
Nieuw onderzoek UT: vliegtuigen van thermoplastische composieten

Nieuw onderzoek UT: vliegtuigen van thermoplastische composieten

Aan de Universiteit Twente is Yibo Su gepromoveerd  op een sterke verbindingsmethode voor lichtgewicht constructies met thermoplastische composieten. Dit verbreedt de mogelijkheid van toepassing van dit materiaal. Zijn onderzoek brengt de industrie daarmee een stap dichter bij lichtere vliegtuigen.

Thermoplastische composieten zijn nieuwe, sterke en vooral lichte, brandstof besparende materialen, bestaande uit vezels en thermoplastische kunststof. Het materiaal is al enige tijd bezig aan een opmars in onder andere de auto- en de vliegtuigindustrie. De nieuwste vliegtuigtypes van Boeing en Airbus bestaan bijvoorbeeld al voor de helft van het gewicht uit composiet materialen, waarvan een groeiend aandeel thermoplastisch composiet is. Met deze toename ontstaan ook uitdagingen, met name op het vlak van verbindingen tussen verschillende materialen. Zoals tussen metalen en thermoplastisch composieten. Het onderzoek van Su levert hierin een belangrijke bijdrage en maakt de weg vrij voor een bredere toepassing van thermoplastische composieten.

Op de Technology Base worden geavanceerde materialen gecreëerd door moderne productietechnieken in ‘slimme’ productieprocessen (‘smart factories’) voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’ componenten en systemen, kortom: Advanced Materials & Manufacturing.

Op de Technology Base wordt een proeffabriek ontwikkeld. De fabriek is één van de ankerpunten in het nieuwe materialen-programma; Dutch Composites Platform 2.0. De kennisinstellingen zoals Universiteit TwenteSaxionROC van Twente maar ook Fraunhofer|UT Project centerTPRC en het NLR zijn aangehaakt.

13 mrt 2017
Dynteq ontwikkelt innovatieve maatvoeringstool Boekelosebrug in Hengelo
05 mrt 2017
Dynteq ontwikkelt innovatieve maatvoeringstool Boekelosebrug in Hengelo

Dynteq ontwikkelt innovatieve maatvoeringstool Boekelosebrug in Hengelo

De nieuwe Boekelosebrug over het Twentekanaal is onderdeel van de Laan Hart van Zuid; de verbinding tussen het centrum van Hengelo en de A35. Dynteq, industrieel ontwerpbureau gevestigd op de Technology Base, heeft een belangrijke rol in dit project met als taak een maatvoeringstool voor Mixed Reality te ontwikkelen.

Mixed Reality
De brug wordt volledig 3D ontworpen en kan met het gebruik van EBMR (Engineer and Build in Mixed Reality), als laag over de ‘echte wereld’ heen gelegd worden. Een nieuwe techniek waarbij de omgeving en alle aspecten daarbinnen in beeld worden gebracht. Het EMBR wordt bij dit project doorontwikkeld naar een tool voor onder andere maatvoering. Voor het systeem dat hiervoor ontwikkeld gaat worden, is de samenwerking gevonden met Recreate uit Rijssen en Dynteq uit Enschede, beide lokale start-ups.

Landmark
Hengelo krijgt met de nieuwe Boekelosebrug een nieuwe landmark en een mooie entree naar het centrum, waarmee ze tegelijkertijd laat zien voorop te lopen in innovatie en duurzaamheid. De bouw van de Boekelosebrug start in september van 2017. Het is de bedoeling dat de nieuwe brug begin 2019 gereed is.

Met de nieuwe brug krijgt Hengelo een mooie entree die de verbindende schakel is tussen de stad en de industrie aan het Twentekanaal. 

Lees meer over dit bericht op de site van Dynteq

05 mrt 2017
Stichting Kennispark Twente wordt Novel-T
03 mrt 2017
Stichting Kennispark Twente wordt Novel-T

Stichting Kennispark Twente wordt Novel-T

Vanaf 2 maart bouwt Novel-T (voorheen Stichting Kennispark Twente) haar ambities fors uit. Novel-T en haar founders - Universiteit Twente, Saxion, Gemeente Enschede, Regio Twente en Provincie Overijssel - stellen zich tot doel het best presterende ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap in Europa te zijn.

Dat is de ambitie van Novel-T. We lieten de afgelopen jaren zien dat we bij de top horen, maar we zien ook dat de wereld in een rap tempo verandert en andere regio's fors investeren. Daarom gaan we het bestaande ecosysteem uitbouwen en versterken met extra slagkracht, een sterk merk en meer internationale profilering leidend tot een nog betere zichtbaarheid en herkenbaarheid. 

Meer weten over Novel-T? Check hier hun site

03 mrt 2017
Luchthavenbesluit voor Twente Airport
02 mrt 2017
Luchthavenbesluit voor Twente Airport

Luchthavenbesluit voor Twente Airport

De provincie Overijssel is met ingang van 30 maart a.s. het bevoegd gezag voor het vliegverkeer op Twente Airport. Vandaag stelden Provinciale Staten het Luchthavenbesluit vast met 33 stemmen voor en 10 stemmen tegen. In dit besluit zijn randvoorwaarden op milieugebied vastgelegd voor het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. Het luchthavenbesluit is nodig om de nieuwe vliegfunctie op de voormalige Vliegbasis Twenthe te realiseren, als onderdeel van de Technology Base. “We zijn zeer verheugd dat deze belangrijke stap is gezet en maken ons op voor de opening op 30 maart a.s.”, aldus Meiltje de Groot, directeur Twente Airport.

Belangrijke stap
Het slaan van het Luchthavenbesluit is een belangrijke stap voor de toekomst van Twente Airport. Vanaf 30 maart treedt het Luchthavenbesluit in werking en dan kan alle vliegverkeer gebruik maken van de civiele luchthaven. Tot nu toe kon er op de luchthaven beperkt vliegverkeer plaatsvinden op basis van tijdelijke ontheffingen van het Ministerie van Defensie. Het ministerie was sinds het verdwijnen van de vliegbasis (eind 2007) nog altijd bevoegd gezag over het vliegveld. De laatste stappen worden nu gezet om vanaf 30 maart a.s. open te zijn.

Technology Base
Twente Airport is gevestigd op de Technology Base. Het is een ruige plek met historische gebouwen in een groene omgeving die ruimte geeft aan innovatieve ondernemers. Er is ruimte voor hightech bedrijvigheid, het testen en ontwikkelen van dronetoepassingen, evenementen en veiligheidstrainingen. In het gebied is een balans gevonden tussen economie, vliegfunctie, en groen.

02 mrt 2017
Smart Basing, een joint innovation center voor humanitaire innovatie
16 feb 2017
Smart Basing, een joint innovation center voor humanitaire innovatie

Smart Basing, een joint innovation center voor humanitaire innovatie

Wereldwijd ontbreekt het aan een totaalconcept 'Smart Basing' voor humanitaire innovatie. Mede op de Technlogy Base is een ‘Joint Innovation Center’ gevestigd waar publieke en private initiatieven kennis en netwerken delen. De ‘Smart Basing’ gemeenschap bestaat uit (technologie) gedreven innovatieve bedrijven, ontwikkelaars en first-responders. De Technology Base biedt een unieke combinatie van ruimte en directe toegang tot kennis en faciliteiten in de regio. Het is ook een toegangspoort tot andere testfaciliteiten in Nederland. Het is een geconditioneerde omgeving voor ontwikkeling, testen, training, validatie, pre-certificatie, real-time simulaties en demonstraties. Het is de perfecte plek voor innovatie in het humanitaire domein. Lees hier meer over Smart Basing>>

16 feb 2017
Twente Airport: aanloop naar maart 2017
21 jan 2017
Twente Airport: aanloop naar maart 2017

Twente Airport: aanloop naar maart 2017

Vanaf 30 maart 2017 zal Twente Airport open zijn voor Business Aviation (BA) en General Aviation (GA). Ook kan vliegverkeer ten behoeve van onderhoud of End of Life gebruik kunnen maken van het vliegveld. Daarvoor moeten nog wel een aantal belangrijke stappen gezet worden. Op de site van Twente Airport leest u daar meer over>>

21 jan 2017
Van F16 shelter naar unieke werkplek
21 jan 2017
Van F16 shelter naar unieke werkplek

Van F16 shelter naar unieke werkplek

Dynteq heeft per 1 januari 2017 als eerste bedrijf haar intrek genomen in een voormalige F16 shelter op de Technology Base. Op deze unieke werkplek worden nu technische producten ontwikkeld en getest. “Dit past helemaal bij ons. We zijn pioniers”, zeggen de eigenaren van het bedrijf dat tien jaar geleden als spin-off van de Universiteit Twente begon. Dynteq maakt onder meer furore met zelfrijdende tractors en een innovatief sturingssysteem voor Babboe bakfietsen.

Duurzaam

De nieuwe bedrijfsruimte is qua klimaat volledig zelfvoorzienend. Momenteel worden zonnepanelen op het dak geplaatst. De verwarming in het pand is verder geregeld met een lucht-water warmtepomp, die gebruikt maakt van de aanwezige warmte in de buitenlucht. De riolering is niet aangesloten op het openbare riool, maar op een Individuele Behandeling Afvalwatersysteem, dat het afvalwater zuivert en vervolgens infiltreert in de bodem. De grootste uitdaging was er voor te zorgen dat er voldoende licht naar binnen zouden komen. Daarom heeft Dynteq gekozen voor een grote glazen voorgevel en zijn ook binnen bijna alleen glazen wanden.

Cultuurhistorie

In de nieuwe vestiging van Dynteq ligt de vroegere, loodzware deur van de bunker als een soort loper op de vloer. Shelter B514 heeft een glazen voorgevel gekregen, maar voor het overige is het massieve gebouw aan de buitenkant nauwelijks veranderd. De cultuurhistorische aspecten uit de F16-periode zijn wat dat betreft bewaard gebleven. Binnen de muren van gewapend beton, met een dikte van 70 tot 120 centimeter, zijn kantoorplekken, werkplaatsen en een ruimte voor het testen van protypes van nieuwe producten ingericht.

Ruimte voor innovatieve bedrijven

In totaal staan er dertien van dergelijke F16-bunkers binnen de hekken van de voormalige vliegbasis, waar de Technology Base vorm moet krijgen. Enkele van deze shelters worden al tijdelijk gebruikt maar moeten in navolging van de vestiging van Dynteq worden getransformeerd tot vaste onderkomens voor innovatieve bedrijven. Hier komen een inspirerende werkplek en duurzame ontwikkelingen samen.

21 jan 2017
12 januari: Enschede Drone Festival
12 jan 2017
12 januari: Enschede Drone Festival

12 januari: Enschede Drone Festival

Donderdag 12 januari is de Oude Markt in Enschede het decor voor drones. Daar vindt de eerste editie van het Enschede Drone Festival plaats.

Drone racing

Vanaf 16:00 uur geven de piloten van droneracers.nl spectaculaire drone racing shows. De ijsbaan op de Oude Markt wordt omgebouwd tot parcours. Een selecte groep jongeren krijgt de kans om zelf te gaan vliegen. Zij krijgen een workshop en sluiten die af met een drone race tegen elkaar.

Infomarkt Drones en Techniek

In de Grote Kerk ontdekken jongeren wat drones en techniek voor hun toekomst kunnen betekenen. Onderwijsinstellingen Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente presenteren van 16:00-20:30 uur hun opleidingsaanbod met onbemande systemen en robotica. Verschillende bedrijven tonen demo’s die zij ontwikkelen voor allerlei toepassingen. Zoals de Robird, de dronevogel van Clearflight Solutions die echte vogels verjaagt van bijvoorbeeld luchthavens. Ook de brandweer laat zien hoe zij drones toepassen bij het blussen. Verder kun je de allernieuwste drones zien en in een flight simulator leren hoe je een drone bestuurt. Bij de LEGO-workshop maak je kennis met programmeren en het zelf bouwen en besturen van robots. Ook kun je bij de workshop van TwentseWelle je eigen VR-bril maken waarmee je kunt ‘vliegen’ via verschillende apps.

Meer info vind je op de site van het Enschede Drone Festival

12 jan 2017
Aebi-Schmidt test confidentiele de-icing machine op Twente Airport
12 jan 2017
Aebi-Schmidt test confidentiele de-icing machine op Twente Airport

Aebi-Schmidt test confidentiele de-icing machine op Twente Airport

Op 10 en 11 januari heeft Aebi- Schmidt Nederland B.V. zeer confidentiële testen gedaan met een van haar nieuwste machines voor de-icing van vliegvelden. ‘De testfaciliteit en ruimte op Twente Airport is voor ons ideaal voor dit type vertrouwelijke testen’, aldus Felix Lugtenberg, Manager Engineering Development, Plant Holten bij Aebi Schmidt Nederland B.V.

Aebi-Schmidt is wereldleider op het gebied van slimme productiesystemen en -diensten voor bijzondere infrastructurele oplossingen. Onder andere voor vliegvelden ontwikkelen ze de-icing machines, en ook sneeuwruim- en –veegmachines.

Gisteren en vandaag testte Aebi-Schmidt een nieuw prototype de-icing machine voor een klant. Over het type machine kan Lugtenberg niets zeggen. ‘We zitten in een niche-markt, dus over de testen zelf kan ik niets zeggen”.

Meiltje de Groot, directeur Twente Airport is blij dat ze het team van Lugtenberg goeie faciliteiten kan bieden. ‘Twente Airport is ideaal voor dit type luchtvaartgebonden klanten die in alle rust gebruik willen maken van de start-landingsbaan, om zo nieuwe types machines te testen’.

