Waterstof is een brandbaar gas, dat ingezet kan worden als duurzaam alternatief voor aardgas. Cogas, Technology Base en de Twente Safety Campus zien een unieke kans om bij te dragen aan de doorontwikkeling en de inzet van waterstof. Technology Base is een gecontroleerde omgeving, met voldoende ruimte om veilig de eerste ervaring met waterstof op te doen. Cogas heeft de wens om een proefnetwerk voor waterstof te realiseren, Technology Base exploiteert een groot terrein met diverse testmogelijkheden en zit bovendien met de uitdaging van het verwarmen van vliegtuighangars, de Twente Safety Campus draagt als veiligheidscentrum bij in het onderzoeken van veiligheidsvraagstukken. Gezamenlijk zien we de mogelijkheid om een unieke locatie voor waterstof te realiseren, vanuit de eigen behoefte en om bij te dragen aan landelijke vraagstukken en de energietransitie. 

Samenwerking met andere partijen

Als er andere partijen zijn die aan willen sluiten bij deze samenwerking staan we hier zeker voor open. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan de landelijke kennisbasis over waterstof en toewerken naar de betrouwbare en veilige inzet van waterstof.

Cogas

Algemeen directeur Gerald de Haan van Cogas: “We verwachten dat waterstof een grote rol gaat spelen in de energietransitie. Om in de toekomst waterstof veilig en betrouwbaar in te kunnen zetten, willen we nu kennis en ervaring op doen. Dat doen we door een proefnetwerk aan te leggen op Technology Base; we leggen leidingen aan waar we waterstof op invoeden. Een vervolgstap kan zijn om waterstof in te voeden op het bestaande gasnetwerk op Technology Base. Dit is een unieke locatie waar we in een gecontroleerde omgeving kunnen werken met waterstof. In samenwerking met de Twente Safety Campus werken we aan veiligheidsvraagstukken rond waterstof. Ook zoeken we de samenwerking en afstemming met bestaande initiatieven zoals de Waterstof Hub Twente en Hydelta.” 

Technology Base

Het terrein van Technology Base is ruim 220 hectare groot, volledig afgeschermd en alleen toegankelijk via de gecontroleerde toegangspoort. Jan Schuring, directeur Technology Base: “Technology Base draagt bij aan de energietransitie door samen met Cogas en Twente Safety Campus verschillende bedrijven en initiatieven aan elkaar te koppelen om kennis te delen en krachten te bundelen. Binnen ons profiel is ruimte voor bijzondere toepassingsmogelijkheden, zoals het integreren van een gesloten en zelfvoorzienend energiesysteem. In aanvulling op concrete verduurzamingsprojecten worden daarom de mogelijkheden van het gebruik van (groen) waterstofgas onderzocht.”


Waterstofgas kan daarnaast worden gebruikt als energiedrager en kan ingezet worden voor het verwarmen van ruimtes op het terrein die niet (eenvoudig) geschikt zijn voor het all-electric verwarmen, zoals de grote ruimtes in hangars. 

Twente Safety Campus

“In deze samenwerking brengt de Twente Safety Campus haar expertise over (brand)veiligheid in”, reageert David Bornebroek, directeur van de Twente Safety Campus. “Ook hebben we al veel ervaring en kennis in het faciliteren van veiligheidstesten. Dinsdag zetten we een mooie eerste stap voor deze onderzoekslocatie door de ondertekening van een intentieovereenkomst.  Samen leveren we een concrete bijdrage aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken rondom waterstof. Hiermee dragen we bij aan de veiligheid van onze inwoners en hulpverleners.”