Het bedrijf is ontstaan uit onderzoek op de Universiteit Twente. Het basisidee ontstond in 2007-2008. Ysbrand Wijnant werkte in de UT-vakgroep Technische Mechanica van Professor Tijdeman. Hij ontdekte hoe geluid, geluid kon beïnvloeden. Wijnant legde samen met de UT de ideeën vast in een Octrooi dat in 2009 is verkregen. Met behulp van NovelT is rond dit octrooi de onderneming 4silence ontstaan.  In de afgelopen jaren is de technische en economische levensvatbaarheid bewezen gezien de huidige marktpositie, de klanten, de omzet- en resultaatontwikkeling. Het bedrijf ontwikkelde zich stabiel en er zijn duidelijke keuzes gemaakt waardoor een stevige positie is neergezet in de markt. Ysbrand Wijnant als CTO en Eric de Vries als CEO vormen gezamenlijk het koppel dat deze onderneming richting geeft.

4Silence

4Silence ontwikkelt en levert geluidsreducerende producten die worden aangebracht langs wegen en spoorbanen. Deze producten buigen het geluid omhoog waardoor omliggende woonwijken minder overlast ervaren. Europese wetgeving stelt harde eisen aan geluid: 50dB voor alle nieuwe wegen, max 65dB voor alle bestaande wegen.

Eric de Vries: “Dankzij projecten uit binnen- en buitenland, groeiden we uit ons kantoor op Kennispark. We waren niet alleen op zoek naar een grotere bedrijfslocatie, maar ook naar pand met een verhaal en een authentieke uitstraling én naar een plek waar we op locatie onze producten kunnen testen. Op Technology Base hebben we met 200 vierkante meter meer ruimte beschikbaar en kunnen we op een efficiëntere manier met proefopstellingen testen. De afgelegen en afgeschermde plek, de diverse grootschalige buitenfaciliteiten met controleerbaar verkeersgeluid op de achtergrond, zorgen ervoor dat we makkelijker onderzoek kunnen doen en sneller onze producten kunnen testen."

Bron: Universiteit Twente