Stroom voor +/- 450 Enschedese huishoudens

De beschikbare ruimte op de drie hangars wordt goed benut: er worden in totaal circa 3.000 zonnepanelen geplaatst met een totale oppervlakte van ruim 6.000 m2. Deze zullen een jaaropbrengst van +/- 1,3 miljoen kWh opleveren; genoeg voor ongeveer 450 huishoudens. Ter vergelijking: alle op heel Schiphol geplaatste zonnepanelen leveren ongeveer 1,9 miljoen kWh op.

De aanleg wordt gerealiseerd door Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en financieel ondersteund door een subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Coöperatie Enschede Energie wordt eigenaar en exploitant van de zonnepanelen en zorgt ervoor dat de opgewekte stroom wordt geleverd aan de inwoners van Enschede. Een groot voordeel van Technology Base is dat met de recente aanleg van een hoofdverdeelstation de beschikbare netwerkcapaciteit in tegenstelling tot andere bedrijventerreinen ruim voldoende is om terug levering aan het net te realiseren. 

Plaatsing op daken

Technology Base kiest er voor de bestaande daken te benutten. Het vrije veld waar vaak gesuggereerd wordt om zonnepanelen te plaatsen, heeft te veel beperkingen. Vanuit luchtvaartwetgeving dient een forse zone obstakelvrij te blijven en nieuwe gronden zijn ook beoogt als ontwikkellocatie. Daarnaast wordt door Technology Base op en rondom het gebied ingezet op behoud van ecologische en maatschappelijke waarden. Zo ligt er een opgave voor instandhouding van de veldleeuwerikpopulatie, die leeft in het open graslandschap op Technology Base en het aangrenzende natuurgebied. Hun leefgebied is ongeschikt om zonnepanelen op te plaatsen. 

Technology Base

Het is niet het eerste pand op Technology Base waarvan de daken worden benut voor zonnepanelen. De reeds verbouwde shelters die voorheen werden gebruikt voor het stallen van F16 gevechtsvliegtuigen zijn volledig all-electric verbouwd en ontwikkeld tot moderne duurzame kantoorpanden voor bedrijven. Technology Base heeft de ambitie om ook de daken van nieuw te ontwikkelen gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

Enschede Energie 

Duurzame energiecoöperatie Enschede Energie zorgt voor draagvlak voor het zonneproject en voor de knowhow op het gebied van duurzame energieopwekking. Voorzitter Jeroen Jansen is enthousiast over dit nieuwe zonneproject: “Het is het grootste zonnedak dat onze coöperatie tot nu toe heeft gerealiseerd, dus we zijn er erg trots op. We kunnen hiermee veel Enschedeërs van groene stroom voorzien.” Hij vervolgt: “Overigens zijn er nog meer zonneprojecten van Enschede Energie in aantocht. Bij vrijwel alle projecten kunnen Enschedeërs die in de omgeving wonen financieel meeprofiteren als ze zich aanmelden als deelnemer. We gaan echt voor de lokale verbinding, als coöperatie vinden we dat erg belangrijk.”

Technology Base is blij dat op deze manier bijgedragen kan worden aan een duurzame oplossing die ook maatschappelijk verankerd is.

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)

Een energieneutraal Overijssel in 2050, dat is het doel van de provincie Overijssel. Met inzet van energie uit biomassa, wind, bodem en zon. Voor bedrijfsdaken is het streven dat er in 2023 160 hectare daken voorzien zijn van zonnepanelen. Samen met de provincie Overijssel werkt HMO hard aan het realiseren van die ambitie. De zonnepanelen op de daken van de hangars van Technology Base zijn een mooie stap naar het waarmaken van die ambitie.