De experimentele veiligheidssystemen zijn de afgelopen jaren doorontwikkeld en getest op de Twente Safety Campus, gesitueerd op Technology Base: een realistische, gecontroleerde en volledig afgeschermde omgeving. In deze proeftuin werken verschillende instanties aan oplossingen voor veiligheidsvraagstukken.

Nieuwe dronetechnieken uitgebreid getest

Martijn Zagwijn, projectleider UIVER: “Dankzij het uitvoerig testen in de proeftuin, wordt de automatische drone al op meerdere plekken ingezet voor surveillance en ook voor de overige veiligheidstoepassingen staan we aan de vooravond van de laatste stap: het daadwerkelijk toepassen van deze techniek door de eindgebruikers, de hulp- en veiligheidsdiensten. Ik ben er ontzettend trots op dat dit met alle samenwerkende instanties is gelukt en dat we vandaag het toepassen van dronetechniek bij een brand, verkeersongeval, bewaking van een bedrijventerrein en opsporing van gevaarlijke stoffen hebben kunnen demonstreren.”

Automatische drones al succesvol ingezet voor beveiliging Technology Base

In samenwerking met partners Mapture.AI en de Twente Safety Campus en met hulp van drone-innovatiecluster Space53 heeft Drone Flight Company een permanente vorm van surveillance met automatische drones op en rond Technology Base en Twente Airport gerealiseerd.

Roel van der Wal, directeur Drone Flight Company: “We zijn het project gestart met reguliere vluchten, dus met een piloot die de drone in het zicht houdt. Om ook daadwerkelijk dag en nacht te kunnen surveilleren met een automatische drone, waren extra vergunningen nodig. In samenwerking met onze partners Mapture.AI en de Twente Safety Campus en de lobby van Space53, is het uiteindelijk gelukt om dag en nacht op afstand de drones te besturen en daarmee op en rond Technology Base surveillances uit te voeren.”

Jan Schuring, directeur van Technology Base is erg tevreden over de resultaten. “Uiteindelijk hebben wij vanuit Technology Base de visie dat bemande en onbemande luchtvaart hand in hand gaan. De surveillance op en rond Technology Base en Twente Airport ter beveiliging van vliegtuigen en de bewaking van ons uitgestrekte terrein, illustreert hoe ver we al zijn. Door de inspanningen vanuit Space53 en het bedrijfsleven lopen we hier in Twente voorop met de integratie van drones in bemand luchtruim.”

Ook de regionale beveiliger RJ Safety & Security is tevreden. “Doordat de camerabeelden live gestreamd worden naar onze meldkamer kunnen we in de praktijk direct optreden en ondertussen beeld houden op de situatie. Door middel van liveview kan de politie ook gelijk meekijken en aanrijden indien wenselijk.”

Er staan inmiddels systemen van Mapture.AI geïnstalleerd bij Rijkswaterstaat en net als op Technology Base zal ook watervoorzieningsbedrijf Vitens starten met de inzet van automatische drones om bepaalde gebieden op afstand in de gaten te kunnen houden.

Inzet vanaf Glanerbrug

“Samen met de huidige partners en andere belangstellenden blijven we testen in de proeftuinomgeving op Technology Base. De dronetechnologie staat tenslotte niet stil. Het uiteindelijke doel is om een dekkend netwerk van dronetechnologie te krijgen waarbij ook instanties als gemeenten en bijvoorbeeld Omgevingsdiensten aansluiten. De eerste stap wordt hiervoor de komende maanden gerealiseerd met de installatie van een automatisch droneplatform op de brandweerkazerne in Glanerbrug, waarmee deze dronetechnologie ook in het operationele veld van de brandweer wordt ingezet. Daarnaast zal het testen van nieuwe technologieën altijd noodzakelijk blijven en dat kan natuurlijk perfect in onze proeftuinomgeving”, aldus Martijn Zagwijn.

Partners

Binnen UIVER werken eindgebruikers, engineers en onderzoekers samen. RJ Safety & Security, Politie Oost Nederland, Brandweer Twente en Ambulance Oost zijn ingestapt als eindgebruikers. Dronetechnologie werkt met sensoren en ‘triggers’, een specialisme van Robor Electronics. Incaa Computers zorgt voor de ICT-voorzieningen en verbindingen. Tot slot zijn diverse experts van Hogeschool Saxion, Universiteit Twente, Drone Flight Company en Veiligheidsregio Twente betrokken bij dit project. In samenwerking met de partners hebben Technology Base en de Twente Safety Campus de drone-proeftuin op hun terrein ingericht.