We hebben de vliegbasis nog te danken aan de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog het kleine veld ontwikkelde tot een serieuze vliegbasis met barakken en officierswoningen. De Nederlandse luchtmacht nam het terrein na de oorlog in gebruik, liet de Duitse bebouwing staan en bouwde hangars en shelters voor F16’s. Het is nooit echt gelukt serieuze burgerluchtvaart op te tuigen. Wel is er een paar jaar een luchtlijn met Amsterdam geweest en naar Parijs werd regelmatig gevlogen op verzoek van het Hengelose bedrijf Signaal (nu Thales) dat een Frans moederbedrijf heeft. Daarnaast waren er vooral in de zomer vakantievluchten. Met de luchtvracht en lesvliegtuigen leek het echt wat te worden in Twente. En dat de militairen de burgerlucht omarmden bleek wel toen de start- en landingsbaan verlengd werd tot bijna drie kilometer (één van de langste van Nederland). Niet echt nodig voor de F16’s, maar daardoor kunnen vrijwel alle vliegtuigen naar Twente komen.

Exploitatie van burgerluchtvaart alleen was bijkans onmogelijk in Twente, de militairen omarmden ook uit eigenbelang de burgerluchtvaart. Het mocht uiteindelijk niet baten, op 1 december 2005 vloog de laatste F16 weg uit Twente.

In de TwenteVisie een artikel over hoe Technology Base van voormalige vliegbasis is getransformeerd tot centrum van innovatie, creativiteit en natuur. Technology Base is een innovatief en afgeschermd bedrijventerrein annex luchthaven waar ondernemers nieuwe vindingen kunnen testen en kunnen produceren. Na jaren van planvorming en voorbereidingen is de organisatie klaar om de kansen te verzilveren en werkgelegenheid aan te trekken. Twente Airport (onderdeel van Technology Base) biedt kansen voor testluchthaven, vliegtuigdemontage, stalling en onderhoud/ reparatie en zakelijk vliegverkeer. Ook zijn er volop kansen voor schoon en elektrisch vliegen, vertelt Schuring, directeur van Technology Base en tevens waarnemend directeur van de luchthaven. Op Twente Airport zijn onder meer Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) en TKH Airport Solutions gevestigd. Want, voor alle duidelijkheid, er wordt nog steeds gevlogen naar en van Twente Airport. Naast zakelijk vliegverkeer wordt er recreatief gevlogen door de leden van de Vliegclub Twente en de Twentsche Zweefvlieg Club.

Het hele artikel lees je op TwenteVisie.nl