Op 4 juli jl. hebben Partijen het afsluitende document getekend waarmee Defensie heeft voldaan aan zijn / haar verplichtingen.
 
Met betrekking tot de aangetroffen bodemverontreiniging met PFAS, waarvan het bestaan niet bekend was bij ondertekening in 2010, is een aanvullende afspraak gemaakt.