Behoud karakteristieke uitstraling

De groenstroken en de verdere invulling van de Es worden in fasen gerealiseerd. Wethouder Van Houdt en directeur Schuring van Technology Base hebben de eerste bomen geplant. De komende tijd worden de overige bomen en planten op circa 1,4 hectaregroenstroken ingeplant. Jurgen van Houdt: “Het is mooi dat de historische Es op deze manier zijn karakteristieke uitstraling behoudt en de krans wordt versterkt. De bolling van de Es blijft een open gebied met de bestemming landbouw. Hiermee verzekeren we het toekomstige beeld met nog meer aandacht voor biodiversiteit. 

Wet Natuurbescherming

De bomen zijn geplant in samenwerking met Technology Base vanwege de herplantplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming. Een deel van de voormalige Vliegbasis Twenthe is volop in ontwikkeling tot bedrijvencampus Technology Base. Bij de ontwikkeling van Technology Base en de overige deelgebieden staan het behoud van cultureel erfgoed en het zo natuurinclusief mogelijk maken centraal. Voorbeelden hiervan zijn op een bepaalde manier maaien (sinusmaaien) voor het vergroten van het insecten- en vlinderbestand en gevarieerde, klimaatbestendige bossen.


Jan Schuring, directeur Technology Base: "Bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein en Twente Airport ontkomen we er niet aan om op sommige plekken bomen te kappen en elders te herplanten. Deze actie valt onder de Wet natuurbescherming voor het onderdeel Houtopstanden van de provincie Overijssel. Met deze herplant kunnen we een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling op de Usseler Es."