Met hun partners maakt Dynteq gebruik van een technologie met clusters zonnecellen die draadloos energie overbrengen. Voordelen zijn de langere levensduur, hoger rendement, lagere kosten, hogere ontwerpvrijheid en minder kans op brand.

Het project wordt uitgevoerd samen met Sunchip Projects, Aberzon Mechatronics, Stanstechniek Gaanderen.

Binnen het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 is nu ruim 6,8 miljoen euro subsidie toegekend aan 6 projecten waaraan 31 bedrijven en organisaties deelnemen. Naast zonnecellen in dakplaten, worden er ook veilige accu’s, een slimme warmtepomp, beton van kunststofafval, CO2-absorptie voor een beter binnenklimaat en grootschalige productie van rundvleesvervangers gesubsidieerd.