Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden, waarvan vier leden uit Gedeputeerde Staten van Overijssel en vier uit het College van Burgemeester & Wethouders van Enschede. De voorzitter zit zowel de vergaderingen van het Algemeen Bestuur als van het Dagelijks Bestuur voor.

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering wordt de agenda gepubliceerd. Deze agenda vind je hier.

Leden dagelijks bestuur:
 1. Wethouder Jeroen Diepemaat, gemeente Enschede (Voorzitter)
 2. Gedeputeerde Erwin Hoogland, provincie Overijssel (Plaatsvervangend voorzitter)
 3. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen, provincie Overijssel (lid)
 4. Wethouder Marc Teutelink, Gemeente Enschede (lid)
Leden Algemeen Bestuur:
 1. Wethouder Jeroen Diepemaat, Gemeente Enschede
 2. Wethouder Marc Teutelink, Gemeente Enschede
 3. Wethouder Harmjan Vedder, Gemeente Enschede
 4. Wethouder Arjan Kampman, Gemeente Enschede
 5. Gedeputeerde Erwin Hoogland, Provincie Overijssel
 6. Gedeputeerde Liesbeth Grijsen, Provincie Overijssel
 7. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, Provincie Overijssel 
 8. Gedeputeerde Maurits von Martels, Provincie Overijssel