‘Kennisontwikkeling is een belangrijke pijler op de Twente Safety Campus. Dat kunnen en willen we niet alleen en daarom zijn we verheugd met deze samenwerking. Op deze manier kunnen we concreet invulling geven aan onze rol als veiligheidscentrum voor onder meer hulpdiensten en kennisinstellingen’, licht Stephan Wevers, commandant bij Brandweer Twente, toe.


Annemarie Maandag, programmamanager bij de Nationale Politie: ‘Als het om forensisch onderzoek gaat, willen we sneller in de hartslag van de opsporing kunnen handelen. Binnen een landelijk programma proberen we hier de samenwerking op te zoeken. Met de faciliteiten die op de Twente Safety Campus beschikbaar zijn, krijgen we de mogelijkheid om ons op deze gebieden integraal op plaats delict verder te ontwikkelen. Hier valt echt synergie te bereiken.'