Wanneer de nieuwe machine van Aebi-Schmidt op de markt komt, is vooralsnog nog niet bekend.

12 jan 2017
Ammon verhuist naar Technology Base
12 dec 2016
Ammon verhuist naar Technology Base

Ammon verhuist naar Technology Base

Stichting AMMON (Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland) is verhuisd naar de Technology Base. Met de keuze voor deze locatie positioneert AMMON zich nog steviger in het kloppend hart van de advanced materials & manufactering sector.

Vanaf 1 december 2016 huist stichting Ammon (Advanced Materials Manufacturing Oost-Nederland) in een van de meest typerende gebouwen op de voormalige vliegbasis Twenthe. Waar ooit duizenden passagiers aan hun reis begonnen heeft stichting Ammon in de oude vertrekhal de basis gevonden om zich de komende jaren te kunnen richten op het creëren en faciliteren van samenwerking tussen bedrijven in de Twentse maakindustrie. Samen met medewerkers, leden en andere belangstellenden verzorgden de voorzitter van Topteam Techbase dr. Ir. Aad Veenman en voorzitter van Stichting Ammon drs. Arie Kraaijeveld op 9 december jl. de officiële openingshandeling. Met deze nieuwe uitvalsbasis is Ammon klaar voor de toekomst!

De kracht van AMMON is het aanjagen, stimuleren van verbindingen en het ontwikkelen van ketenvorming. In het verlengde hiervan gaat AMMON de komende jaren ook nauwer samenwerken met Technologie Kring Twente (TKT) en Verenigde Maakindustrie Oost-Nederland (VMA). Deze samenwerking is donderdag 27 oktober bekrachtigd door de drie partijen en is een belangrijke stap voorwaarts om de versnippering in belangenbehartiging van de industrie in Twente tegen te gaan.

12 dec 2016
MBO-studenten maken kennis met vak van dronepiloot
01 dec 2016
MBO-studenten maken kennis met vak van dronepiloot

MBO-studenten maken kennis met vak van dronepiloot

Drones doen vanaf volgend schooljaar hun intrede in het beroepsonderwijs. Als eerste MBO-opleider is ROC van Twente vergevorderd met de ontwikkeling van twee nieuwe keuzevakken voor dronetechnologie en dronegebruik. De nieuwe opleidingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met Space53, de eerste nationale testlocatie voor drones en andere unmanned systems in Twente. Studenten kunnen naar verwachting vanaf schooljaar 2017/2018 op de drone-keuzevakken intekenen. Ruim 300 studenten kregen op vrijdag 25 november al een actief voorproefje van de nieuwe opleidingen tijdens de ‘Drone Experience’. Daarnaast deden een eerste groep van 28 scholieren tijdens deze dag theorie-examen om te mogen vliegen met drones tot 4 kilo.

Positief over de demodag

Veel leerlingen zijn positief over de demonstraties en het keuzevak. “Ik vond het heel interessant om de toepassingen en de verschillende drones te zien. Ik zou zelf heel graag willen gaan filmen met drones.” Een andere leerling vult aan: “Het is vandaag wel duidelijker geworden wat er allemaal kan. Ik ben erg geïnteresseerd in de technologie van drones. Daarom wil ik dit keuzevak zeker gaan doen.”

Unieke opleiding

ROC van Twente en Space53 zetten momenteel de puntjes op de i van de nieuwe keuzevakken. Deze worden binnenkort aan de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) voorgelegd voor certificering. Tijdens de Drone Experience op Vliegveld Twenthe werden de aanwezige 300 studenten geïnformeerd over de droneopleidingen die straks toegankelijk zijn voor ruim 1000 studenten via de vier studierichtingen die ROC van Twente aanbiedt. “Er zijn nog geen collega-opleidingen die op eenzelfde schaal drones als keuzevak aanbieden”, zegt Laurens van Lier, college directeur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit van het ROC. “De nieuwe keuzevakken betekenen een meerwaarde voor onze studenten bij het betreden van de arbeidsmarkt.”

Basisvaardigheden drone-piloot

Leerlingen die volgend schooljaar één van de twee nieuwe keuzevakken kiezen, krijgen per week drie uur les in het leren besturen van drones of in dronetechnologie, waaronder het bouwen, testen en onderhouden van drones. In totaal gaat het om 240 lesuren waarna een student moet kunnen beschikken over alle benodigde basisvaardigheden om dronepiloot of bijvoorbeeld onderhoudsmonteur van drones en andere unmanned systems te kunnen worden.

01 dec 2016
Chinese delegatie verkent Twente Airport als testlocatie
30 nov 2016
Chinese delegatie verkent Twente Airport als testlocatie

Chinese delegatie verkent Twente Airport als testlocatie

Woensdag 30 november heeft een delegatie uit China een bezoek gebracht aan Twente Airport. COMAC (een vliegtuigfabrikant) en CAAC (de chinese regulator) wil verkennen of ze hier voor certificering van het nieuwe vliegtuig de C919 testen uit willen gaan voeren in de waterbak.

De testen zullen dan in samenwerking met het NLR plaatsvinden.

China Eastern Airlines wordt de launch customer voor de C919, die plaats moet bieden aan 168 passagiers. De Chinese luchtvaartmaatschappij tekende in 2010 al een intentieverklaring voor 20 toestellen. Leasemaatschappij CITIC plaatste een bestelling voor 18 C919’s en concurrent Shanghai Pudong Development Bank wil er 5. Daarnaast houden beide leasebedrijven opties op nog eens 33 vliegtuigen. Volgens COMAC zijn er nu al 515 C919’s besteld, waarvan het eerste toestel in 2018 in dienst moet worden genomen.

30 nov 2016
Twente op de kaart voor nieuw Fieldlab voor lichtgewicht materialen
23 nov 2016
Twente op de kaart voor nieuw Fieldlab voor lichtgewicht materialen

Twente op de kaart voor nieuw Fieldlab voor lichtgewicht materialen

Saxion en Thermo Plastic Research Center hebben van het Ministerie van Economische Zaken de status van ‘aspirant Smart Industry Fieldlab’ verkregen. Dit Fieldlab zal zich richten op innovatieve lichtgewicht materialen, die onder andere gebruikt worden voor de vliegtuigconstructies, onderdelen van auto’s zoals bumpers en autozitjes maar ook bijvoorbeeld voor prefab daken in de bouw.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

De regio Twente speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol door haar sterke kennisbasis. Op de Technology Base wordt een pre-productiefaciliteit ontwikkeld waar bedrijven terecht kunnen voor het optimaliseren en valideren van de productie op werkelijke schaal, ondersteund door de nodige automatisering.

Mer informatie over Smart Industry en Fieldlabs vind je op deze site

23 nov 2016
SPIE mag met drone de lucht in
17 nov 2016
SPIE mag met drone de lucht in

SPIE mag met drone de lucht in

SPIE Nederland heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de licentie ontvangen om inspecties en metingen met een drone uit te voeren, inclusief de ontheffing om hoger dan de officiële 120 meter te vliegen. SPIE is één van de weinige bedrijven in Nederland met een licentie. Lees verder>>

17 nov 2016
Amerikaanse bedrijven investeren in Twents onderzoekscentrum TPRC
15 nov 2016
Amerikaanse bedrijven investeren in Twents onderzoekscentrum TPRC

Amerikaanse bedrijven investeren in Twents onderzoekscentrum TPRC

Met ingang van 1 november zijn Vaupell | SB Aero en ATC Manufacturing toegetreden tot het ThermoPlastic composites Research Center. Vaupell en ATC gaan samenwerken met TPRC en haar industriële en academische leden met als doel om wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor nieuwe toepassingen van thermoplastische composieten te versnellen. De toetreding van deze twee Amerikaanse bedrijven bevestigt de leidende positie van TPRC en de regio Twente op het gebied van thermoplastische composietmaterialen.

Thermoplastische composieten zijn lichtgewicht materialen die, in tegenstelling tot de traditionele thermoharder composieten, uitermate geschikt zijn voor geautomatiseerde productie in grote series. De laatste jaren vindt er een duidelijke en snelle groei plaats in de toepassing van deze materialen door bijvoorbeeld de luchtvaart- en auto-industrie.

De regio Twente speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol door haar sterke kennisbasis. Op de Technology Base wordt een pre-productiefaciliteit ontwikkeld waar bedrijven terecht kunnen voor het optimaliseren en valideren van de productie op werkelijke schaal, ondersteund door de nodige automatisering. Naast TPRC en de Universiteit Twente, die zich met name richten op materiaal- en procesonderzoek, is er ook een, door Saxion Hogescholen geïnitieerd, applicatiecentrum voor midden- en kleinbedrijf. Deze ontwikkelingen zullen de wereldwijd leidende positie van Twente op het gebied van thermoplastische composieten verder versterken.

Meer weten over TPRC? Lees hier verder>

15 nov 2016
Ook grotere vliegtuigen recyclen op Twente Airport
04 nov 2016
Ook grotere vliegtuigen recyclen op Twente Airport

Ook grotere vliegtuigen recyclen op Twente Airport

AELS neemt ontheffing en omgevingsvergunning over van AeronextLife Twente BV

Het Nederlandse bedrijf AELS, Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) heeft een ontheffing aangevraagd om vliegtuigen die aan het einde van hun economische levensduur zijn te recyclen. Het bedrijf ontmantelt vliegtuigen van alle formaten, maar heeft op dit moment geen infrastructuur om alle ‘wide body’ vliegtuigen te verwerken. Dit kan wel op Twente Airport.

Om haar activiteiten te kunnen ontplooien op Twente Airport heeft AELS de omgevingsvergunning van Aeronextlife Twente bv (AXL) overgenomen. En heeft het bedrijf een ontheffing bij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) aangevraagd voor het laten landen van maximaal 12 grotere vliegtuigen. AELS hoopt zo spoedig mogelijk klanten te vinden om een eerste project te doen op Twente Airport. Meiltje de Groot, directeur Twente Airport: “AELS wil haar mogelijkheden in de markt verbreden om grotere vliegtuigen te kunnen recyclen en dat kan op Twente Airport. Twente Airport heeft immers een perfect onderhouden startbaan van drie kilometer, waar het grootste deel van alle vliegtuigen ter wereld kunnen landen.”

Ook Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel is verheugd met de ontwikkeling: “AELS is uniek gepositioneerd in deze markt. Het is een bedrijf dat de afgelopen jaren ervaring heeft opgedaan met het recyclen van veel verschillende typen vliegtuigen. De markt voor hergebruik van onderdelen groeit en Twente profiteert daar straks van mee. Ook omdat samenwerking met opleidings- en kennisinstituten mogelijk is.”

Partijen bij elkaar brengen
Begin 2016 is Aeronextlife Twente bv op zoek gegaan naar investeerders en partners voor hun concept op Twente Airport. In dit proces zijn ze in contact gekomen met AELS. Ze worden niet overgenomen door AELS, maar blijven zelfstandig bestaan. Aeronextlife Twente bv herpositioneert zich in de markt. Frederic Chaillet: “De wereld is in transitie. Fossiele grondstoffen raken uitgeput. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor goed rentmeesterschap van onze aarde en moeten we allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Aeronextlife Twente bv doet dit door een denktank te vormen met kennispartners zoals bv Universiteit Twente, om gezamenlijk (business)concepten voor een duurzame toekomst te ontwikkelen. Het is voor mij niet zo zeer een kwestie van of we gaan upcyclen, maar eerder wanneer. Alle sectoren zouden het in de volle breedte en diepte moeten gaan doen. We zijn het aan onze samenleving verplicht.”

Duurzame ontwikkeling
AELS recyclet vliegtuigen sinds 2006, en doet dit over de hele wereld. In het begin werden er alleen diensten aangeboden op de locatie waar vliegtuigen stonden. Nu verwerkt AELS ook vliegtuigen op de luchthaven van Woensdrecht voor klanten die het vliegtuig eerst ergens heen willen vliegen en straks dus ook in Twente.

Derk-Jan van Heerden, directeur AELS heeft het bedrijfsconcept tijdens zijn studie aan de Technische Universiteit Delft bedacht. Van Heerden: “Wij zagen dat vliegtuigen niet optimaal uit elkaar gehaald werden. Wij hebben aangetoond dat dit efficiënter, intelligenter en milieuvriendelijker kan. Bij AELS streven wij naar maximale milieu performance en werken wij ook intensief samen met alle belanghebbende om op dit vlak nog beter te scoren.” Duurzaamheid is dé uitdaging van deze tijd. Het concept past goed bij de filosofie van de zowel Twente Airport als Technology Base.

Over Twente Airport
Twente Airport is een unieke locatie met een drie kilometer lange startbaan. Het vliegveld is als het Luchthavenbesluit (LHB) geslagen is, bereikbaar voor alle zakelijk luchtverkeer. Twente Airport verbindt het bedrijfsleven en de kennisinstituten in Oost Nederland op een snelle en efficiënte wijze met de rest van de wereld. Twente Airport is een vestigingsplek voor luchtvaart gebonden bedrijvigheid en ze biedt stalling voor business jets. De luchtvaartsector krijgt er de ruimte om vliegtuigen te testen.

04 nov 2016
Start verbouwing F16 shelter Dynteq
27 okt 2016
Start verbouwing F16 shelter Dynteq

Start verbouwing F16 shelter Dynteq

Energie, duurzaamheid, respect voor cultuurhistorie en een unieke ervaring op de Technology Base

De eerste voormalige F16 shelter op de Technology Base wordt verbouwd tot unieke werkplek én werkplaats voor het industrieel ontwerpbureau Dynteq. Pionierende, innovatieve ondernemers zoals Dynteq, willen werken in gebouwen met karakter, gebouwen die met respect voor het verleden een duurzame toekomst hebben. De shelters op de Technology Base bieden dit.

