In Twente zitten naar verhouding de meeste universitaire spinoffs en scale-ups van heel Nederland, ondernemingen die veelal ontstaan vanuit de Universiteit Twente en de Hogeschool Saxion.

Slimme oplossingen en ideeën die in Twente ontstaan, hebben hier alle ruimte om uitgebreid te worden getest en doorontwikkeld, om vervolgens succesvol te worden geëxploiteerd. 

Twents vernuft dat vanuit de regio als proeftuin, wereldwijde impact creëert.