De provincie Overijssel en de gemeente Enschede zijn als eigenaren van Technology Base en Twente Airport bezig met de doorontwikkeling van het bedrijvenpark en de luchthaven. Daar komen de nodige uitdagingen en opgaven bij kijken. Jan was van plan dit najaar vanwege zijn naderend pensioen zijn werkzaamheden over te dragen aan een opvolg(st)er. Deze huidige opgaven vereisen zo snel mogelijk een gedegen betrokkenheid van een nieuwe directeur, die de uitkomst van beide trajecten mede vormgeeft en vervolgens de uitvoering op zich neemt. De nieuwe dynamiek rond de verkenning van het Rijk naar het gebruik van de luchthaven voor defensiedoeleinden versterkt dit. 

Jan: “Het complexe takenpakket vraagt om een snelle start van een nieuwe directeur en ik ben blij dat ik in dat verband de ruimte krijg om iets eerder te stoppen.” 

Jan Schuring is algemeen directeur Technology Base vanaf december 2019. Hij heeft ook het directeurschap van de luchthaven als waarnemer op zich genomen vanaf januari 2021. Tijdens zijn tijd als directeur heeft Schuring zich in diverse dossiers vastgebeten en deze tot een goed einde weten te brengen. Zo werd er onder zijn leiding een nieuw toekomstperspectief voor de luchthaven opgesteld. Met focus op het concept van testluchthaven en duurzame vormen van mobiliteit. Onder leiding van Schuring heeft de GR bovendien veel belangrijke randvoorwaarden voor het bedrijvenpark op orde gebracht en is al het bestaande vastgoed in gebruik genomen.

Jeroen Diepemaat, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base, spreekt zijn lof en waardering uit over de manier waarop Jan Schuring leiding heeft gegeven aan Technology Base en Twente Airport. “Ik wil Jan hartelijk bedanken voor zijn toewijding en leiderschap tijdens zijn tijd als algemeen directeur. Dankzij Jan hebben we de afgelopen jaren flinke stappen kunnen zetten op het gebied van nieuwe bedrijvigheid voor de regio. En samen kunnen werken aan een gezonde exploitatie van Twente Airport. Dit is in een dynamisch en uitdagend speelveld, vol uitdagingen, zeker geen eenvoudige opgave. Daarvoor verdient Jan niets dan lof.

Jan Schuring neemt in juli afscheid van de organisatie vanuit beide functies.