De achtereenvolgende aanwezigheid van fabrikanten, militairen en ondernemers, hebben een cultiverend effect gehad op het gebied. Het landschap is kleinschalig gebleven. Veel gebouwen uit diverse perioden zijn blijven staan en zijn met behoud van het cultureel erfgoed omgebouwd tot bijzondere bedrijfsruimtes en test- en trainingsfaciliteiten. 
Vestiging op een locatie in ontwikkeling, creëert kansen. Technology Base is een try-out locatie voor pionierende ondernemers. Tijdelijkheid kan hier bestaan naast een structurele doorontwikkeling. De ondernemersgeest, de drang naar vrijheid en het innovatief vermogen zijn de gemene delers van de bedrijven die zich vestigen op Technology Base. Flexibiliteit en organische groei staan hier centraal.

Verbinding met de Randstad

In de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben Twentse textielbaronnen, in samenwerking met de lokale overheid, een vliegveld ingericht om de verbinding met de Randstad te verbeteren. In 1932 landde het eerste toestel vanuit Amsterdam op Twentse bodem. Veel stelde dat vliegveld toen nog niet voor. Slechts een grasveld met een runway erop, waar, als er geen vliegtuig moest landen of opstijgen, gewoon schapen graasden. De textielindustrie was in die jaren nog booming business. De concurrentie met het spoor voor zowel vervoer van vracht als van personen, bleek echter te groot en net voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het 60 hectare grote terrein afgesloten.

Militaire vliegbasis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zagen de Duitsers potentie in het vliegveld, ze bouwden ‘m uit tot 2.000 hectare. Compleet met barakken en officierswoningen die uitblinken in zogenoemde ‘camouflage-architectuur’. Dit blijkt ook uit de keuze om diverse kampen met legeringsgebouwen en voorzieningen op afstand van de vliegbasis te situeren, alsof het een gehucht of boerderijencomplex is. Unieke gebouwen die tot de dag van vandaag nog altijd behouden zijn gebleven. De Nederlandse luchtmacht, die het terrein na de oorlog in gebruik nam, liet de Duitse bebouwing staan en voegde toe wat men nodig had. Het militaire vliegveld huisvestte tijdens de Koude Oorlog twee squadrons, wat weer nieuwe typische bebouwing opleverde. Enorme hangars en shelters voor F16’s bijvoorbeeld. Bovendien kreeg de luchthaven met bijna drie kilometer één van de langste startbanen van Nederland. Lang genoeg om elk type vliegtuig te ontvangen.

Later werd op het terrein ook medegebruik voor burgerluchtvaart toegestaan. Sinds januari 2008 werd het vliegveld voor al het militaire en burgervliegverkeer gesloten en mochten alleen enkele vliegclubs het veld nog gebruiken. 

In 2010 vond de grondoverdracht van de voormalige vliegbasis Twenthe (480 ha) plaats van het Rijk naar de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. De voormalige vliegbasis met de legeringskampen is ontwikkeld tot een drietal bijzondere woonparken, nieuwe natuur, evenemententerrein en Technology Base.