Marc Sandelowsky, programmadirecteur van het drone-innovatiecluster en testcentrum Space53: “Drones zullen in de toekomst vooral worden ingezet om automatisch of zelfs autonoom hun werk te doen. Tot nu toe was het bijna nergens in Europa mogelijk om met drones buiten het directe zicht van de piloot te vliegen. Dankzij de toestemming die Space53, Mapture en Twente Safety Campus hebben om dag en nacht BVLOS te vliegen, kunnen we bij Space53 serieus werk maken van de ontwikkeling van deze automatische en autonome drones”.

Bundeling innovatiekracht

Space53, Twente Safety Campus, hulpverleningsdiensten als brandweer, politie, ambulance en RJ & Safety Security, Mapture, State of Motion, Robor, Saxion en Universiteit Twente, leveren input om ervoor te zorgen dat hulpverlening en veiligheidsdiensten door inzet van drones effectiever en efficiënter kunnen werken.

“Een fantastische ontwikkeling! Door intensieve samenwerking van alle partners op Technology Base is het gelukt de benodigde ontheffingen te verkrijgen”, aldus David Bornerbroek, manager Twente Safety Campus. “Nadat we het systeem op deze manier goed hebben kunnen testen op afgesloten terrein, kunnen de hulpdiensten zoals brandweer en politie in de toekomst ook automatische drones inzetten voor snellere beeldvorming vanuit de lucht”.

Drone in de box

In samenwerking met Mapture is een zogenaamde ‘drone in de box’ ontwikkeld. Dit bestaat uit een behuizing (box) waarin de drone opgesteld staat en op afstand geactiveerd kan worden door bijvoorbeeld een sensor of camera. Op het moment dat dit systeem geactiveerd wordt, gaat de box open, start de drone automatisch op en gaat zijn vlucht uitvoeren. 
De eerste momenten na een verdachte situatie of een incident zijn cruciaal; correcte informatie is in de eerste minuten van groot belang voor alle first responders. Het combineren van de technologie achter sensoren en drones maakt het mogelijk om drones in bepaalde (risico)gebieden continu paraat te hebben staan en in te kunnen zetten als de situatie daarom vraagt. De automatische drone komt zelfstandig uit het dockingstation en kan een beveiligingsorganisatie of de meldkamer tijdens het aanvliegen van essentiële informatie voorzien over een mogelijk verdachte situatie op het bedrijventerrein. 

Technologie verder ontwikkelen voor operationele processen

Brandweer en politie verkennen na de testen op het bedrijventerrein Technology Base de mogelijkheden voor operationele testen en inzet van de automatische drones vanaf een locatie in het veld. Op de brandweerkazerne van Glanerbrug is een droneplatform gerealiseerd. De drone kan vanuit hier automatisch opstijgen en beelden vanuit de lucht maken ter ondersteuning aan operationele eenheden, wanneer zij nog aanrijdend zijn. De meldkamer kan deze beelden meekijken en hierop anticiperen. Een andere mogelijkheid is dat er ten tijde van droogte preventief gevlogen kan worden over uitgestrekte (natuur)gebieden, zoals ’t Aamsveen of Duits grondgebied. Op die manier dragen we grensoverschrijdend bij aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. 

Beperkende regelgeving dronegebruik bij luchthaven

Het is bijzonder te noemen dat dit initiatief van start kan gaan, mede door de ligging naast Twente Airport en de juridische en technische beperkingen ten aanzien van dronegebruik op of naast een luchthaventerrein. Door afspraken met Twente Airport over tijd en locatie van het dronegebruik en door zorgvuldige afstemming door Twente Airport met de luchtvaartinspectie, is het gelukt om de benodigde ontheffingen te verkrijgen. Dit initiatief laat zien dat intensieve samenwerking van alle partners op Technology Base tot bijzondere en innovatieve resultaten kunnen leiden.