De komende maanden wordt shelter B514 (met gewapende betonnen muren van 70 centimeter tot 1,20 meter dik) getransformeerd tot een bedrijfsruimte die self-supporting is qua klimaat en afvalwater. Zo worden zonnepanelen op het dak geplaatst en wordt de verwarming van het pand geregeld met een lucht-water warmtepomp die gebruik maakt van de aanwezige warmte in de buitenlucht. De riolering wordt niet aangesloten op het openbare riool, maar op een Individuele Behandeling Afvalwater (een IBA). De IBA zuivert het afvalwater en laat het gezuiverde water infiltreren in de bodem. Qua look-and-feel krijgt de shelter een volledig glazen voorgevel en blijven zoveel mogelijk cultuurhistorische aspecten uit de F16-periode zichtbaar en behouden. Een grote open ruimte geeft plek aan ontwerpers en engineers, om te werken én te ontspannen. Aan de achterzijde van de shelter bevindt zich de toegang tot de werkplaats. Modellen maken, prototypes assembleren en testen. Op de vrij hangende verdiepingsvloer bevindt zich een grote presentatieruimte, waarbij glazen wanden zicht geven op zowel de ontwerpruimte als de werkplaats. Managing director Rob Lenferink (Dynteq) : “ Op Technology Base Twente zagen wij de kans om een unieke werkplek te realiseren. De omgeving en faciliteiten geven ons de ruimte om nóg betere producten te ontwikkelen."

Technology Base als proeftuin voor innovatieve transformatie van vastgoed
De verbouwing van shelter B514 is een pilot voor de in totaal 6 shelters op de ‘druiventros’ op de Technology Base. Het terrein is een proeftuin voor bedrijven met vernieuwingsdrang. Testen, uitproberen en grenzen opzoeken. Dit geldt niet alleen voor de ondernemers maar ook voor de transformatie van het vastgoed en de openbare ruimte op de Technology Base. Daar waar de functie, het gebruik en het oorspronkelijke ontwerp het toelaten wordt gezocht naar een innovatieve wijze van verbouwen op alle aspecten zoals materiaalgebruik, systemen en processen. Directeur Leo van der Ree (ADT): “Op de Technology Base kan wat elders niet kan.”

Dynteq: vernieuwend en pragmatisch
Dynteq is een industrieel ontwerpbureau gespecialiseerd in werktuigbouwkunde, industrial design en mechatronica ontwikkeling. Sinds 2005 werkt Dynteq, oorspronkelijk als spin-off van de Universiteit Twente, aan producten van de toekomst. Hierbij verzorgt Dynteq op pragmatische wijze het gehele ontwerptraject, van idee tot productie. Het prototyping, het ontwikkelen van producten tot een eerste proefproduct fase maakt Dynteq onderscheidend in haar soort en daardoor de perfecte match voor vestiging op de Technology Base.

27 okt 2016
Electrische duikboot wint Piet de Jong innovatieprijs
20 okt 2016
Electrische duikboot wint Piet de Jong innovatieprijs

Electrische duikboot wint Piet de Jong innovatieprijs

Het bedrijf Ortega Submersibles, ontwikkelaar van een elektrisch aangedreven duikboot voor twee personen, ontving woensdag 12 oktober de tweede Piet de Jong Innovatieprijs. Ortega levert met haar nieuwe generatie duikboten voor de marine een belangrijke bijdrage aan de safety & security en innovatie in ons land. Daarom past de vestigingslocatie van het bedrijf op de Technology Base perfect.

Een belangrijk aspect bij het ontwerp is dat Ortega gebruik maakt van de Oculus Rift Virtual Reality bril. Zo wordt het ontwerp van de duikboten visueler en kunnen ze vóór de productie al testen of de ergonomie klopt. De jury van de Piet de Jong Innovatieprijs is het erover eens dat deze vorm van productontwerp een belangrijke stap is en een belangrijk exportproduct van de B.V. Nederland kan worden. Filip Jonker en Eric van den Berg van Ortega namen de prijs in ontvangst tijdens de Maritiem & Offshore Innovatiedag van TNO op de RDM-Campus in Rotterdam.

20 okt 2016
Bright Acces legt glasvezel op Technology Base
13 okt 2016
Bright Acces legt glasvezel op Technology Base

Bright Acces legt glasvezel op Technology Base

Bright Access is begonnen met de aanleg van glasvezel op de Technology Base. Alle bedrijven die zich daar gaan vestigen kunnen per 1 januari 2017 beschikken over een glasvezelaansluiting met een maximale snelheid van 10 Gbps.

Projectleider Boudewijn Ates van Bright Access: “Door de grote belangstelling van bedrijven voor vestiging op de Technology Base is het noodzakelijk dat het glasvezelnetwerk zo snel mogelijk wordt opgeleverd. Twee maanden is een hele korte periode voor zo’n groot project, maar we hebben er alle vertrouwen in dat onze aannemer Teltec het gaat halen. Dat is mede mogelijk door de goede samenwerking met ADT, welke wij zeer op prijs stellen”.

Bright Access staat voor probleemloos en betrouwbaar glasvezel voor bedrijven op bedrijventerreinen. Technology Base is het 23e bedrijventerrein in Oost-Nederland waar glasvezel wordt aangelegd.

Lees hier het hele persbericht van Bright Accces

13 okt 2016
Succesvolle Drones Innovatiedag op Twente Airport
16 sep 2016
Succesvolle Drones Innovatiedag op Twente Airport

Succesvolle Drones Innovatiedag op Twente Airport

Op een zinderend heet vliegveld werden 300 gasten uit binnen- en buitenland ontvangen voor de Drones Innovatiedag. Hèt moment waarop Delft Dynamics, Robin Radar, Microflown AVISA en DRONATEC hun anti-drone systemen demonstreerden aan Nederland. De vier bedrijven wonnen de innovatiecompetitie SBIR van het Ministerie van V&J en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Enthousiaste minister
Minister van der Steur opende de dag en bleek enthousiast over de innovaties die in Twente op het gebied van veiligheid ontstaan door de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstituten: “Voor u staat een enthousiaste minister!” Voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, Onno van Veldhuizen benadrukte de kansen die er in Twente liggen op het gebied van ontwikkelen en testen van UAV toepassingen: “We zijn het ideale test- en ontwikkelcentrum voor drones met deze ruimte op het vliegveld, de aanwezigheid van kennisinstellingen en met het Duitse achterland. Dat is ook de reden dat we in de richting van het ministerie het initiatief hebben genomen voor deze dag.”

Naast de vier anti-drone systemen, demonstreerden ook TNO, de politie en Clear Flight Solutions hun innovatieve veiligheidsoplossingen op het gebied van drones. De combinatie van high-tech systemen en de ‘middeleeuwse’ innovatieve oplossing van de politie in combinatie met enthousiaste sprekers en gasten maakten het tot een zeer geslaagde dag.

Space 53
Samen met onze partners kijken we nu uit naar de demodag van Space53 op 26 september aanstaande. Deze datum markeert de echte start van de nationale locatie voor testen, trainen en ontwikkelen van unmanned systems op het land, in de lucht en/of het water.


Voor meer informatie kijk bij Twente Safety & Security

16 sep 2016
Space53; The Unmanned ambition
10 sep 2016
Space53; The Unmanned ambition

Space53; The Unmanned ambition

Space53 is de nationale locatie voor testen, trainen en ontwikkelen van unmanned systems op het land, in de lucht en/of het water. Space53 is een publiek/private samenwerking; één gezamenlijk portaal voor nationale en internationale partijen. Uniek in West-Europa omdat Space53 beschikt over een vliegveld, een veiligheidscampus en onvoorstelbaar veel bijzondere buiten en binnen ruimte om zowel grote als kleine systemen te onderzoeken en te testen. Alle hulpdiensten zijn ter beschikking. En er is nauwe samenwerking met onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals de Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente.

Kijk terug: uitzending EenVandaag 9 september 2016

10 sep 2016
Oefengebouw op Safety Campus geopend
09 sep 2016
Oefengebouw op Safety Campus geopend

Oefengebouw op Safety Campus geopend

De Veiligheidsregio Twente heeft woensdag een nieuw oefengebouw voor de brandweer en een nieuw brandonderzoeksgebouw in gebruik genomen. De panden staan op Twente Safety Campus, dat is gevestigd op de Technology Base. Het oefengebouw is de enige zijn soort in Nederland en Europa.

Duitsland kijkt mee
Voor het oefenen in het gebouw is nu al veel belangstelling, niet alleen vanuit de regio’s IJselland, Gelderland-Midden en Noord-Limburg, maar ook vanuit Duitsland. De orderportefeuille zit al voor twee jaar vol.

Brandontwikkeling

Het brandonderzoeksgebouw wordt gebruikt door forensisch onderzoekers, bedrijven, onderwijsinstellingen en de Veiligheidsregio Twente zelf. Er kan bijvoorbeeld onderzocht worden hoe een brand zich ontwikkelt, bij verschillende omstandigheden en scenario’s. Bedoeling is dat de brandweer en de gebruikers van het onderzoeksgebouw hun kennis delen.

Verplaatsbare muren

De binnenwanden zijn verplaatsbaar, zodat de indeling veranderd kan worden wanneer er behoefte is aan nieuwe oefensituaties. Ook de bekleding van de buitengevels kan aangepast worden en op 32 plekken in het pand kunnen brandhaarden gecreëerd worden.

Het oefengebouw past precies op een try-out locatie als de Technology Base.

09 sep 2016
NLR kiest Twente Airport als testlocatie voor proeven
08 sep 2016
NLR kiest Twente Airport als testlocatie voor proeven

NLR kiest Twente Airport als testlocatie voor proeven

Het National Lucht- en Ruimtevaarcentrum NLR zal op Twente Airport een aantal proeven gaan uitvoeren met het NLR testvliegtuig, een Cessna Citation zakenjet. Op dinsdag 13 september zullen remproeven worden uitgevoerd, waarbij de landingsbaan kunstmatig nat is gemaakt. Op donderdag en vrijdag worden er ook remproeven gedaan met het testvliegtuig, maar nu in een waterbak die is aangelegd op een deel van de landingsbaan.

 Het NLR zocht een locatie waar ze een aantal bijzondere testen uit kon voeren; genoeg ruimte en een baan met een speciale toplaag waren vereisten. De toplaag, Antiskid van de firma Possehl, verhoogt de veiligheid tijdens het landen wanneer de baan nat is. Deze proeven worden gedaan om exact vast te stellen hoe stroef de landingsbaan nu is onder regenachtige condities. De landingsbaan wordt nat gemaakt m.b.v. zes grote tankwagens die een grote hoeveelheid water op de baan gaan sproeien. Vlak daarna landt het testvliegtuig.

 Op donderdag en vrijdag worden er ook remproeven gedaan met het testvliegtuig, maar nu in een zogenaamde waterbak die is aangelegd op een deel van de landingsbaan. De waterhoeveelheid in deze bak komt overeen met wat er tijdens hevige regenval kan ontstaan op een landingsbaan. Het doel van deze proeven is om te kijken wat de remprestaties van het vliegtuig zijn onder deze extreme condities. De kennis die hieruit wordt opgedaan zal worden gebruikt om de regelgeving verder te verbeteren wat de veiligheid weer ten goede komt. De proeven van donderdag en vrijdag worden in het kader van een Europees onderzoek naar de verhoging van de vliegveiligheid gedaan.

 “Wij zijn blij met de samenwerking met Twente Airport. Juist hier kunnen we dit type testen goed uitvoeren”, aldus Gerard van Es, projectleider testprogramma van het NLR.

08 sep 2016
Commissie m.e.r. positief over plannen voormalige luchthaven Twenthe
06 sep 2016
Commissie m.e.r. positief over plannen voormalige luchthaven Twenthe

Commissie m.e.r. positief over plannen voormalige luchthaven Twenthe

Er is opnieuw een belangrijke stap gezet naar de herontwikkeling van het terrrein van de voormalige vliegbasis Twenthe. De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. heeft haar goedkeuring gegeven aan de milieu-effect-rapportage. Dit betekent dat de commissie vindt dat de milieu-effecten van de gebiedsontwikkeling Technology Base op een goede en zorgvuldige manier in beeld zijn gebracht, en dat het milieubelang daarmee volwaardig meeweegt in de besluitvorming.

Aandachtspunt is nog wel dat op een goede manier wordt duidelijk gemaakt hoe het project wordt opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De provincie Overijssel komt aan dit advies tegemoet bij de vaststelling van het luchthavenbesluit.

Gedeputeerde Erik Lievers voor Milieu: “Wij zijn verheugd dat de Commissie voor de m.e.r. zo positief reageert op onze plannen. Het is een belangrijke opsteker, maar we zijn er nog niet. Op dit moment buigen wij ons over ongeveer 80 zienswijzen die op de plannen zijn ingebracht. De beantwoording van deze zienswijzen zal bij de besluitvorming in Provinciale Staten besproken worden. Bij deze besluitvorming worden ook de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. mee genomen." Wethouder Vergunningen Hans van Agteren van de gemeente Enschede sluit zich bij Lievers aan: "De goedkeuring van de commissie is voor ons een belangrijke steun in de rug en laat zien dat we op de goede weg zitten als het gaat om de herontwikkeling van het gebied. Dat neemt niet weg dat we de de 40-tal zienswijzen die bij ons binnen zijn gekomen op een zorgvuldige wijze zullen meenemen in het proces.' 

U kunt hier het volledige persbericht lezen van de Commissie m.e.r.

