Deelnemers aan de eerste track zijn Toelevering Online, Flexiramics, Flawless Workflow en het op Technology Base gevestigde Dynteq. GROW helpt deze ‘high potentials’ om door te stomen naar minimale omzetten van 10 miljoen of meer per jaar door gerichte groeiplannen, coaching door ervaren mentoren uit het bedrijfsleven en een community van gelijkgestemden. Na de zomer gaat een tweede groep bedrijven van start. 

Twente staat al decennia bekend om zijn innovatieve kracht en bevlogen ondernemerschap. De vele startups die ieder jaar ontstaan zijn hier toonbeeld van. Maar het groeivermogen van deze bedrijven is nog een punt van aandacht. Uit internationaal onderzoek blijkt dat slechts 4% van de startende bedrijven doorgroeit naar een jaaromzet van meer dan 1 miljoen euro, een magere 0,4% van de ondernemers weet een omzet van 10 miljoen euro per jaar te realiseren. Om een dergelijke groei te stimuleren, heeft Novel-T in samenwerking met Twente Board en Ondernemend Twente het GROW-programma in het leven geroepen. 

Economisch belang

Dat Twentse bedrijven doorgroeien naar een omzet van minimaal 10 miljoen euro per jaar is van groot economisch belang voor de regio, meent Novel-T CEO Jaap Beernink. “Het is belangrijk om nieuwe innovaties te ontwikkelen, bedrijfsideeën te valideren en ondernemers te helpen bij de start van hun onderneming. Dit doen wij ook al goed in Twente, maar de uitdaging zit in de groei. Dat er zo weinig bedrijven doorgroeien heeft te maken met een combinatie van externe en interne factoren. Er moet naast het marktpotentieel en financiering ook een aantal interne barrières voor de groei significant anders georganiseerd worden om naar deze fase te kunnen groeien. Als we dat kunnen stimuleren en faciliteren, zorgen we in de toekomst voor meer en blijvende werkgelegenheid in de regio. Daar moet het GROW-programma aan bijdragen.”

Het programma

Het programma van Novel-T, Ondernemend Twente en de Twente Board richt zich dan ook op bedrijven met minimaal een miljoen omzet en een sterke groeipotentie. In een halfjaar tijd doorlopen de deelnemers drie fasen waarin zij samen met experts thema’s behandelen en implementeren in de bedrijfsvoering. Dat doen ze met een coach aan hun zijde die erop toeziet dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Aanvullend krijgen de bedrijven toegang tot een expert pool, waaruit ze beste specialisten en experts kunnen inhuren om specifieke groeivraagstukken om te lossen. “Los van de inhoud vinden wij het samen met onze partners ook belangrijk om met het GROW-programma andere ondernemers en inwoners in Twente te inspireren over de prachtige bedrijven die hier ontstaan en groeien. Er zal daarom rondom het programma ook een campagne georganiseerd worden om deze groeibedrijven in Twente te etaleren,” aldus Beernink.

Niets zo uitdagend als groei

Eén zo’n bedrijf dat al mee heeft gedaan aan een voorloper van het GROW-programma, was Akyla. “Er is niets zo uitdagend als groei,” weet founder en CEO Martin Schievink. “En als je daar als ondernemer middenin zit, is het enorm waardevol om een coach of expert te hebben die oprechte vragen stelt, je met kritische feedback aan het denken zet en kan waarschuwen voor de valkuilen die je zelf als ondernemer niet meer ziet. Het gaf ons in elk geval het vermogen om anders te gaan kijken, te denken, te handelen en de echte uitdagingen die er lagen succesvol aan te pakken en verdere groei als bedrijf te realiseren.”

Positief kritisch

De 4 bedrijven starten 1 juni aan het groeiprogramma. De deelnemers hebben in het selectieproces voorafgaand allemaal een speciale scan ingevuld met als doel om hun onderneming te doorgronden. “Het is hierin belangrijk dat wij positief kritisch zijn. Een bedrijf dat deelneemt aan dit programma moet zelf ook gemotiveerd zijn om te groeien en een bepaald reflecterend vermogen hebben. De daadwerkelijke groei moeten de ondernemers namelijk zelf realiseren. Met de specifieke ondersteuning in het nieuwe GROW-programma verwachten wij een significante groeiversnelling bij deze bedrijven realiseren,” aldus Beernink.