Op 2 december verscheen het bericht op RTV Oost (met als bron berichten van de ILT) dat:
1. Twente Airport onder verscherpt toezicht staat van de ILT (later door de redactie aangepast naar 'aandacht').
2. Grote vliegtuigen (codeletter E) niet (meer) mogen LANDEN op Twente Airport
3. Twente Airport “de grenzen steeds opzoekt”. 

Op de website van Twente Airport wordt toegelicht waarom we ons niet kunnen vinden in deze berichten.