Het Air Mobility Command traint samen met internationale partners het droppen van vracht en parachutisten tijdens de jaarlijkse oefening Falcon Leap. 

Tijdens de eerste week van de oefening wordt het droppen van vracht (Container Delivery System [CDS] drops) geoefend boven Marnewaard, Ginkelse Heide en boven locaties in België. De tweede week staat in het teken van het droppen van parachutisten. De parachutisten landen op diverse locaties in Gelderland, Noord-Brabant, Groningen en België.

Oefeningen op Twente Airport

Twente Airport is een van de Departure AirFields (DAF) voor de oefening. Droppingen van vracht en parachutisten zullen hier niet plaatsvinden. Op Twente Airport zal wel geoefend worden met Tactical Air-Land Operations (TALO), zoals naderingsprocedures (approaches) en touch-and-go’s met o.a. een C-130 Hercules. 

De C-130 kan worden ingezet in een gebied waar een vijand actief is. Het is dan mogelijk dat het toestel tijdens de landing onder vuur wordt genomen. Als het toestel altijd op dezelfde wijze en via dezelfde route zal landen, weet een vijand op een gegeven moment waar het beste een wapen kan worden geplaatst. De C-130 is in staat om bij een vliegveld een zogenaamde tactische nadering in te zetten. Het toestel nadert het vliegveld van een onvoorspelbare kant en zet daarna een snelle landing in. Hierbij kan een korte bocht worden gemaakt waarna het toestel snel daalt. Deze tactische naderingen zullen op Twente Airport geoefend worden (zie onderstaand kaartje voor de verschillende soorten tactische benaderingen).

Planning Twente Airport (onder voorbehoud)

Dinsdag 5 t/m 8 september: met de C-130 en C27J
Woensdag 13 september: met de C130, C27J en C295

Tijdens de vluchten vliegen de toestellen op een lage hoogte en zijn daarom zichtbaar en hoorbaar. Van 5 t/m 8 september wordt ook ’s avonds gevlogen tot ongeveer 20.30 uur. 

Laurens Esveldt, havenmeester Twente Airport: “Defensie maakt sinds de sluiting van de vliegbasis Twenthe nog incidenteel gebruik van de luchthaven voor (gecombineerde) oefeningen. Tijdens deze oefening werken meerdere grond- en luchteenheden van Defensie samen. Door de aard van de oefening zoekt Defensie naar ‘afgeschermde’ locaties om zelfstandig te kunnen trainen. Twente Airport voldoet aan die voorwaarden. Oefeningen zoals deze zijn nodig om de vaardigheden van het Defensiepersoneel op peil te houden. Als luchthaven zijn we blij op deze manier te kunnen bijdragen aan de geoefendheid van Defensie.

C-130 Hercules

Een C-130 Hercules is een viermotorig transportvliegtuig dat wordt ingezet voor het vervoer van militair personeel en materieel. Het toestel (40,5 meter breed en 11,7 meter hoog) hoeft niet per se te landen op een vliegveld. Dankzij het robuuste landingsgestel en de vier sterke motoren (4.591 pk per motor) kan het toestel gebruik maken van zogenaamde ‘dirt strips’, bijvoorbeeld een strand of een vlak stuk in een woestijn. Als er geen mogelijkheid is om te landen, kan het toestel militairen of vracht droppen. Aan de achterkant van het toestel wordt een laadklep geopend waarna pallets met vracht het toestel verlaten en door middel van een parachute op een afgesproken locatie landen. Parachutisten kunnen het toestel ook op deze wijze verlaten, daarnaast kunnen ze gebruik maken van deuren aan de zijkant van het toestel.

Naast militaire inzet kan de C-130 ook worden ingezet voor humanitaire hulpverlening in rampgebieden waar een vliegveld niet beschikbaar is of voor een deel is verwoest.
Het toestel is bijvoorbeeld ingezet na de orkaan Irma dat verwoestend over onder andere Sint-Maarten is getrokken. Onlangs zijn C-130’s ingezet tijdens de evacuatievluchten uit Kaboel Afghanistan en voor hulp aan aardbevingsslachtoffers in Turkije.

Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat men toch hinder ondervindt gedurende deze oefening. Eventuele klachten worden bij voorkeur ingediend via het klachtenformulier op www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.