De oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en is ongeveer twee keer zo groot als de ransuil. In Nederland broeden weinig oehoe's en daarom is de vestiging bijzonder. Zijn aanwezigheid geeft aan dat er hier sprake is van een robuuste natuur en blijkbaar voldoende te eten. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken; de oehoe is zeer schuw en zal bij de minste onraad al wegvliegen. Volwassen oehoes zijn plaatstrouw en bezetten doorgaans hun hele leven lang hetzelfde territorium, dat meerdere kilometers groot kan zijn. Jonge oehoes zwerven uit zodra ze zelfstandig voedsel kunnen bemachtigen. 

Wij zijn dan ook verheugd dat zo’n bijzondere vogelsoort als de oehoe ons ruige gebied heeft uitgekozen als broed- en vestigingsplaats. Uiteraard zullen wij, samen met de provincie Overijssel (eigenaar natuurgebied) en Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe, zoals we al jaren doen, doorgaan met het optimaal rekening houden met de ecologie en het treffen van de benodigde maatregelen ter bescherming van de oehoe, maar ook van alle andere flora en fauna die in en rondom het natuurgebied aanwezig is. 

Fotograaf jonge oehoe: H. Olde Loohuis