Met de combinatie van hightech kennis en vaardigheden, voorzieningen voor testen en experimenteren en de intensieve samenwerking met overheden en hulpdiensten, heeft Space53 een unieke positie in de dronewereld. Door de intensieve samenwerking binnen het ecosysteem zijn de deelnemende bedrijven in staat om met hun maatschappelijk impactvolle innovaties een concurrentiepositie op de omvangrijke wereldmarkt te realiseren.

"Technology Base is een fantastische plek voor met name technologie gedreven bedrijven, die een plek zoeken waar ze geconcentreerd kunnen werken aan de ontwikkeling van hun product en tegelijkertijd de interactie kunnen zoeken met anderen." 

Space53 is gevestigd op Technology Base. De proeftuin voor bedrijven met vernieuwingsdrang biedt de deelnemers van Space53 de ideale omstandigheden voor het veilig ontwikkelen en testen van en het experimenteren met nieuwe materialen en systemen, maar ook om mensen op te leiden en te trainen. De 3 km lange start- en landingsbaan, de overvloed aan ruimte en de afgeschermde omgeving maken de plek uniek.

Experimentele drones

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) heeft State of Motion, als onderdeel van Drone Flight Company en partner binnen Space53, de bevoegdheid toegekend om op Technology Base te testen met experimentele drones. De beschikking brengt een volwaardige testlocatie waarin volop kan worden geëxperimenteerd met innovatieve technologie in Twente weer een stap dichterbij.

Space53 beschikt hiermee over de noodzakelijke testruimte voor diverse droneprojecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe drone monitoring techniek, veiligheidsconcepten en nieuwe toepassingen met drones in Europese projecten. Met de ontheffing kunnen we voor de Space53-partners, waaronder Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, belangrijke tijdswinst behalen. Zij maken gebruik van experimentele en dus nog niet gecertificeerde technologie waarvoor nu zelf beoordeeld kan worden of deze veilig genoeg is om mee te testen.

"Op Technology Base hebben we de beschikking over een heel mooi vrij luchtruim en dat is in Nederland vrij uniek. Nederland is natuurlijk maar een klein land. We hebben al niet zoveel luchtruim, maar zeker niet als je in de buurt van de grotere vliegvelden komt. Het voordeel van Oost-Nederland is dat we verder van Schiphol en Rotterdam af zitten. Daardoor hebben we veel luchtruim tot onze beschikking om te kunnen testen en experimenteren met toestellen die net even wat complexer of experimenteler zijn en waarmee je liever niet al te veel risico neemt in de buurt van de bebouwde kom of kwetsbare objecten." 

BVLOS-vluchten

Op Technology Base kan door de samenwerking tussen Space53, Twente Safety Campus en Mapture.ai gevlogen worden met drones, zowel dag als nacht, zonder dat de operator de drone in het zicht heeft.

Drones zullen in de toekomst vooral worden ingezet om automatisch of zelfs autonoom hun werk te doen. Tot nu toe was het bijna nergens in Europa mogelijk om met drones buiten het directe zicht van de piloot te vliegen. Ook het experimenteren en testen hiermee was vrijwel onmogelijk. Dankzij de toestemming die Space53, Mapture en Twente Safety Campus hebben om dag en nacht BVLOS te vliegen, kunnen ze bij Space53 versneld werk gaan maken van de ontwikkeling van deze automatische en autonome drones.

Het dubbelinterview met Marc en Gyula van Young Twente Board en nog veel meer, lees je in ons magazine.