Afgelopen maanden is de gebiedsontwikkeling Technology Base in opdracht van beide colleges van Enschede en Overijssel extern geëvalueerd. Het eindrapport van Berenschot is hier te downloaden. 

Daarnaast is er een rapport over het ontwikkelperspectief voor Twente Airport opgesteld (bekijk hier) door een externe deskundige in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Technology Base. De onderzoekers van Berenschot hebben dit plan betrokken bij de evaluatie en reflecteren daarop in het eindrapport. 

Na de zomer zal de Provincie Overijssel in gezamenlijke voorbereiding met de Gemeente Enschede met een inhoudelijke reactie op de conclusies en aanbevelingen van Berenschot komen. 

Daarnaast is onderzocht wat de totale economische impact is van de ontwikkelingen die door GR Technology Base zijn geïnitieerd. De rapportage is hier te bekijken.