Technology Base is één van de vier innovatie hotspots in Twente. Het bedrijventerrein biedt ondernemers de mogelijkheid zich te vestigen en om in een afgeschermde omgeving producten of systemen te ontwikkelen en te testen. De luchthaven, Twente Airport, wordt gebruikt voor zakelijk en recreatief vliegverkeer en vliegtuigdemontage en -reparatie. Een belangrijk aandachtspunt voor Jan Schuring is de acquisitie van nieuwe bedrijvigheid in het gebied. “Alle planologische randvoorwaarden zijn op orde; nu moeten ondernemers in binnen- en buitenland nog wel weten dat ze nieuwe vindingen hier kunnen testen en uitproberen en natuurlijk ook kunnen maken voor de (inter-) nationale markt”, aldus Schuring. 

Jan Schuring heeft kennis van het plangebied, omdat hij in de periode 2015-2018 als programmaleider bij de provincie Overijssel verantwoordelijk was voor o.a. het luchthavenbesluit, de provinciale gebiedsvisie en de advisering van de provinciale bestuurders van de Gemeenschappelijke Regeling Technology Base. De heer Schuring heeft een loopbaan met uiteenlopende (management-)functies bij ministeries, enkele grote steden en de laatste zeven jaar bij de provincie Overijssel. Jan Schuring woont in Deventer.