Technology Base en de ILT hebben de afgelopen dagen constructief overlegd om een oplossing te vinden voor het veilig kunnen vertrekken van de vliegtuigen. Twente Airport verduidelijkt aan de inspectie enkele specificaties van de veiligheidsprotocollen voor dit type zeer grote toestellen. Door te voldoen aan dit soort veiligheidseisen (onder meer over gebruik startbaan, vliegtuigen moeten licht zijn en weinig brandstof meenemen) kan de ILT eenmalig een ontheffing afgeven. Beide partijen zijn het eens dat de huidige gang van zaken niet voor herhaling vatbaar is. De toestellen van Lufthansa kunnen daarmee vertrekken vanaf Twente Airport. Het eerste toestel zal op korte termijn vertrekken. Lufthansa is in gesprek met belangstellende kopers voor de toestellen. Drie toestellen zijn al verkocht en zullen voor de jaarwisseling vertrekken. De andere drie zullen conform planning eind juni 2021 weg zijn van Twente Airport.

Directeur Jan Schuring van Technology Base stelt: “Twente Airport kan nu door met de plannen om vliegtuigen in onderhoud te nemen. Die plannen zijn vooral gericht op kleinere toestellen en die marktvraag blijft groot. Het stallen van de grote Jumbo’s was een unieke maar aflopende optie en het is fijn voor Lufthansa dat ze de toestellen eerder dan voorzien konden verkopen”. Schuring: “Het was een complexe discussie met ILT, maar wat telt is de overeengekomen oplossing.” 


Vanuit Twente Airport stelt directeur Meiltje de Groot: “De vliegveiligheid heeft uiteraard ook voor Twente Airport altijd voorop gestaan en is en zal nooit in het geding zijn. Met de vliegtuigonderhoudsplannen kan Twente Airport verder werken aan een veilige en duurzame luchtvaart.”