De gebiedsontwikkeling is een van de grootste ruimtelijke projecten ooit in Nederland. Even terug in de tijd: in 2003 werd door toenmalig defensieminister Kamp besloten de militaire luchtmachtbasis Twenthe uit bezuinigingsoverwegingen te sluiten. Het betekende een geschat verlies van directe en indirecte werkgelegenheid van circa 2.000 banen in Twente. Er kwam een gebied van bijna 500 hectare beschikbaar voor nieuwe functies. Twente stortte zich na de aankoop van het terrein op de herontwikkeling van het groene hart van de regio. Daarvoor hadden de gemeente Enschede en provincie Overijssel een visie vastgesteld met verschillende functies, inclusief een gebied van 130 hectare dat werd teruggegeven aan de natuur. Voor het noordelijke plandeel van 220 hectare waar ook de 3 km lange startbaan ligt, is in 2015 een nieuwe koers vastgesteld. Een Commissie van Wijzen, onder leiding van Bernard Wientjes adviseerde voor dit gebied dat er een ‘iconisch’ bedrijventerrein moest komen. “Voor de herontwikkeling van de militaire vliegbasis hadden wij de opdracht om te kijken naar een transformatie voor een economische sterker en duurzamer Twente. Daarin liep dus evenwichtig mee dat je rekenschap geeft aan een bijzonder en kwetsbaar landschap.  Dat zoeken naar evenwicht tussen economie en natuur is een constante in deze gebiedsontwikkeling”, vertelt Joep van Aaken.

Het volledige artikel lees je op Twente.com