06 sep 2016
Syntus, Advier en Go About door naar haalbaarheidsfase
11 jul 2016
Syntus, Advier en Go About door naar haalbaarheidsfase

Syntus, Advier en Go About door naar haalbaarheidsfase

Business case moet komende maanden haalbaarheid aantonen

De regionale OV-leverancier Syntus en mobiliteitsontwikkelaars Advier en GO About zijn geselecteerd voor de haalbaarheidsfase van de SBIR Innovatie-competitie voor het korte afstand vervoer in en tussen economische kernen in Twente. De Technology Base (voormalig luchthaven terrein) fungeert hierbij als ontwikkel- en testgebied. De geselecteerde partijen scoorden het hoogst op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief.

De provincie Overijssel, gemeente Enschede, Area Development Twente (ADT) en het Ministerie van Economische Zaken zijn in april gestart met een zoektocht naar ondernemers met een flexibel vervoersysteem voor aantrekkelijk en betaalbaar korte afstand vervoer in Twente. Maar liefst 15 marktpartijen dienden een voorstel in. De drie geselecteerde oplossingsrichtingen sloten volgens de jury het beste aan bij de maatschappelijke vraag.

Technology Base als testgebied
In deze SBIR innovatie-competitie (Small Business Innovation Research) staat de Technology Base binnen de Innovatiedriehoek Twente centraal. Het voormalig luchthaven terrein dient als ontwikkel- en testgebied. Momenteel is de Technology Base alleen goed bereikbaar per auto. Er is behoefte aan een multimodaal vervoerssysteem dat zich richt op de actuele vraag van reizigers.

Haalbaarheidsonderzoek en business case
De komende drie maanden voeren de marktpartijen een haalbaarheidsonderzoek uit. In deze periode krijgen zij de gelegenheid om in gesprek te gaan met de opdrachtgevers en beoogde gebruikers. Het programma Innovatiegericht Inkopen, uitgevoerd door Kennispark Twente, organiseert hiervoor speciale bijeenkomsten.
Het eindresultaat van het haalbaarheidsonderzoek is een business case. De business case moet aantonen dat de vervoersoplossing blijvend en haalbaar is. In oktober worden de business cases beoordeeld voor fase 2. Het is de ambitie dat in deze fase een of twee marktpartijen de kans krijgen hun oplossing op kleine schaal te testen op de Technology Base.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de opgave, de geselecteerde oplossingsrichtingen en de vervolgprocedure? Neem dan contact op met Janine Swaak door een e-mail te sturen naar j.swaak@kennispark.nl.
Voor meer informatie over SBIR, kijk op de site van RVO

11 jul 2016
Grote interesse voor ontwikkeling vervoersoplossing Technology Base
16 jun 2016
Grote interesse voor ontwikkeling vervoersoplossing Technology Base

Grote interesse voor ontwikkeling vervoersoplossing Technology Base

15 marktpartijen dienen voorstel in

De provincie Overijssel, de gemeente Enschede, Area Development Twente (ADT) en het Ministerie van Economische Zaken zijn eind april gestart met een zoektocht naar ondernemers met een oplossing voor het korte afstand vervoer in en tussen de economische kernen in Twente. Maar liefst 15 marktpartijen dienden een voorstel in. Op 30 juni wordt bekend gemaakt welke vijf partijen de kans krijgen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en eventueel later hun product verder te ontwikkelen.

Ondernemers werden uitgedaagd om, in de vorm van een SBIR innovatie-competitie (Small Business Innovation Research) een oplossing te ontwikkelen voor aantrekkelijk en betaalbaar korte afstand vervoer in Twente. Voorstellen konden tot 31 mei 2016 worden ingediend. Er is in totaal een budget van 900.000 euro inclusief btw beschikbaar.

Technology Base beperkt bereikbaar
In deze SBIR innovatie-competitie staat de Technology Base (voormalig luchthaven terrein) binnen de Innovatiedriehoek Twente centraal. De Technology Base is een internationale ontwikkel-, test-, demonstratie en productie zone. Momenteel is de Technology Base alleen goed bereikbaar per auto. De bereikbaarheid per fiets is vanwege de ligging beperkt en bovendien onvoldoende veilig. Daarbij heeft het autogebruik (nu en in de toekomst) nadelen voor het milieu en de groene omgeving. Er is behoefte aan een flexibel vervoerssysteem dat zich richt op de actuele vraag van reizigers.

SBIR-competitie
SBIR helpt ondernemers financiering voor de meest risicovolle fasen van een innovatie te krijgen. De overheid treedt op als eerste klant door een maatschappelijke vraag bij de markt neer te leggen. Een SBIR traject geeft ondernemers richting en staat dikwijls aan de wieg van nieuwe markten. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het loket voor deze uitdaging. Het Programma Innovatiegericht Inkopen Innovatiedriehoek, uitgevoerd door Kennispark Twente, coördineert deze SBIR in samenwerking met RVO.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de opgave en de vervolgprocedure? Neem dan contact op met Janine Swaak door een e-mail te sturen naar j.swaak@kennispark.nl.

16 jun 2016
Drone-experts bijeen in Twente
01 jun 2016
Drone-experts bijeen in Twente

Drone-experts bijeen in Twente

De Universiteit Twente werkt samen met Europese universiteiten en bedrijven aan autonome drones voor inspectie en onderhoud van windmolens en verbrandingsovens. De partners in dit project (Aeroworks) zijn deze week bijeen in Twente om de resultaten te demonstreren en op elkaar af te stemmen. Het project is gericht op autonome inspectie en onderhoud aan moeilijk toegankelijke infrastructuur. Daarbij ligt de nadruk op fysieke interactie van drones met de omgeving.

01 jun 2016
Musk pioniert met ontwikkeling van Hyperloop-transportsystemen
12 mei 2016
Musk pioniert met ontwikkeling van Hyperloop-transportsystemen

Musk pioniert met ontwikkeling van Hyperloop-transportsystemen

Hyperloop One heeft woensdagavond in de woestijn in Nevada de eerste succesvolle test met zijn Hyperloop-aandrijfsysteem uitgevoerd. Hyperloop One maakt gebruik van lineaire inductiemotoren en koperen spoelen in de rails en luchtlagers aan de onderkant van het voertuig. Dat idee is afkomstig van Elon Musk, die een white paper schreef over de Hyperloop-techniek en bedrijven en studenten aanspoort om de techniek werkelijkheid te maken."Waarom zouden we transport niet veranderen? Het is de 21ste eeuw," aldus Musk.

Nieuwsgierig naar hoe de Hyperloop One werkt? Bekijk hier de video.

12 mei 2016
TPRC Fokker en TenCate winnen JEC Innovation Award voor slimme recycling van thermoplastisch composieten
12 mei 2016
TPRC Fokker en TenCate winnen JEC Innovation Award voor slimme recycling van thermoplastisch composieten

TPRC Fokker en TenCate winnen JEC Innovation Award voor slimme recycling van thermoplastisch composieten

Het ThermoPlastic composites Research Center (TPRC), GKN-businessunit Fokker en TenCate Advanced Composites hebben als partners gezamenlijk de JEC 2016 Innovation Award voor Aeronautics gewonnen met hun geavanceerde koolstof / PPS (C / PPS) toegangsdeurpaneel met gebruikmaking van gerecycled thermoplastisch composieten.

Dit succes bevestigt de levensvatbaarheid van integratie van gerecyclede thermoplastisch composieten in een bestaand productieproces. Het toegangsdeurpaneel is gemaakt met TenCate Cetex® TC1100 (C / PPS) geweven thermoplastisch composietmateriaal, teruggewonnen bij de productie van een hoofdroer, dat daarna wordt verhakseld, geperst en vervolgens opgenomen in de algehele roerconstructie. De onderscheiding is uitgereikt tijdens de JEC Americas prijsuitreiking op woensdag 4 mei 2016 in Atlanta (Georgia, Verenigde Staten).

Ook op de Technology Base Twente worden geavanceerde materialen gecreëerd door
moderne productietechnieken in ‘slimme’ productieprocessen (‘smart factories’) voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’ componenten en systemen, kortom: Advanced Materials & Manufacturing. Nieuwe producten, zoals sensoren, membranen en composieten, worden met behulp van nieuwe productietechnieken en geavanceerde productieprocessen verwerkt tot geheel nieuwe oplossingen met intelligente eigenschappen en functies voor wereldmarkten.

12 mei 2016
10 Mei: informatiebijeenkomst 'mobiliteit economische kernen regio'
26 apr 2016
10 Mei: informatiebijeenkomst 'mobiliteit economische kernen regio'

10 Mei: informatiebijeenkomst 'mobiliteit economische kernen regio'

Op dinsdag 10 mei 2016 van 13.00 – 17.00 uur organiseren Kennispark Twente, ADT, de Provincie Overijssel, gemeente Enschede en RVO een informatiebijeenkomst over de SBIR-competitie ‘Mobiliteit economische kernen regio Twente’ aan de Vliegveldweg 333 in Enschede. Graag nodigen wij u, als expert op het gebied van mobiliteit, uit voor deze bijeenkomst.

Hier kunt u de uitnodiging downloaden van deze informatiebijeenkomst.

26 apr 2016
Innovatiethema’s van Nederland
26 apr 2016
Innovatiethema’s van Nederland

Innovatiethema’s van Nederland

Innovatie vond vaak binnen de grenzen van een industrie plaats. Tegenwoordig verleggen baanbrekende innovaties de grenzen van industrieën en maken daarmee een grote impact op de wereld.

Dit jaar worden de Innovation Awards voor de tiende keer uitgereikt aan de meest innovatieve producten, diensten of concepten in Nederland. Traditioneel vond innovatie vaak binnen de grenzen van een industrie plaats. Tegenwoordig kunnen baanbrekende innovaties de grenzen van industrieën verleggen, vervagen en daarmee een ingrijpende impact op de wereld maken. Dit jaar zijn er elf door Accenture gedefinieerde innovatie- en groeithema’s die van belang zijn voor Nederland.

Innovatie op Technology Base
Op de Technology Base Twente worden geavanceerde materialen gecreëerd door moderne productietechnieken in ‘slimme’ productieprocessen (‘smart factories’) voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’ componenten en systemen, kortom: Advanced Materials & Manufacturing. Nieuwe producten, zoals sensoren, membranen en composieten, worden met behulp van nieuwe productietechnieken en geavanceerde productieprocessen verwerkt tot geheel nieuwe oplossingen met intelligente eigenschappen en functies voor wereldmarkten.

RTLZ publiceerde hier een artikel over, lees het hier verder.

26 apr 2016
Ontheffing zakelijk vliegverkeer
14 apr 2016
Ontheffing zakelijk vliegverkeer

Ontheffing zakelijk vliegverkeer

De bedrijven Aeronextlife Twenthe B.V., ASL BV, BBjet Aviation B.V. en Exxaero hebben aanvragen om ontheffing ingediend voor civiel medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Twenthe. Defensie heeft de ontheffing verleend. Meer informatie over de ontheffingen vind u hier. Lees hier het hele persbericht van Defensie.

Voor het internationaal georiënteerde bedrijfsleven in Twente is bereikbaarheid van groot belang. Directe verbindingen vanuit Twente, via een air taxi/charter of private jet levert tijdwinst en effectiviteit voor bedrijven op. De chartermaatschappijen ASL, BBJet Aviaton en Exxaero vliegen met zakenvliegtuigen op Twente Airport. 

Beluister hier het interview op TV Enschede FM.

14 apr 2016
Twentse Robird ingezet op Airport Weeze
12 apr 2016
Twentse Robird ingezet op Airport Weeze

Twentse Robird ingezet op Airport Weeze

De Twentse Robird heeft de eerste vluchten gemaakt op een vliegveld. Het Duitse Airport Weeze, vlak over de grens bij Nijmegen, vormde de testlocatie van deze levensechte, robotische valk van Clear Flight Solutions, een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. De Robird is ontwikkeld om vogels te verjagen bij onder andere vliegvelden en afvalverwerkers.

Momenteel wordt hard gewerkt om de dronesector in Nederland tegemoet te komen met regelgeving. Want op dit moment is maakt de Nederlandse wet- en regelgeving het lastig operationeel te zijn op luchthavens.

12 apr 2016
Groeiende vraag naar circulaire bedrijfskleding
10 apr 2016
Groeiende vraag naar circulaire bedrijfskleding

Groeiende vraag naar circulaire bedrijfskleding

Het idee dat kleding 'circulair' moet zijn, heeft veel fans in de wereld van bedrijfskleding. MVO Nederland introduceerde al een circulaire kledinglijn voor de gezondheidszorg, die enthousiaste reacties opriep. Nu is er ook uit andere branches veel interesse voor circulaire bedrijfskleding. Meerdere bedrijfskledingproducenten bieden 'circulaire kleding' aan. Daarmee wordt dit onderwerp nog weer actueler.

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat vergt niet alleen technische innovaties, zoals de ontwikkeling van garens die goed gerecycled kunnen worden. De uitdaging is vooral om processen anders (efficiënter) te organiseren, zoals de retourstroom van gedragen kleding. 

10 apr 2016
Advanced materials: hybride luchtschip
07 apr 2016
Advanced materials: hybride luchtschip

Advanced materials: hybride luchtschip

Het ontwerp van nieuwe materialen kan een enorme invloed op ons leven en onze leefomgeving hebben. Vanuit dit perspectief liggen er grote kansen voor bijvoorbeeld responsieve, adaptieve, zelfherstellende, hoogontwikkelde, energiebesparende en herbruikbare materialen. Een mooi voorbeeld voor toepassing van advanced materials is de ontwikkeling van hybride en duurzame luchtvaartuigen, zoals het Hybrid Airship.  

