Technology Base biedt de randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling: een flexibele kantoorruimte in een nog te realiseren bedrijfsverzamelgebouw, gecombineerd met een innovatiecluster van overheden, kennisinstellingen, hulpverleners en bedrijven én unieke in- en outdoor testfaciliteiten.