Handhavingsverzoek

De stichting Lonnekerland heeft de gemeente Enschede verzocht om handhavend op te treden tegen de realisatie van de Spottershill omdat deze aanleg niet volgens wettelijke voorschriften zou plaatsvinden. De gemeente Enschede heeft dit verzoek op 4 juni afgewezen omdat de aanleg aan alle eisen voldoet. 

Er zijn vanuit de gemeenteraad van Enschede en vanuit de provinciale staten van Overijssel ook vragen gesteld over de grondverplaatsingen. Deze vragen zijn recent beantwoord door het college van B&W en het college van GS van Overijssel. Deze beantwoording van de raads- en statenvragen, is te vinden op de website van de gemeente Enschede. De afwijzing van het handhavingsverzoek is hier te bekijken.

Stikstofuitstoot

De stichting Lonnekerland vreest dat de werkzaamheden een ongeoorloofde stikstofuitstoot veroorzaken. Dat is niet het geval. De projectorganisatie Technology Base heeft een AERIUS-berekening laten maken van de stikstofemissies van de werkzaamheden. De uitkomst is dat de stikstofuitstoot nihil is en dus geen effect heeft op de nabijgelegen N2000 gebieden, waardoor er ook geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig is. De specificatie van de werkzaamheden voor de berekening van dit onderzoek is hier te bekijken.