07 apr 2016
Download hier de folder 'Een nieuwe basis'
Economie Oost-Nederland omvormen naar circulair systeem
06 apr 2016
Economie Oost-Nederland omvormen naar circulair systeem

Economie Oost-Nederland omvormen naar circulair systeem

Het uit de regio halen van grondstoffen, recyclen en lokaal produceren is mogelijk in Oost-Nederland. Drie bedrijven in Gelderland en Overijssel hebben dat het afgelopen anderhalf jaar in een pilot aangetoond. In samenwerking  met VNO-NCW Midden en kiEMT is gewerkt aan reshoring van aluminium uit Vietnam, een milieuvriendelijkere zuivering van afvalwater en recycling van kalk in plaats van mijnbouw. 

De resultaten van de pilot met Auping, Interface en SolidPack zijn aanleiding voor de initiatiefnemers omeenposition paper voor te bereiden met adviezen aan de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel over de wijze(n) waarop de transitie van Oost-Nederland naar een circulaire economie mogelijk is.

06 apr 2016
Van vliegbasis naar uniek natuur- en recreatiegebied
30 mrt 2016
Van vliegbasis naar uniek natuur- en recreatiegebied

Van vliegbasis naar uniek natuur- en recreatiegebied

Twente krijgt er zo’n 130 hectare natuur- en recreatiegebied bij. Vanaf 10 april 2016 is het gebied open voor publiek. Vele kilometers aan hekken zijn dan weggehaald en geven de fietser, wandelaar maar ook de dieren ruim baan. De Lonnekerberg en Hof Espelo en de landgoederen van Driene zijn weer met elkaar verbonden. Informatie is nu al te vinden op www.vliegbasistwenthe.info

30 mrt 2016
Twentse Robird belangrijkste robotinnovatie in Europa
23 mrt 2016
Twentse Robird belangrijkste robotinnovatie in Europa

Twentse Robird belangrijkste robotinnovatie in Europa

Clear Flight Solutions en de Universiteit Twente zijn samen in de prijzen gevallen bij het driedaagse European Robotics Forum 2016 in Ljubljana, Slovenië. Bij dit belangrijkste, Europese event in de robotica sleepte de Twentse afvaardiging de TechTransfer award in de wacht voor de Robird. 

In het bijzijn van iedereen die op hoog niveau (wetenschap, bedrijfsleven, overheid) te maken heeft met robotica, namen robotprof Stefano Stramigioli van de UT en Nico Nijenhuis van Clear Flight Solutions de prijs in ontvangst. De TechTransfer award is bedoeld voor robotinnovaties met veel maatschappelijke impact. Het Twentse team liet het gerenommeerde ETH Zurich (wandelende graafmachine) achter zich.

Het Europese Robotics Forum stond in het teken van de leidende positie die Europa heeft in de robotica, en vooral het behouden daarvan. De Twentse Robird draagt daar volgens de organisatie uitstekend aan bij.

23 mrt 2016
Brandweeroefen- en onderzoeksgebouw in juni klaar
18 mrt 2016
Brandweeroefen- en onderzoeksgebouw in juni klaar

Brandweeroefen- en onderzoeksgebouw in juni klaar

Maandag werd op op de Twente Safety Campus het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van een brandonderzoeksgebouw en oefengebouw waarover Brandweer Twente over een paar maanden kunnen beschikken. Media juni moet de nieuwe voorziening klaar zijn. Het brandonderzoeks- en oefengebouw is uniek voor Nederland. 

Dat unieke karakter schuilt in de innovatieve en vooral flexibele oefen- en trainingsfaciliteiten. Brandweer Twente kan straks vrijwel iedere brand simuleren en nagaan wat goed en misschien minder goed is gedaan. Een echte brand kan gesimuleerd worden door de flexibele wanden en plafonds naderhand zo in scène zetten dat ze de brand bij wijze van spreken levensecht nadoen. Aan de hand van de werkelijke inzet bij de brand kunnen ze dan gedetailleerd bestuderen waar ze lering kunnen trekken of waar ze anders hadden moeten optreden. Ook het gebruik van materialen en het feit dat er veel mogelijkheden zijn door een veel veelzijdiger gebruik van hittesensoren, sprinklerinstallaties en camera's. Verder kunnen ze beter oefenen met de combinatie stroom en water.

Andere' korpsen oefenen nu ook al regelmatig in Twente. Dat zal in oktober weer gebeuren: dan is Enschede het decor voor een groot meerdaags brandweercongres voor achthonderd tot duizend deelnemers. Dat congres heeft plaats in het Wilminktheater en, voor het praktijkdeel, op verschillende locaties op de Twente Safety Campus.

18 mrt 2016
Expo Rampenbestrijding op Technology Base!
18 mrt 2016
Expo Rampenbestrijding op Technology Base!

Expo Rampenbestrijding op Technology Base!

Nederland krijgt weer een groot multidisciplinair vakevenement voor veiligheidsprofessionals. Op 2 juni 2016 opent de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten op de Technology Base. Drie dagen lang is de voormalige vliegbasis Twenthe bij Enschede hèt verbindingsplatform voor operationele hulpverleners, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. Om netwerken te smeden en zaken te doen; krachtig publiek-privaat partnerschap voor een veiliger Nederland.

De samenleving roept om slimme antwoorden op de veiligheidsdreigingen van de 21e eeuw. Radicalisering en terrorisme, klimaatverandering en extreem weer, industriële rampen, verkeerscalamiteiten, natuurbranden, infectieziekten, bescherming van vitale infrastructuren en cybercriminaliteit vormen een greep uit de uitdagingen die op het bordje van de veiligheidsregio’s en hun samenwerkingspartners liggen. Welke behoeften hebben de professionals in het veiligheidsdomein om hun taken goed te kunnen uitvoeren? 

eRIC is een uniek interactief praktijkpodium om productinnovaties te presenteren en te demonstreren. Op het gebied van voertuigen, uitrusting, kleding, informatietechnologie, preventietechniek, opleiding, training en oefening. Uitvoerenden, leidinggevenden en inkopers van hulpverlenend Nederland zullen massaal acte de présence geven. Heeft u als fabrikant of leverancier de missie om bij te dragen aan kennisbevordering en innovatie in de wereld van Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing, dan is eRIC voor U ‘the place to be’.

18 mrt 2016
Technology Base: wat gebeurt er precies op de voormalige vliegbasis Twenthe?
18 mrt 2016

Technology Base: wat gebeurt er precies op de voormalige vliegbasis Twenthe?

Wat gebeurt er precies op de voormalige vliegbasis Twenthe? In deze video laten we je alles zien! Kijk je mee?

18 mrt 2016
Ambulance drone: overlevingskans van 8% naar 80%
17 mrt 2016
Ambulance drone: overlevingskans van 8% naar 80%

Ambulance drone: overlevingskans van 8% naar 80%

Afstudeerder Alec Momont van de TU Delft ontwierp een onbemand, autonoom navigerend mini-vliegtuigje dat een defibrillator razendsnel aflevert op de plek waar het nodig is. Met een netwerk van deze drones is de overlevingskans na een hartstilstand aanzienlijk te vergroten; van 8% naar 80%.

Drone
Alec Momont van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft ontwierp tijdens zijn afstuderen in samenwerking met innovatieplatform Living Tomorrow een prototype van een ambulance-drone. Nadat er een 112-oproep over een hartstilstand binnenkomt, kan dit onbemande, autonoom navigerende vliegtuigje een defibrillator razendsnel afleveren op de plek waar het nodig is. De drone geeft bovendien via een livestream video- en geluidverbinding directe feedback en instructies aan de mensen ter plekke. De drone kent de locatie van de patiënt via het mobiele telefoonsignaal van de beller en vindt zijn weg daar naartoe via GPS. Het vliegtuigje haalt snelheden van rond de 100km/u, weegt 4 kilo en kan nog eens 4 kilo last dragen.

17 mrt 2016
Innovaties en proeftuinen MKB beloond met Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
16 mrt 2016
Innovaties en proeftuinen MKB beloond met Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Innovaties en proeftuinen MKB beloond met Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Europese Unie, het Rijk, Gelderland en Overijssel subsidiëren duurzame innovaties in Oost-Nederland met het MKB als belangrijke doelgroep. De EFRO subsidiepot is nog lang niet leeg.

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt de ontwikkeling van slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland gestimuleerd. Voor 2016 is vanuit het programma ‘OP-Oost 2014-2020’ 45 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de lokale economie. In een persbericht maakte provincie Overijssel een aantal projecten bekend waaraan fikse subsidies zijn verstrekt.

Proeftuinen

‘Groene’ composietmodules voor toekomstbestendig bouwen’’ richt zich op het ontwikkelen, testen en demonstreren van twee verschillende duurzame toepassingen van ‘groene’ composiet-technologie. Men wil een schaalbaar en demonteerbaar stalgebouw voor de ‘stal van de toekomst’ en een schaalbaar en demonteerbare composietbrug voor sloten en bredere vaarten. Deze brug is geschikt voor zware voertuigen. Het project ontvangt een subsidiebedrag van € 516.211,-.

16 mrt 2016
Nieuwe vliegroute getest
12 feb 2016
Nieuwe vliegroute getest

Nieuwe vliegroute getest

Op 9 en 17 december 2015 vonden twee testvluchten plaats voor behoud van de vliegfunctie voor de Technology Base Twente. Het doel van deze vluchten was het valideren van de (concept) naderings- en vertrekprocedures, en het inspecteren van de naderings- en baanverlichtingsinstallaties. De vluchten werden uitgevoerd door Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR). De resultaten van de testvluchten waren positief. Opgemerkt werd wel dat het verstandig is om een alternatieve vliegprocedure voor het grotere vliegverkeer te ontwikkelen.

Deze nieuwe route is inmiddels ontwikkeld. Om ook deze route te testen, is een extra testvlucht nodig. Vandaag tussen 14.00 uur en 15.00 uur heeft dit plaatsgevonden.Er zijn drie naderingen geweest en de vlucht is prima verlopen. Deze route ten zuiden van de start-/landingsbaan, waarbij de woonkernen van Enschede, Losser, Oldenzaal en Hengelo zijn ontzien, lijkt ook technisch beter uitvoerbaar. De vlucht werd wederom uitgevoerd met het testvliegtuig PH Lab: een Cessna Citation II, twin jet.

12 feb 2016
3D-geprinte onderzeeër voor ondernemer Technology Base
05 feb 2016
3D-geprinte onderzeeër voor ondernemer Technology Base

3D-geprinte onderzeeër voor ondernemer Technology Base

Ortega Submersibles is een van de bedrijven op de Technology Base Twente. Eigenaar Filip Jonker werkt aan een vervoermiddel waarmee duikers snel onder water varen. Handig voor werk aan booreilanden en inspecties van kademuren. Hij voorziet ook militaire toepassingen. De tijd is rijp om potentiële klanten een echte 2-persoonsboot te tonen. Jasper Menger geldt in Europa als dé man op 3D-print-gebied. Hij maakt meubels, kunstwerken, maar ook fabrieksonderdelen. 

Jonker wilde iets groots geroboprint hebben. Via google vonden beide ondernemers elkaar. 'Een onderzeeër, waarom niet,' reageert Jasper Menger. Het is een wereldprimeur, bekent hij, maar die volgen elkaar nu snel op bij het robotprinten. 'In Amerika werken ze aan een auto, in China een huis, wij maken een ge-3D-print schip.'

Het unieke product past helemaal binnen het concept van de Technology Base Twente als internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone.

05 feb 2016
Drone met infraroodcamera beschermt weidevogels
05 feb 2016
Drone met infraroodcamera beschermt weidevogels

Drone met infraroodcamera beschermt weidevogels

Met het inzetten van drones met infraroodcamera’s kunnen meer weidevogelnesten worden opgespoord en kunnen de vogels ook beter worden beschermd. Dit blijkt uit het op 10 februari 2016 afgeronde haalbaarheidsonderzoek dat door Brandhof Natuur en Platteland, Landschap Overijssel en Clear Flight Solutions, met financiële steun van de Provincie Overijssel, is uitgevoerd. Een betere bescherming van weidevogels is hard nodig, want ondanks alle inspanningen van vele vrijwilligers en boeren neemt de weidevogelstand al jaren af. 

Nestherkenning met drones blijkt efficiënt

Drones uitgerust met een zeer gevoelige infraroodcamera kunnen nesten vanuit de lucht herkennen en hun locatie doorgeven. Uit het onderzoek blijkt ook dat een drone in een uur maar liefst 40 hectare grasland kan afspeuren op nesten. De gevonden nesten kunnen daarbij automatisch worden gedetecteerd en de coördinaten worden meteen doorgestuurd naar de landelijke database met nesten. Vrijwilligers en boeren krijgen zo snel inzicht in de nestlocaties. Een bijkomend voordeel is dat bij het opsporen vanuit de lucht geen geursporen naar nesten ontstaan, waardoor het voor roofdieren lastiger wordt om de nesten te vinden. De weidevogels zelf blijken gelukkig nauwelijks verstoord te worden door de vliegende apparaten. 

Bekijk hier de video.

05 feb 2016
Ultrasoon geluid: drone houd afstand tot een object
03 feb 2016
Ultrasoon geluid: drone houd afstand tot een object

Ultrasoon geluid: drone houd afstand tot een object

Aerialtronics, een Nederlandse dronefabrikant heeft een systeem ontwikkeld waarmee de Zenith-drone automatisch op veilige afstand van objecten kan blijven. Het systeem maakt gebruik van ultrasoon geluid om de afstand tot een object te meten.

