Drones zijn het stadium van leuke, vliegende camera’s voorbij. De dronetaxi’s en transportdrones van nu zijn serieus gereedschap voor talloze toepassingen in vele sectoren. Door het inzetten van drones voor medische transporten, een extra paar ogen bij een brand, beveiliging van terreinen, inspecties van gebouwen en uiteindelijk het vervoer van vracht en personen door de lucht kunnen drones hun meerwaarde krijgen voor de maatschappij. Het doel van de demonstratievluchten boven Enschede is om de sociale impact van deze technologie aan te tonen. In Amsterdam ligt de focus op publieke acceptatie en in Rotterdam op de economische (meer)waarde van dronetoepassingen.

Luchtverkeersleidingsysteem voor drones

Een sleutel tot het succes bij de realisatie van een dronenetwerk is U-space, een luchtverkeersleidingssysteem voor de veilige integratie van drones in het luchtruim. Net als de luchtverkeersleiding voor regulier vliegverkeer zorgen de afspraken en protocollen binnen U-space ervoor dat dronevluchten veilig en efficiënt worden uitgevoerd. U-space is in hoge mate geautomatiseerd. En heeft ten opzichte van reguliere luchtverkeersleiding minder menselijke interactie en capaciteit nodig om vluchten tegelijkertijd af te handelen.

Onderzoek naar sociale impact drones

Tijdens de dronedemonstratie in Enschede test Space53 scenario’s op en rondom Twente Airport (onderdeel van bedrijvencampus Technology Base). Deze scenario’s laten zien hoe verschillende luchtgebruikers veilig gebruik kunnen maken van het luchtruim en welke dronetoepassingen mogelijk zijn. Allereerst vliegt een transportdrone van een fictief ziekenhuis - in een weiland aan de rand van de stad Enschede - met medische goederen aan boord naar Twente Airport. De medicijnen levert de drone af bij de traumahelikopter ter plaatse. Vervolgens wordt een patiënttransport gesimuleerd vanaf Evenementenlocatie Vliegbasis Twente naar het fictieve ziekenhuis. Tegelijkertijd inspecteert een andere drone een gebouw naast het ziekenhuis en stijgt de traumahelikopter met de zojuist afgeleverde medicijnen op vanaf Twente Airport. Hierbij is het belangrijk dat de vluchten voorrang krijgen op basis van prioriteit en protocollen. Dit is vastgelegd in het luchtverkeersleidingssysteem. Zo zullen de inspectiedrone en de traumahelikopter in dit geval het patiënttransport voor moeten laten gaan. Het laatste scenario simuleert het transport van een brandblusser vanaf een locatie nabij Brandweer Twente kazerne Glanerbrug naar Twente Airport. 

Martijn Mennen, programmamanager Space53: “Wij zijn trots om Enschede als dronehoofdstad van Europa en onze innovatieve partners te vertegenwoordigen in het AMU-LED-consortium. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een veilige integratie van waardevolle dronetoepassingen zoals ondersteuning van hulpverleners en (urgent) transport. Belangrijke ontwikkelgebieden binnen ons ecosysteem. Op dit moment is het lastig om drone-innovaties op de markt te brengen en te gebruiken in de dagelijkse praktijk. De regelgeving is hier nog sterk in ontwikkeling en is bovendien verschillend per land. Met onze tests leveren wij een bijdrage aan de uitwerking van U-space, een grensverleggende vernieuwing als het om gezamenlijke afspraken, protocollen en standaarden gaat die onbemande luchtvaart mogelijk maken in heel Europa.”

Jan Schuring, directeur Technology Base en Twente Airport: “Dankzij de goed onderhouden en lange start- en landingsbaan, de grote open ruimte, de bestaande infrastructuur, het relatief rustige luchtruim en de strategische ligging, is Twente Airport de ideale luchthaven voor het veilig testen, valideren, certificeren en demonstreren van nieuwe mobiliteitsvormen zoals Urban Air Mobility.”

Meerdere Europese testvluchten

De Nederlandse demonstraties worden onder leiding van het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook andere Europese testvluchten gepland. De testvluchten zijn eind juni gestart in Cranfield (VK), het doel hier was om aan te tonen dat de oplossing, technologieën en systemen van AMU-LED er klaar voor zijn. Een tweede demonstratie in Cranfield staat voor september gepland. De laatste demonstraties van AMU-LED gebeuren in Santiago de Compostela in Spanje waar alle voorgaande aspecten worden gecombineerd. Deze staan vluchten gepland voor september en oktober.