Het plan om onderhoudsactiviteiten op Twente Airport te ontwikkelen krijgt hiermee een vliegende start en levert een positieve bijdrage aan het creëren van bedrijvigheid op Technology Base, waar Twente Airport deel van uitmaakt en aan de economische ontwikkeling van de regio.

Onderhoud en service

Twente Airport werkt samen met ontwikkelingsmaatschappij Oost NL aan het realiseren van een cluster voor vliegtuigonderhoud op Twente Airport. Een onderzoek, dat is uitgevoerd door Airbus Consulting, schetst een gunstig perspectief voor het ontwikkelen van onderhoudsactiviteiten aan vliegtuigen op Twente Airport. Meiltje de Groot, directeur van Twente Airport: “Met het onderhoudscluster met daarin onder meer gerenommeerde vliegtuigonderhoudsbedrijven willen wij luchtvaartmaatschappijen en leasemaatschappijen op een flexibele en innovatieve wijze de hoogwaardige service bieden die zij verlangen. De grote Europese luchthavens hebben steeds minder fysieke ruimte. Bovendien gaat onderhoud ook ten koste van de beschikbare slots. De coronacrisis zorgt voor een tijdelijke dip in de vervoersvraag, maar een groeiende vraag naar parkeerplaatsen voor vliegtuigen, voor korte maar ook voor de wat langere termijn. Als de vervoersvraag weer groeit, zal de vraag naar onderhoud weer toenemen.”

Partners

Het plan voorziet op termijn in de aanleg van extra parkeerplaatsen en onderhoudsfaciliteiten. De onderhoudsactiviteiten op Twente Airport bieden kansen voor innovatieve bedrijvigheid op de luchthaven en op het aanliggende bedrijvenpark van Technology Base, waar Twente Airport deel van uitmaakt en passen binnen het geldende luchthavenbesluit. Zoals het bedrijf AELS (Aircraft End-of-Life Solutions) wat al gevestigd is en een belangrijke partner is voor eigenaren van vliegtuigen die op een duurzame wijze moeten worden ontmanteld. In Overijssel zijn veel bedrijven verbonden aan de vliegtuigindustrie. Bovendien is er aansluiting op onderwijs op verschillende niveaus. Regionale en landelijke partners voor het onderhoudscluster worden gezocht op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Jan Schuring, directeur Technology Base: “Wat goed is voor Twente Airport, is goed voor Technology Base, dus alle steun voor onderhoud van vliegtuigen”.