Het 'Sense and Avoid'-systeem van Aerialtronics zorgt dat de drone bewust is van alles wat zich afspeelt in de nabije omgeving. Het systeem bestaat uit vier sensoren, die gemonteerd worden op de armen van de Zenith-drones van Aerialtronics. Door ultrasoon geluid uit te sturen en te meten hoe lang het duurt voordat de eerste echo terugkomt, kan de afstand tot een object bepaald worden.

Volgens Aerialtronics kan de techniek in de praktijk toegepast worden voor het inspecteren van bijvoorbeeld infrastructuur en telecommunicatiemasten. Er kan een 'safe zone' worden ingesteld waar de drone dichterbij mag komen. De sensoren kunnen per twee of per vier aangeschaft worden. Vier sensoren zorgen voor een dekking van respectievelijk 360 graden.

03 feb 2016
€ 10,5 miljoen voor duurzame innovaties in Oost-Nederland
29 jan 2016
€ 10,5 miljoen voor duurzame innovaties in Oost-Nederland

€ 10,5 miljoen voor duurzame innovaties in Oost-Nederland

De EU, het Rijk, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij € 10,5 miljoen beschikbaar voor 13 innovatieprojecten, waaronder de Smart Bending Factory in de metaalindustrie en de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel, een doorbraak in de pijnbestrijding bij artrosepatienten.

Investeren in groei en werkgelegenheid
Gedeputeerde Michiel Scheffer: 'EU, Rijk en regio investeren ruim € 10 miljoen in slimme en schone innovaties. Samen met de eigen bijdragen van bedrijven is dit een investering van € 26 miljoen in duurzame groei en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Meer groei, meer banen.'

Smart Bending Factory
Een consortium van metaalbedrijven uit Gelderland krijgt € 2 miljoen subsidie voor het opzetten van een ultramoderne metaalfabriek die metaalwerk sneller en goedkoper op de markt kan brengen. Via internet kunnen klanten kleine series producten bestellen tegen een lage prijs. Snel, goedkoop en milieuvriendelijk. De Smart Bending Factory is één van de 10 Fieldlabs uit de landelijke Smart Industry Actieagenda.

Injecteerbare Hydrogel
Hy2Care uit Enschede, Baat Medical Engineering uit Hengelo, Universiteit Twente en het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland ontvangen € 1,5 miljoen voor de ontwikkeling van een injecteerbare hydrogel tegen artrose. Door hydrogel te injecteren in het beschadigd kraakbeen wordt het kraakbeen hersteld en moet de pijn afnemen. Een doorbraak in de pijnbestrijding en herstel bij artrose. Deze innovatieve behandelmethode is niet alleen toepasbaar op mensen, maar ook op paarden en honden.

Projectenoverzicht
De overige 11 gesubsidieerde projecten zijn de Broederij van de Toekomst, Tapas, de Steenstrip Productielijn en Connect uit Gelderland en Freeform, 24Water, SLIM2 uit Overijssel. De TechMed Proeftuin, LEAP, de Proeftuin Recycling en de Groene Eiwitversneller zijn projecten van bedrijven uit beide provincies. De EU levert een bijdrage van € 5,5 miljoen, het Rijk € 3,5 miljoen en de provincies € 1,5 miljoen. De bedrijven investeren zelf € 16 miljoen in de projecten. Met elkaar een investering van € 26 miljoen in de economie in Oost-Nederland. 

Smart Industry Event
De Fieldlabs worden 4 februari 2016 gepresenteerd op het landelijke Smart Industry Event ‘Boost your Business’ in Apeldoorn. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met regio Oost. 

OP-Oost
De EU stelt € 100 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan versterking van de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Daar blijft het niet bij: ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma OP-Oost 2014-2020. Dat levert een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van € 285 miljoen met als speerpunten: innovatiestimulering en koolstofarme economie. Meer informatie over het stimuleringsprogramma en de openstellingen in 2016 vindt u op de website van OP-Oost

.

29 jan 2016
Brandweer Twente zet als eerste korps drone in
26 jan 2016
Brandweer Twente zet als eerste korps drone in

Brandweer Twente zet als eerste korps drone in

De brandweer Twente is het eerste korps in Nederland dat drones inzet bij de bestrijding van brand. De verwachtingen zijn hoog gespannen en de eerste resultaten geruststellend. 

Onder de drone hangt de brandweer een optische- en een thermische camera. Door met de drone boven de brandhaard te vliegen kan de brandweer via de camera's betere informatie krijgen over waar het vuur precies zit. Daardoor kan gerichter worden gewerkt. 

Drie brandweermannen nodig
Om de drone te kunnen bedienen, zijn drie getrainde brandweermannen nodig. Eén piloot, een analyticus en een bevelvoerder. Momenteel wordt er voornamelijk geoefend, maar vorige week is de drone ook ingezet bij het zoeken naar een vermeende drenkeling in het kanaal bij Almelo.

26 jan 2016
Fotoalbum Alliantiefabriek 'Rentmeesters gezocht'
26 jan 2016

Fotoalbum Alliantiefabriek 'Rentmeesters gezocht'

Op initiatief van Area Development Twente (ADT) is afgelopen maandagavond de Alliantiefabriek ‘Rentmeesters Gezocht’ georganiseerd. Ruim 60 genodigden wisselden ideeën uit over hoe de rijke cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit in de driehoek Enschede – Hengelo - Oldenzaal levend gehouden kan worden. Vraag en aanbod op het gebied van cultuur en natuur leidden in de Alliantiefabriek tot wel 17 concrete samenwerkingsprojecten.

26 jan 2016
1 /
Rentmeesters gevonden op voormalige vliegbasis Twenthe
26 jan 2016
Rentmeesters gevonden op voormalige vliegbasis Twenthe

Rentmeesters gevonden op voormalige vliegbasis Twenthe

17 nieuwe samenwerkingsprojecten gestart

Op initiatief van Area Development Twente (ADT) is afgelopen maandagavond de Alliantiefabriek ‘Rentmeesters Gezocht’ georganiseerd. Ruim 60 genodigden wisselden ideeën uit over hoe de rijke cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit in de driehoek Enschede – Hengelo - Oldenzaal levend gehouden kan worden. Vraag en aanbod op het gebied van cultuur en natuur leidden in de Alliantiefabriek tot wel 17 concrete samenwerkingsprojecten.  

De avond werd afgetrapt met een voordracht van een column van Jan Schukkink, auteur van de kroniek ‘Levend Landschap’ dat de rijke historie weergeeft van het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Een gebied waar ‘eindeloos veel verhalen over te vertellen zijn, die ik mijn kleinkinderen graag laat horen’, zo verwoordde ADT directeur Leo van Ree.

Textielfabriek en hardloopwedstrijd
Een aantal enthousiaste mensen, zoals Annemieke Koster (Enschede Textielstad), Gerard Lubbers (Eelerwoude), Jacob van Olst (Landschap Overijssel), Maarten Witteveen (Stichting Lonnekerberg) gaven een beeld van de activiteiten die ze binnen het gebied zouden willen ontplooien. Bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd over de start- en landingsbaan, een fysieke ruimte voor een Textielfabriek of het terugplaatsen van Markestenen. Dat zette de toon voor de rest van de avond voor ieders vraag en aanbod.

Ruiterroute, kerkepad en virtual reality
Het leidde tot een levendige markt waar iedereen op zoek is naar z’n maatjes. ‘Heb je Peter gezien?’, ‘Deze mensen van de Twense Welle willen je spreken’, ‘Dames en heren: alliantie 12!’ Ruiterpartijen vonden hun partner in onder andere de provincie Overijssel om te pogen een bottleneck op te lossen in een ruiterroute om het vliegveld. Twentse Welle onderzoekt met ADT en Landschap Overijssel hoe de belevingswaarde van de route apps groter kan met behulp van virtual reality. Het Oversticht, Dynteq en Eelerwoude gaan innovatieve vormen van energieopwekking in het gebied verkennen. Het uiteindelijke doel van de avond werd ruimschoots bereikt. Voor 17 concrete samenwerkingsprojecten werd een Alliantieakkoord ondertekend en feestelijk beklonken met champagne.

Samen met vele betrokken partijen als historische verenigingen, creatieve ondernemers, kennisinstellingen en bewoners uit de omgeving omarmd ADT de rijke cultuurhistorie in het gebied. Daarom heeft ADT, als verantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis, het initiatief genomen voor deze avond. De voormalige vliegbasis Twenthe neemt een belangrijke (cultuurhistorische) plek in het gebied tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal. De vliegbasis en de omringende landgoederen zijn vol verhalen uit het verleden, tastbare overblijfselen uit verschillende perioden en sporen die ondernemingen nalieten.

26 jan 2016
Landbouwdrone besproeit en bemest akkers
25 jan 2016
Landbouwdrone besproeit en bemest akkers

Landbouwdrone besproeit en bemest akkers

De vliegende tractor komt eraan. Terwijl de boer in geen velden of wegen is te bekennen, besproeit of bemest een landbouwdrone de gewassen op de akker. Onlangs slaagde een proefvlucht, over een jaartje moet de drone op de markt komen.

De drone Drone4Agro meet 2,5 bij 2,5 meter met daaronder een sproei-installatie, heeft acht rotoren, vliegt op elektriciteit en kan maximaal 150 kilogram tillen. "Daarmee kun je twee hectare besproeien,'' vertelt directeur-eigenaar Eelco Osse van de Osse Groep uit Almelo. "De drone zal straks zelf de lading kunnen bijvullen en zich bij het basisstation zelf kunnen opladen. Net zoals je robotmaaier thuis. Het betekent dat je met onze drone in totaal 80 hectare achterelkaar kunt bewerken, zonder dat de boer erbij hoeft te zijn. De patronen voor de vluchten kun je vooraf met coördinaten invoeren en de vliegende trekker kan dag en nacht zijn werk blijven doen,'' aldus Osse.

Geestelijk vader van de landbouwdrone is Winfried Rijssenbeek uit Voorthuizen. De vliegende trekker is vervolgens samen met Osse en onder meer de universiteiten in Twente en Wageningen verder ontwikkeld. Met het eerste prototype is onlangs een geslaagde proefvlucht gemaakt op een vliegveldje. ,,We gaan de komende tijd wat verbeteringen aanbrengen. We doen iets aan de design en willen toe naar onder andere een kleinere generator, gebruik van lichtere materialen en een robuustere uitvoering,'' zegt Osse, die samen met Rijssenbeek speciaal het bedrijf Drone4Agro heeft opgericht.

25 jan 2016
Aeronextlife (AXL) kan starten op Technology Base Twente
20 jan 2016
Aeronextlife (AXL) kan starten op Technology Base Twente

Aeronextlife (AXL) kan starten op Technology Base Twente

Gemeente Enschede verleent upcyclebedrijf omgevingsvergunning

Het College van B&W heeft vandaag Aeronextlife (AXL) de omgevingsvergunning verleend. Genoemd bedrijf kan naar verwachting op korte termijn starten met haar activiteiten. AXL is gespecialiseerd in een ‘upcycle’-methode waarbij onderdelen van vliegtuigen die uit de leasing komen, met name Boeings 737, een nieuw leven krijgen. Het gaat daarbij om vliegtuigen die nog volledig vliegwaardig zijn, maar waarvan de energie-efficiëntie en/of het comfort voor de reizigers niet meer voldoende zijn om het toestel economisch rendabel in te zetten. De vliegtuigen zijn dus aan het eind van hun economische levensduur, niet van hun technische levensduur. Aeronextlife gaat starten in twee bestaande hangars aan de noordzijde van het vliegveld om zich na de pioniersfase door te ontwikkelen op een definitieve locatie in het gebied.

Wil je meer weten?
De gemeente Enschede heeft een nieuwsbericht online gezet.
Je leest het hier.

20 jan 2016
Volop kansen voor talent in ondernemend hightec Twente
13 jan 2016
Volop kansen voor talent in ondernemend hightec Twente

Volop kansen voor talent in ondernemend hightec Twente

Twente wordt steeds meer herkend als een ondernemende hightech regio, stelt Jan Noltes, projectleider Twente Branding. In NRC Carrière vertelt Noltes dat Twente meer dan 700 innovatieve hightech bedrijven kent waar talent volop de kans krijgt om te  excelleren.’ Jan Noltes is Brand Manager Twente Branding. Samen met de partners uit de 4 O’s (Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek) werkt hij aan de positionering van Twente als de meest ondernemende hightech regio van Nederland. Technology Base Twente draagt bij aan de economische ontwikkeling van Twente als high tech regio.

Het hele artikel kun je lezen op de site van NRC Carrière.

13 jan 2016
Makers Faires en Dertigers van de Toekomst
09 jan 2016
Makers Faires en Dertigers van de Toekomst

Makers Faires en Dertigers van de Toekomst

Hoe kan innovatie gestimuleerd worden? Op welke leeftijd begint innovatie? De generatie van de toekomst: ze zijn al volop in beeld. Ze zijn nog geen minister-president, Matthijs van Nieuwkerk, Spinozapremie-ontvanger, PC Hooftprijswinnaar of magnaat, maar dat kan niet lang meer duren. Het begint vaak al op jonge leeftijd. Onder andere op Maker Fiares: dit zijn festivals die over de hele wereld plaatsvinden en die in het teken staan van inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid. Het is een evenement waar mensen laten zien wat ze maken, delen en wat ze leren. Makers vind je overal en zijn van alle leeftijden: het zijn technische uitvinders, doe-het-zelvers, ambachtslieden, kunstenaars, wetenschappers en uitvinders op zolderkamers. Het doel van de Maker Faire is om te onderhouden, informeren, verbinden en de gemeenschap te laten groeien. Maker Faires stimuleren innovatie: de wereld kan worden verbeterd, problemen kunnen worden opgelost en we kunnen veranderingen op gang brengen.

