Jeroen Diepemaat is onder de indruk van de authenticiteit en de prachtige ligging van het gebouw en de plannen van de Stichting: “Ondanks dat het een puur functioneel gebouw was, is het in het kader van camouflage in dezelfde boerderijstijl gebouwd als de andere historische panden op het voormalige Duitse Fliegerhorst. Ik ben blij dat het pand behouden blijft en er door de Stichting zo’n mooie, passende bestemming aan gegeven wordt.”

Joep van Aaken, ontwikkelmanager Technology Base is ook erg blij dat met de Stichting van Urinoir tot Galerie uit Lonneker een nieuwe eigenaar gevonden is: “Op het terrein van de voormalige Vliegbasis zijn meer van dit soort cultuurhistorische objecten te vinden en dit trafogebouw is dan ook een van de vele objecten die we in de afgelopen jaren behoed hebben voor sloop door er een nieuwe rentmeester voor te zoeken. Zo is een ander voormalig trafogebouw – nu ingericht als vleermuizenverblijfplaats - op de Lonnekerberg overgedragen aan Landschap Overijssel. In het natuurgebied de EHS hebben meerdere objecten een nieuwe functie gekregen, zoals de twee voormalige opslagtanks voor brandstof die zijn opengesneden en nu dienstdoen als vogeluitkijkpunt.”

Kunst- en cultuurroute ‘Landschap als herinnering’

Peter van Roosmalen namens Stichting Van Urinoir Tot Galerie en voorzitter van de Kunstcommissie van stichting KunstenLandschap Lonneker, ligt de plannen nader toe: 
“Het is de bedoeling om het Trafogebouw te transformeren tot een kijkdoos-expositieruimte, alwaar wisselende exposities zullen gaan plaats vinden.”
 
Het beheer en de exploitatie van het gebouwtje komt te liggen bij Stichting Van Urinoir Tot Galerie. Het is de bedoeling dat in het Trafogebouw een drietal expositieruimten gecreëerd worden waar diverse kunstenaars voor een bepaalde tijd kunnen exposeren. Voor de verbouwing heeft de stichting contact gezocht met architect Hein Jan Geerdink van Bauing. Hij heeft een ontwerp gemaakt waardoor meer inkijk en licht in de expositieruimte ontstaat. De stichting Van Urinoir Tot Galerie is momenteel bezig de financiën voor de verbouwing bijeen te krijgen.  

Het is de bedoeling van de Galerie om het Trafogebouw in de door de Stichting KunstenLandschap samengestelde permanente kunst- en cultuurroute op te nemen. De kunst- en cultuurroute ‘Landschap als herinnering’ loopt vanaf het dorpsplein in Lonneker door het prachtige coulisselandschap rondom Lonneker. 

De route is ongeveer 10 kilometer en kan zowel per fiets als wandelend worden bezocht. Langs de kunstroute zijn ook andere restanten van de voormalige Vliegbasis Twenthe opgenomen, dus het trafogebouw als kunstgalerie en kijkdoos is een bijzondere en zeer passende toevoeging aan deze route.