De opslag van energie zal de komende jaren steeds meer een rol gaan spelen in de transitie naar schonere en groenere energiesystemen. Daarom is het van belang dat batterijen en andere energieopslagsystemen veilig werken. Wereldwijd neemt het aantal incidenten bij deze opslagsystemen toe, ook in Nederland, zoals bijvoorbeeld de brand met fietsaccu's, bij Stella. Omdat veilige energieopslagsystemen essentieel zijn hebben de Twente Safety Campus (TSC) en Det Norske Veritas (DNV) de handen ineengeslagen. De samenwerking krijgt vorm door de vestiging van een Battery Safety Lab. Daar worden batterijen en batterijopslagsystemen getest op (brand)veiligheid. De activiteiten moeten leiden tot het verbeteren van veiligheid in energieopslagsystemen waarmee we de energietransitie bevorderen. 

Combinatie kennis en expertise

"Deze samenwerking combineert onze kennis over (brand)veiligheid met de kennis en wereldwijde ervaring van DNV op het gebied van veiligheid en het certificeren en testen van batterijtechnologie", reageert David Bornebroek, directeur van de Twente Safety Campus. "We zien dat batterijen steeds meer toegepast wordt in consumentenelectronica, voertuigen en buurtbatterijen. Dat moet veilig gebeuren. En onze hulpverleners moeten veilig kunnen handelen bij incidenten waar batterijen bij betrokken zijn. Omdat er nog onvoldoende standaarden zijn en algemene kennis over brandveiligheid van batterijen nog beperkt is, is een testfaciliteit essentieel om onderzoek te doen. Doordat we dit nu samen met DNV gaan doen leveren we een concrete bijdrage aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken rondom batterijen. Hiermee dragen we bij aan de veiligheid van onze inwoners en onze hulpverleners. Niet alleen in Twente, maar ver daarbuiten. Ook past de samenwerking prima bij de ambitie van Twente als innovatieve regio". 

“Veilige batterijsystemen zijn essentieel voor een succesvolle overgang naar een schonere, koolstofarme energievoorziening en voor het halen van wereldwijde emissiedoelstellingen. Uit gesprekken met onze klanten is gebleken dat er veel onzekerheid is in de branche. Het nieuwe Battery Safety Lab combineert onze technologische kennis en ons trackrecord op het gebied van testen en certificeren met de uit de eerste hand expertise op het gebied van brandveiligheid van de Twente Safety Campus. In deze unieke samenwerking verzamelen we de benodigde data en informatie voor het valideren van mogelijke commerciële oplossingen. Samen met onze bestaande faciliteiten voor het testen van energieopslagcomponenten, zal het Battery Safety Lab een sleutelrol spelen bij het minimaliseren van risico's en het mogelijk maken van een veilige markttoegang voor energieopslagsystemen'', aldus Prajeev Rasiah, Executive Vice President & Regional Manager Northern Europe van DNV's business area Energy Systems.

Type testen

Het Battery Safety Lab wordt een speciale testfaciliteit waar de veiligheid van batterijen en energieopslagsystemen en hun toepassing in de maritieme, netgekoppelde en automotive sector worden getest. Naast validatie en certificering van batterijsystemen die op de markt komen, worden ook brandpropagatie testen uitgevoerd. Daarbij verzamelen we informatie hoe en waarom batterijsystemen falen en ontbranden. Je moet dan denken aan testen waarbij de batterijen bijvoorbeeld moedwillig in brand worden gezet of van grote hoogte vallen. Het gaat om uitgebreide testen voor geïntegreerde batterijsystemen in dagelijks praktijkgebruik. De testervaringen- en resultaten gaan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe normen om de veiligheid van batterijopslagsystemen te verbeteren. Tegelijkertijd zal het de hulpdiensten helpen om nieuwe, verbeterde protocollen te ontwikkelen voor het omgaan met branden en andere incidenten als gevolg van defecten aan batterijsystemen. Naar verwachting is het lab in de loop van 2022 operationeel.

Samenwerking met project Accumulate en MEET

De Twente Safety Campus werkt samen binnen een EFRO subsidie traject ((Project Accumulate (project-accumulate.nl)) met partners zoals de Universiteit Twente en marktpartijen. In het project Accumulate slaan verschillende partners de handen ineen om de veilige toepassing van batterijtechnologie te bevorderen. Ook in het MEET (MEET - Homepage MEET (uni-muenster.de)) instituut wordt een enorme impuls gegeven aan batterijveiligheid. Ook hier ligt een direct relatie met de Universiteit Twente. De ontwikkeling van het Battery Safety Lab sluit naadloos op deze ontwikkelingen aan.