14 januari a.s. is een voorproefje Makers Faire Twente bij TETEM in Enschede.
Actuele informatie hierover lees je hier.

Dertigers van de toekomst
NRC licht de generatie van de toekomst vandaag uit; de dertigers uit uiteenlopende hoeken van de samenleving, waarvan wij verwachten dat ze veel voor Nederland zullen (blijven) betekenen. Hier lees je er meer over. Daan Roosegaarde is zo'n dertiger van de toekomst. Bekijk in deze video hoe hij tegen deze bijzondere, invloedrijke generatie aankijkt. 

09 jan 2016
Subsidie NVO naar onderzoek drones door IGS, CTIT & Universiteit Twente
08 jan 2016
Subsidie NVO naar onderzoek drones door IGS, CTIT & Universiteit Twente

Subsidie NVO naar onderzoek drones door IGS, CTIT & Universiteit Twente

Overal in de maatschappij, en in Twente in het bijzonder, vindt er een enorme technologische ontwikkeling plaats op het gebied van drones. We staan echter pas aan het begin van de ontwikkelingen. Drones kunnen enorm veel voordelen hebben, denk aan brandbestrijding, het monitoren van grote groepen mensen of het beheer van natuurgebieden. Er is echter nog veel onduidelijkheid op ethisch en juridisch vlak. 

Onderzoekers van onderzoeksinstituten IGS en CTIT van de Universiteit Twente hebben 150 duizend euro subsidie van NWO gekregen om een ‘tool’ te ontwikkelen die ethische, maatschappelijke en juridische aspecten koppelt aan het ontwikkelen, testen en gebruik van drones. De onderzoekers hopen dat dit project de opmars is voor een nationaal expertisecentrum op dit vlak. In Twente is hiervoor alle relevante expertise aanwezig: bedrijfsleven en kennisinstellingen in Twente zijn al zeer actief op het gebied van ontwikkeling van drones en toepassingen daarvoor. Twente zet in op een drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum. Op de TechBase Twente kan een Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum maximaal tot ontwikkeling komen. Bekijk hier de video.

Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de bedrijven UAV international en Clear Flight Solutions. In het onderzoek wordt tevens deelgenomen door een groot aantal regionale en nationale partijen, waaronder Twente Safety & Security, de Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulance Zorg Nederland, Twente Safety Campus, The Hague Centre for Strategic Studies en The Hague Security Delta.

08 jan 2016
UT: anderhalve ton voor onderzoek ethiek en drones
19 dec 2015
UT: anderhalve ton voor onderzoek ethiek en drones

UT: anderhalve ton voor onderzoek ethiek en drones

Hoogleraar techniekfilosofie Peter-Paul Verbeek van de Universiteit Twente krijgt anderhalve ton subsidie om een ‘tool’ te ontwikkelen waarmee al in de ontwerpfase van drones rekening wordt gehouden met juridische en ethische aspecten.

Verbeek wil een tool ontwikkelen – een soort denkkader of een workshop – die ingezet kan worden bij het ontwerpen van drones. Met die tool wil hij de verbeeldingskracht sturen zodat men heel goed en vroeg in het proces overziet wat de ethische dimensies zijn van een ontwerp. Verbeek gaat het onderzoek uitvoeren met UT-collega’s Michiel Heldeweg (hoogleraar law, governance & technology), Lesley Broos (onderzoeker business law & technology) en Irma van der Molen (coördinator van het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid).

Branden blussen
De onderzoekers zullen niet kijken naar de ethische kanten van militaire drones, de onbemande vliegtuigjes die worden gebruikt voor oorlogsvoering. Die maken geen deel uit van het onderzoek. Verbeek richt zich op drones die branden blussen, natuurgebieden monitoren of mensenmenigten in de gaten houden.

De hoogleraar hoopt dat hij met zijn onderzoeksproject kan samenwerken met Technology Base Twenthe in verband met de plannen voor een nationaal testcentrum voor drones hier.

Eerste subsidie uit DesignLab
Het is voor Verbeek de eerste gehonoreerde subsidieaanvraag die hij vanuit het DesignLab van de UT heeft gedaan. ‘In het DesignLab willen we de koppeling maken tussen wetenschap, ontwerp en maatschappij. Dit is daar een mooi voorbeeld van.’

De subsidie komt van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), uit het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

19 dec 2015
Update: testvlucht
17 dec 2015
Update: testvlucht

Update: testvlucht

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum (NLR) vliegt vandaag naar verwachting nog een klein deel van de testvlucht op grotere hoogte na (boven 1000 ft). Dit heeft te maken met een technische evaluatie van de systemen in het testvliegtuig zelf. De testresultaten van de naderingen van vorige week, van het zicht op de verlichting en de instrument-vliegprocedures lijken positief.

De testvlucht vond plaats op woensdag 9 december, op twee momenten: een moment tussen 08.00 en 10.00 uur en een moment tussen 16.00 en 17.00 uur. Tijdens de testvlucht hebben ongeveer 7 naderingen op elk van de banen plaatsgevonden (de 05 en 23 ofwel de oost- en westkant van de baan). Er vond geen landing plaats. Er werd gebruik gemaakt van moderne navigatiemiddelen en speciale meetapparatuur om de instrument-vliegprocedures te evalueren. Bovendien heeft de bemanning de vliegbaarheid en werklast beoordeelt.

De vlucht werd uitgevoerd door Het Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) met het testvliegtuig PH Lab: een Cessna Citation II, twin jet.

17 dec 2015
Archeologisch onderzoek compenseerschijf
16 dec 2015
Archeologisch onderzoek compenseerschijf

Archeologisch onderzoek compenseerschijf

Archeodienst  heeft in opdracht van ADT op de vliegbasis een zogenaamde compenseerschijf archeologisch onderzocht. Dit is een installatie waarmee in de Tweede Wereldoorlog het kompas van vliegtuigen geijkt werd. Er zijn in heel Nederland maar twee andere compenseerschijven bewaard gebleven, waarvan slechts één van het type van Twente. Het is dus een zeer zeldzaam verschijnsel, dat bovendien goed bewaard is.

De installatie bestaat uit een 16 meter grote betonnen schijf waarop het vliegtuig stond met in het midden een as waaraan het vliegtuig bevestigd werd zodat het rondgedraaid kon worden. Op de betonnen schijf of op een ring daaromheen (die niet bewaard is gebleven) was met metalen plaatjes een gradenverdeling aangegeven. Het 2,2 m grote, betonnen aslager waarin de as bevestigd was, is volledig bewaard gebleven. De bovengrondse, hoogstwaarschijnlijk houten constructiedelen zijn niet meer aanwezig. Als lagerkogels die het draaien van de as mogelijk moesten maken, werden glazen kogels gebruikt.

16 dec 2015
Eerste vliegende auto
13 dec 2015
Eerste vliegende auto

Eerste vliegende auto

De eerste vliegende auto is klaar en de verkoop is deze week gestart. Exclusief bij het Overijsselse autobedrijf Munsterhuis. In 1999 is er in Nederland een start gemaakt met de ontwikkeling van de vliegende auto, het rijdende vliegtuig oftewel de PAL-V (Personal Air and Land Vehicle). Zestien jaar later is het zover. De vliegende auto, geproduceerd door PAL-V uit Raamsdonksveer is klaar.

Levering

De verkoop van de eerste 45 exemplaren van de PAL-V is deze week gestart bij autobedrijf Munsterhuis in Hengelo. Eind 2017 worden ze geleverd en dan kan het zomaar zijn dat u de vliegende auto tegenkomt op de A28, de A1 óf in ons luchtruim. Voor de besturing is zowel een rijbewijs als een autogirovliegbrevet nodig. Én wat kost de PAL-V? € 499.000,- exclusief btw. 

RTV Oost heeft een reportage over deze vliegende auto gemaakt, bekijk via YouTube hier deze aflevering.

13 dec 2015
Hightech maakindustrie scoort goed in Twente
09 dec 2015
Hightech maakindustrie scoort goed in Twente

Hightech maakindustrie scoort goed in Twente

De jaarlijkse graadmeter voor de economische situatie in Twente, de Twente Index, geeft aan dat het Bruto Regionaal Product per inwoner in Twente in 2014 30.801 euro bedroeg. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2004 (24.425 euro). Wel is het verschil met Nederland tussen 2004 en 2014 groter geworden. De hightech maakindustrie ofwel de sector hightech systemen en materialen (HTSM) is één van de sterke punten van Twente. In onze regio werken in 2014 relatief meer mensen in deze sector dan in Nederland (Twente 10,0% en Nederland 6,6%). Ook ontwikkelt het aantal banen zich in de HTSM-sector positiever dan landelijk. Dit zijn twee opvallende trends uit de elfde editie van de Twente Index. De Twente Index  geeft cijfers en trends over economische thema’s en wordt opgesteld door Kennispunt Twente in opdracht van de Twente Board.

“Twente is een ondernemende hightech regio en het technologische profiel biedt volop kansen,” aldus Wim Boomkamp. Hij is voorzitter van het College van Bestuur Saxion en lid van de Twente Board. “Maar om te kunnen blijven concurreren met het buitenland en om marktkansen te benutten hebben we meer goed opgeleide professionals, vooral technici, nodig. Onze basis is goed onderwijs op alle niveaus met daarnaast perspectief op een goed betaalde baan, dan wel zelfstandig ondernemerschap. We zetten in op instroom, doorstroom en behoud van technisch talent en een krachtige profilering. Het Bruto Regionaal Product per inwoner ligt in Twente al jaren meer dan 20% lager dan landelijk. Het is belangrijk dat Twente deze achterstand inloopt”, zo benadrukt Boomkamp. “Hiervoor is het essentieel dat het aandeel hoger opgeleiden verder toeneemt. Uit de Twente Index blijkt dat het aantal 15-75 jarigen met een hbo/wo-opleiding in tien jaar tijd flink is gestegen, van 19,0% naar 24,7% in 2014. Maar landelijk is in dezelfde periode het aandeel hoogopgeleiden ook gestegen. Twente is dus duidelijk bezig met een inhaalslag, maar er is nog steeds een flinke opgave, die we met elkaar blijven nastreven.”

09 dec 2015
Innovatieve safety & security ontwikkeling: Ne-Hon 6
09 dec 2015
Innovatieve safety & security ontwikkeling: Ne-Hon 6

Innovatieve safety & security ontwikkeling: Ne-Hon 6

Honeywell heeft de eerste High-Visibility (HV) wegwerpoverall in de branche ontwikkeld met gecertificeerde chemische bescherming. Werknemers altijd veilig en zichtbaar houden, wanneer ze bijzonder vuile taken in sectoren met een hoog risico uitvoeren, dat maakt de nieuwe overall ideaal voor werknemers in branches zoals de spoorwegen, luchtvaart, bouw en olie en gas. De Ne-Non6 is een mooie ontwikkeling op het gebied van Safety & Security die perfect binnen het gedachtegoed van Technology Base Twente past!

De Ne-Hon 6 combineert chemische bescherming volgens erkende EU-normen met Klasse 3 High Visibility. Als resultaat van een groot onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma is Ne-Hon6 ontworpen om te worden gedragen over of als vervanging voor dagelijkse hoge-zichtbaarheidskleding om deze tegen vuil te beschermen. Dat maakt het mogelijk om moeilijke taken op de normale manier uit te voeren en verzekert dat er aan de eisen voor de veiligheid van de werknemer wordt voldaan. Aan het einde van een dienst wordt de overall gewoon verwijderd en weggegooid. Vanwege zijn beperkte omvang kan deze altijd gemakkelijk worden meegenomen en is gereed op elk onverwacht moment. De overall is zowel duurzaam als comfortabel vanwege zijn lichtgewicht, is gemaakt van ademend en waterafstotend materiaal.

09 dec 2015
Testvlucht
01 dec 2015
Testvlucht

Testvlucht

De voormalige vliegbasis Twenthe wordt ontwikkeld tot een iconisch bedrijventerrein op het gebied van de moderne maakindustrie met behoud van een vliegfunctie: de Technology Base Twente. Momenteel wordt een aantal procedures doorlopen in het kader van het behoud van die vliegfunctie.

Vier bedrijven (Aeronextlife en drie businessoperators) hebben de aanvragen ter inzage gelegd voor ontheffing civiel medegebruik van het militaire luchthaventerrein Twenthe. Hiervoor is een testvlucht nodig vliegprocedures te testen. Zowel voor de vier bedrijven die zich op korte termijn willen vestigen, als voor de vliegprocedures horend bij het Luchthavenbesluit wat in de tweede helft van 2016 genomen wordt. Het is van belang te weten dat er geen commerciële burgerluchthaven meer komt. Informatie onder meer over vliegen en vliegroutes vindt u hier.

Testvlucht: begin december

De testvlucht vindt plaats in week 50. Helaas kunnen we niet precies aangeven wanneer, omdat de testvlucht volkomen afhankelijk is van goed-weer omstandigheden. De testvlucht gebeurt in ieder geval op twee momenten: een moment tussen 08.00 en 10.00 uur en een moment tussen 16.00 en 17.00 uur.

Tijdens de testvlucht vinden ongeveer 7 naderingen op elk van de banen plaats (de 05 en 23 ofwel de oost- en westkant van de baan). Er vindt geen landing plaats. Er wordt gebruik gemaakt van moderne navigatiemiddelen en speciale meetapparatuur om de instrument-vliegprocedures te evalueren. Bovendien beoordeelt de bemanning de vliegbaarheid en werklast.

