Ton vervulde diverse leidinggevende functies bij de gemeente Enschede. Ook werkte hij voor dezelfde gemeente in de rol van programmamanager voor de wederopbouw van Roombeek. Tevens was hij programmamanager voor Cultuur, Evenementen en Citymarketing en voor de invoering van de Omgevingswet.

“Ik ben blij te zijn dat Ton dit op ons verzoek gaat doen. Ik wens hem veel succes met zijn interim-functie. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij op een goede wijze de periode overbrugt tot de structurele invulling van deze directeursfunctie”, aldus Jeroen Diepemaat (voorzitter van Technology Base).

Binnenkort start de GR met de werving voor deze functie.