Technology Base is de ideale locatie voor ondernemers die willen ontwikkelen, testen en trainen. 

Past je bedrijf binnen een van de profielen Safety & Security, Advanced Materials & Manufacturing, Onbemande Systemen en luchtvaartgebonden bedrijvigheid of ben je op zoek naar de ideale locatie voor het ontwikkelen, testen of trainen?

Op Technology Base heb je alle ruimte voor het bouwen van je eigen schaalbare kantoor- of bedrijfslocatie, waarbij circulariteit en duurzaamheid maximaal worden ingezet.

De kavels worden in erfpacht uitgegeven en worden afgestemd op de gewenste bedrijfsomvang. 

Uitgiftebeleid

Technology Base is een publiekrechtelijke rechtspersoon. Bij privaatrechtelijk handelen is zij
gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 3:14 BW). Zij neemt
bij uitgifte van bedrijfskavels ‘het bieden van gelijke kansen’ in acht. Deze notitie beschrijft
hoe het Dagelijks Bestuur hieraan invulling geeft. Met deze notitie geeft zij invulling aan de
regels die de Hoge Raad heeft geformuleerd in het Didam-arrest.

Actuele aanbod beschikbare grond voor uitgifte in erfpacht

Het actuele aanbod van grond die voor uitgifte in erfpacht beschikbaar is, is hier te bekijken.