De vlucht wordt uitgevoerd door Het Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) met het testvliegtuig PH Lab: een Cessna Citation II, twin jet.

01 dec 2015
Twente zet in op Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum
23 nov 2015
Twente zet in op Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum

Twente zet in op Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum

Drones. Een ontwikkeling die onze wereld razendsnel verandert en nog meer zal veranderen. Twente zet in op een Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum. De high tech regio heeft alle facetten in huis voor een dergelijk succesvol centrum. Bedrijfsleven en kennisinstellingen in Twente zijn al zeer actief op het gebied van ontwikkeling van drones en toepassingen daarvoor. Op de TechBase Twente kan een Drone ontwikkel-, opleiding- en testcentrum maximaal tot ontwikkeling komen. Bekijk hier de video.

De TechBase Twente is een internationale ontwikkel-, demonstratie en productiezone voor Advanced Materials and Manufacturing. Pioniers op de TechBase zijn onderdeel van een netwerk van high tech bedrijven en kennisinstellingen. De TechBase heeft een unieke start- en landingsbaan. Deze lange startbaan is zeer geschikt voor o.a. grote vrachtdrones. 

23 nov 2015
Hangar 11: Militairen trainen in 3D-lig pak
20 nov 2015
Hangar 11: Militairen trainen in 3D-lig pak

Hangar 11: Militairen trainen in 3D-lig pak

Levensecht trainen te midden van burgers en terroristen in een exacte computersimulatie van de stad waar je over een paar maanden op uitzending bent? Het kan dankzij BLACKSUIT, een pak voor levensechte simulatietrainingen. Defensie bekrachtigde gisteren de aanschaf van 2 systemen tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) in Rotterdam. In Hangar 11 bij de voormalige vliegbasis Twenthe werd de promofilm van het BLACKSUIT-systeem opgenomen. 

BLACKSUIT maakt het mogelijk om het beëindigen van een echte gijzelingssituatie te oefenen. Hiervoor kan actuele informatie aan het mobiele systeem worden toegevoegd zoals satellietbeelden en blauwdrukken van gebouwen. Of iemand traint het ene moment in een West-Europese stad en het volgende in Mali of Irak. En dat met realistische kinderen, ouderen en dieren. Ook is het te gebruiken voor het ontwikkelen van en het experimenteren met nieuwe tactieken.

Bebouwd gebied

BLACKSUIT van de Re-lion Group BV bestaat uit een pak en een oefenwapen, beide behangen met sensoren. Een SUIT-systeem telt 12 van die sets. Militairen krijgen op een bril de gesimuleerde omgeving geprojecteerd.  Het systeem is speciaal ontwikkeld om militairen voor te bereiden op optreden in bebouwd gebied. Dit is moeilijk en vormt vanwege de toenemende verstedelijking een steeds belangrijker deel van het militaire optreden.

20 nov 2015
Aeronextlife, circulair management voor vliegtuigvloten
29 okt 2015
Aeronextlife, circulair management voor vliegtuigvloten

Aeronextlife, circulair management voor vliegtuigvloten

De laatste bestemming van een afgeschreven vliegtuig is vandaag-de-dag niet fraai. Aeronextlife gelooft dat het ook anders kan. Een oud vliegtuig zit boordevol waardevolle materialen. Als je de demontage goed aanpakt, blijven die ook waardevol. Voor Aeronextlife is recyclage dan ook niet goed genoeg. Ze dromen ervan ooit de cirkel helemaal te sluiten. Op de site van Plan C, het Vlaamse transitienetwerk voor duurzaam materialenbeheer staat een mooi blog hierover. Lees hier het blog.

29 okt 2015
Topteam en Kwaliteitsteam presenteren adviezen
29 okt 2015
Topteam en Kwaliteitsteam presenteren adviezen

Topteam en Kwaliteitsteam presenteren adviezen

Door focus en samenwerking zal de Technology Base Twente zich succesvol kunnen ontwikkelen. Dat is de essentie van de voortgangspresentaties die Topteam en Kwaliteitsteam op 27 oktober aan belangstellenden, waaronder raad- en statenleden hebben gegeven.

Nu het gebiedsprofiel en de spelregels voor gebiedsontwikkeling gereed zijn, kunnen actief partijen worden geworven op het gebied Hightech Systems and Materials (HTSM) en Advanced Materials and Manufacturing (AMM). Om dit cluster voor Twente verder te versterken en vestiging in de regio aantrekkelijk te maken heeft het Topteam haar eerste vier adviezen ontwikkeld die vanaf nu uitgevoerd kunnen worden.

Parallel hieraan werkt het Kwaliteitsteam met de eigenaren en huurders aan het samenhangend beeld en de uitstraling van het gebied. Daarnaast werken provincie en gemeente aan onder meer het behoud van de vliegfunctie en tussentijdse ontwikkelingen zoals Aeronextlife.

Beeldkwailteitplan, folder en HTSM-AMM vindt u in de bibliotheek.

Lees hier het volledige bericht.

29 okt 2015
Eerste duurzaam pioniersbedrijf voor ‘luchthavenzijde’ Technology Base Twente
18 aug 2015
Eerste duurzaam pioniersbedrijf voor ‘luchthavenzijde’ Technology Base Twente

Eerste duurzaam pioniersbedrijf voor ‘luchthavenzijde’ Technology Base Twente

Aeronextlife kan ruim 70 nieuwe arbeidsplaatsen creëren voor MBO en HBO

De unieke start- en landingsbaan van de voormalige luchthaven Twente en de plannen voor de ontwikkeling van het gebied tot Technology Base Twente hebben Aeronextlife (AXL) doen kiezen voor Twente. Met een unieke ‘upcycle’-methode gaat het bedrijf de onderdelen van vliegtuigen die uit de leasing komen een nieuw leven geven. Boeing en Airbus geven aan dat zo’n 3000 tot 4000 vliegtuigen per jaar aan het einde van hun economische levensduur komen. Hergebruik van onderdelen van deze vliegtuigen levert meer op dan doorvliegen tot het einde van de technische levensduur. Om voorop te lopen bij deze ontwikkeling investeert AXL in een pilot-plant in Twente die in 2016 operationeel moet worden en enkele tientallen vliegtuigen per jaar gaat ‘upcyclen’. Hiermee ontstaan zo’n 70 directe nieuwe arbeidsplaatsen en indirect nog meer door spin-off bij onder meer leveranciers.

Zie hier het gehele bericht dat het Topteam vandaag bekend maakte.

Zie ook www.aeronextlife.com

18 aug 2015
BUZZtoer: 20 juni a.s.
12 jun 2015
BUZZtoer: 20 juni a.s.

BUZZtoer: 20 juni a.s.

Heeft u altijd al eens willen weten hoe het bijzondere terrein van de voormalige vliebasis Twenthe eruit ziet? Op zaterdag 20 juni a.s. kunt u weer instappen op de maandelijkse BUZZtoer. Tijdens het 1,5 uur durende programma krijgt u een rondleiding in dit bijzondere gebied wat normaal niet toegankelijk voor publiek is. De BUZZtoer gaat door het natuurgebied, langs de shelters en bunkers, over de start-/landingsbaan en over het noordelijke gebied waar Technology Base Twente moet komen. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er ook genoeg te zien én te beleven zoals een hoge uitkijkheuvel en stukken van een ontmantelde bom uit de Tweede Wereldoorlog. Elk deelnemend kind krijgt een leuk kadootje mee! Opstaplocatie is de BUZZterminal aan de Vliegveldweg 333 in Enschede. De tour start om 11.30 uur. Er zijn nog enkele plekken vrij, maar er is ruimte voor maximaal 50 personen. Dus vol = vol. Aanmelding en informatie: 

www.buzztoer.nl

12 jun 2015
16 mei a.s. BUZZtoer
06 mei 2015
16 mei a.s. BUZZtoer

16 mei a.s. BUZZtoer

Heeft u altijd al eens willen weten hoe het bijzondere terrein van de voormalige vliebasis Twenthe eruit ziet? Op zaterdag 16 mei a.s. kunt u weer instappen op de maandelijkse BUZZtoer. Tijdens het 1,5 uur durende programma krijgt u een rondleiding in dit bijzondere gebied wat normaal niet toegankelijk voor publiek is. De BUZZtoer gaat door het natuurgebied, langs de shelters en bunkers,  over de start-/landingsbaan en over het noordelijke gebied waar Technology Base Twente moet komen. Voor kinderen vanaf 4 jaar is er ook genoeg te zien én te beleven zoals een hoge uitkijkheuvel en stukken van een ontmantelde bom uit de Tweede Wereldoorlog. Opstaplocatie is de BUZZterminal aan de Vliegveldweg 333 in Enschede. De tour start om 11.30 uur. Er zijn nog enkele plekken vrij, maar er is ruimte voor maximaal 50 personen. Dus vol = vol.

Aanmelding en informatie: www.buzztoer.nl

06 mei 2015
Kwaliteitsteam Technology Base Twente van start
12 mrt 2015
Kwaliteitsteam Technology Base Twente van start

Kwaliteitsteam Technology Base Twente van start

Hilde Blank, Marinke Steenhuis, Arjan van Timmeren en Marc Ibelings vormen het Kwaliteitsteam Technology Base. Zij gaan toezien op de ruimtelijke kwaliteit, richting en ambitie rondom de ontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente tot Technology Base Twente.

Dit onafhankelijke team is deze week benoemd door de colleges van B&W van de gemeente Enschede en GS van de provincie Overijssel. Het Kwaliteitsteam en Topteam gaan samen uitvoering geven aan het Plan van Aanpak naar aanleiding van het advies van de Commissie van Wijzen Luchthaven Twente. Dit Plan van Aanpak is in februari door de gemeenteraad en Provinciale Staten in een gezamenlijke vergadering besproken.

Meer informatie over het kwaliteitsteam leest u op http://www.overijssel.nl/

12 mrt 2015
Aad Veenman boegbeeld Topteam
12 feb 2015
Aad Veenman boegbeeld Topteam

Aad Veenman boegbeeld Topteam

Aad Veenman voert komende drie jaar het Topteam aan voor het versterken van het bedrijven-en kenniscluster advanced materials en advanced manufacturing in Twente. In navolging van de landelijke aanpak voor Topsectoren wil Twente zich ontwikkelen tot  het Nederlands visitekaartje op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Advanced Materials and Manufacturing (AMM). Deze regionale specialisatiestrategie is onderdeel van het plan van aanpak van de provincie Overijssel en gemeente Enschede om meer banen te creëren en de concurrentiekracht van de grensregio te versterken met de voormalige luchthaven Twenthe als Technology Base.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede bespraken het plan van aanpak tijdens een gezamenlijke commissievergadering op 11 februari in Enschede.  De definitieve besluitvorming over het plan staat gepland voor de Statenvergadering op 18 februari en bij de gemeenteraad op 2 maart.

Meer informatie over Aad Veenman, de opdracht van het Topteam en de Technology Base Twente vindt u hier

12 feb 2015
14 Februari: Cultuur historische BUZZtoer voormalige vliegbasis Twenthe
05 feb 2015
14 Februari: Cultuur historische BUZZtoer voormalige vliegbasis Twenthe

14 Februari: Cultuur historische BUZZtoer voormalige vliegbasis Twenthe

De maandelijkse BUZZtoer heeft deze maand het thema cultuur historie. De BUZZtoer gaat daarom door het woongebied ’t Vaneker, voormalig Zuidkamp en voor een deel over het voormalige luchthavengebied. Het gebied van de voormalige vliegbasis Twenthe is cultuurhistorisch zeer interessant: vooral de jaren ’40 – ‘45 hebben het gebied qua historische bebouwing gevormd tot wat het nu is.

Kijkje in de historische gebouwen in ‘t Vaneker
Op ’t Vaneker neemt u een kijkje in de voormalige bunkers en gebouwen en hoort het verhaal van deze Duitse enclave die bewaard is gebleven. Ook ervaart u het winterlandschap van de prachtige natuur in ’t Vaneker.

Op de start/landingsbaan
De BUZZtoer gaat ook het voormalige luchthavengebied; we stappen uit op plekken die cultuur historisch van groot belang voor Twente zijn, vanuit het verre en minder verre verleden. Voor kinderen is de BUZZtoer interessant; zij mogen een stukje rennen op de start/landingsbaan!

Opstaplocatie is de BUZZterminal aan de Vliegveldweg 333 in Enschede. Deelnemers zijn welkom vanaf 11.00 uur, de tour start om 11.30 en duurt ongeveer anderhalf uur. Er zijn nog enkele plekken vrij, maar er is ruimte voor maximaal 50 personen. Dus vol = vol. Aanmelding en informatie: www.buzztoer.nl

05 feb 2015
Overijssel en Enschede presenteren Plan van Aanpak Techonology Base Twente
04 feb 2015
Overijssel en Enschede presenteren Plan van Aanpak Techonology Base Twente

Overijssel en Enschede presenteren Plan van Aanpak Techonology Base Twente

In opdracht van de Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede hebben de colleges van Overijssel en Enschede in de afgelopen periode gezamenlijk gewerkt aan het Plan van Aanpak om te komen tot Technology Base. Dit naar aanleiding van het advies van de Commissie van Wijzen, onder voorzitterschap van Bernard Wientjes, dat zich richt op het versterken van de economie en werkgelegenheid in Twente en meer specifiek op de verdere ontwikkeling van het vliegveldterrein tot Technology Base Twente met innovatieve bedrijvigheid.

Beide colleges hebben het plan nu gestuurd aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van Enschede, die het bespreken tijdens een gezamenlijke commissievergadering op 11 februari 2015.

04 feb 2015
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Winnaar rondvlucht bekend!

Winnaar rondvlucht bekend!