Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, waarvan vier leden uit Gedeputeerde Staten van Overijssel en vier uit het College van Burgemeester & Wethouders van Enschede. De voorzitter zit zowel de vergaderingen van het Algemeen Bestuur als van het Dagelijks Bestuur voor.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda gepubliceerd. Deze agenda vind je hier.

Leden dagelijks bestuur:
 1. Wethouder Jeroen Diepemaat, gemeente Enschede (Voorzitter)
 2. Gedeputeerde Roy de Witte, provincie Overijssel (Vervangend voorzitter)
 3. Wethouder June Nods, Gemeente Enschede (lid)
 4. Gedeputeerde Monique van Haaf, provincie Overijssel (lid)
Leden Algemeen Bestuur:
 1. Wethouder Jeroen Diepemaat, Gemeente Enschede
 2. Wethouder June Nods, Gemeente Enschede
 3. Gedeputeerde Monique van Haaf, Provincie Overijssel
 4. Gedeputeerde Bert Boerman, Provincie Overijssel
 5. Gedeputeerde Roy de Witte, Provincie Overijssel
 6. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, Provincie Overijssel 
 7. Wethouder Arjan Kampman, Gemeente Enschede
 8. Wethouder Jurgen van Houdt, Gemeente Enschede